Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Yuracoporation

Yuracoporation

Địa chỉ: Floor 23, MD complex Tower, My Dinh 1, Cau Dien, Nam Tu Liem, Ha Noi

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

We are trying to sell imported pure water and health supplements to Vietnam. Now we are finding an executive who open new markets.

Việc làm cùng công ty

Yuracoporation

Nhân Viên Thiết Kế Làm Việc Tại Văn Phòng Hà Nội - Số Lượng: 6

Yuracoporation

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Yuracoporation

Nhân Viên IT

Yuracoporation

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Yuracoporation

Phiên Dịch Tiếng Hàn Làm Việc Tại Hưng Yên

Yuracoporation

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Yuracoporation

Phiên Dịch Tiếng Hàn Làm Việc Khu CN Châu Sơn Hà Nam

Yuracoporation

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 31/07/2019

Yuracoporation

Phiên Dịch Tiếng Hàn Làm Việc Tại Văn Phòng Ở Hà Nội

Yuracoporation

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/06/2019

Yuracoporation

Quản Lý Chất Lượng - Số Lượng 3

Yuracoporation

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/05/2019

Yuracoporation

01 Quản Lý Sản Xuất (Nam)

Yuracoporation

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/05/2019

Yuracoporation

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Yuracoporation

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 05/05/2019

Yuracoporation

Regional Sales Manager, Beverage and Supplements

Yuracoporation

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/04/2019

Liên hệ qua SĐT