Zuellig Pharma Viet Nam

Zuellig Pharma Viet Nam

Địa chỉ: TNR Tower, Level 4 & 5, 180 - 192 Nguyen Cong Tru, District 1, HCMC

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Zuellig Pharma is a leading company in providing logistics services for healthcare products in Asia Pacific.

Việc làm cùng công ty

Zuellig Pharma Viet Nam

Medical Manager

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/10/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Warehouse Supervisor

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

QAQC Supervisor

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 29/08/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

IT Helpdesk

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/09/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Import & Inventory Controller

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/09/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Market Access Manager

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 31/07/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

AR/ AP Accountant (Senior)

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Business Unit Manager - Commercial Solutions

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/07/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Learning & Development Executive (Senior)

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/07/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

HRBP Manager

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/07/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Client Manager

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/07/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

HR Supervisor

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/07/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

C&B Officer

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 05/07/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

National Business Insights Manager

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/06/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Chăm Sóc Khách Hàng (5 Vị Trí)

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/06/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Regulatory Import Executive

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 21/06/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

QA/QC Staff

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 19/06/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Key Account Executive

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 07/06/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Area Sale Manager

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 17/05/2019

Zuellig Pharma Viet Nam

Demand Planning Analyst

Zuellig Pharma Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 03/05/2019