Vietnamworks’ Client

vietnamworks’ client

0

0 đánh giá

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: Ba Dinh, Hanoi

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

A listed company in Japan will establish a trading company in Hanoi around beginning of November and its business is to sell testing machines with after-service in VN

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Vietnamworks’ Client

BrSE / IT Comtor / Project Manager (Up to $2000)

25/10/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

1. BrSE or IT Communicator (Build up to BrSE)
- Communicate with Japanese side on all project-related matters.
- Manage project or work closely with PM to monitor and control project.
- Analyze and transfer project’ requests to project team members during whole development process.
- Control and report project schedule, especial delivery milestones.
- Translate requirement, Q&A, email, etc.
2. Project Leader / Project Manager
- Contribute in all phases of software development lifecycle.
- Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of the applications
- Analyze, clarify and transfer requirements to team members.
- Lead process of issue identification and resolution to help team members with the design and development tasks.
- Monitor, manage scope and risk tracking process.
- Work multiple projects simultaneously (more details will be discussed in the interview).
2 năm trước Xem thêm

Kế Toán Trưởng (Cty Đt&ql Khách Sạn) - TNH

25/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Xây dựng quy trình vận hành, bộ máy nhân sự kế toán, tổ chức triển khai công tác kế toán tại TNH và các Khách sạn trực thuộc, Đơn vị thành viên, các khách sạn do TNH vận hành, quản lý theo hợp đồng, và các khách sạn khác theo chỉ định của TGĐ/CT HĐQT
2. Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát, xét duyệt các chi phí phát sinh tại TNH và các Khách sạn trực thuộc, Đơn vị thành viên, các khách sạn do TNH vận hành, quản lý theo hợp đồng, và các khách sạn khác theo chỉ định của TGĐ/CT HĐQT
3. Kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của các Khách sạn trực thuộc và các đơn vị thành viên, các khách sạn do TNH vận hành, quản lý theo hợp đồng, và các khách sạn khác theo chỉ định của TGĐ/CT HĐQT
4. Đảm bảo các công việc chuyên môn trên cơ sở phê duyệt của Trưởng ban Kế toán 2/GĐTC cũng như tuân thủ các định hướng quản lý của Tập Đoàn
5. Tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, lập Báo cáo Thuế tháng/quý/năm, Báo cáo Quyết toán Thuế hàng năm, Báo cáo Kiểm toán.
6. Lập các Báo cáo Quản trị hàng tháng, quản lý các nguồn tài sản thuộc quản lý của Công ty; Kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ phải thu, công nợ phải trả.
7. Tổ chức xây dựng và đánh giá, sửa đổi các quy định, quy trình kế toán tại TNH và chuỗi Khách sạn.
8. Phối hợp chặt chẽ với các Ban Nguồn vốn, Ban Kế toán, Ban Thanh tra …thuộc Tập đoàn trong công việc cũng như các Cơ quan quản lý Nhà nước.
9. Quản lý và Phát triển nhân sự:
- Thu hút, tuyển dụng nhân viên;
- Phân công công việc, hướng dẫn và giám sát CBNV;
- Bồi dưỡng năng lực, khích lệ và tạo động lực làm việc của CBNV.

2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà - TNS

22/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Xây dựng và lập kế hoạch triển khai cho tất cả các mảng hoạt động của tất cả các Khu cư dân theo định kỳ và cập nhật theo từng giai đoạn.
- Tổ chức triển khai, kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.
- Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện kế hoạch để có biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặt ra.
- Phân công, bố trí, đào tạo, phát triển nhân sự nhằm tối ưu hóa năng suất, hiệu quả làm việc của CBNV
- Đánh giá, xếp loại CBNV và phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển CBNV
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình và các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ
- Tổ chức lập, triển khai, kiểm soát, đánh giá việc lập, thực hiện ngân sách
- Kiểm soát chi phí đúng định mức quy định
2 năm trước Xem thêm

Kỹ Sư Xây Dựng

19/10/2019

Thỏa thuận

Hải Dương

Trao đổi trong buổi phỏng vấn
2 năm trước Xem thêm

Kỹ Sư Chính/ Chỉ Huy Trưởng M&E - TNG

18/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Làm việc tại các dự án của Tập đoàn dưới vai trò Chỉ huy trưởng công trường hoặc cán bộ kỹ thuật M&E
- Lập biện pháp thi công, kiểm tra, xem xét biện pháp thi công của các đơn vị thi công;
- Lập và kiểm tra theo dõi tổng tiến độ dự án;
- Giám sát công trường thi công ;
- Lập quy trình nghiệm thu thanh quyết toán; Lập hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ nghiệm thu; Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán của các nhà thầu tham gia thi công;
- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, báo cáo kết quả đấu thầu trình phê duyệt;
- Bóc tách khối lượng, lập dự toán; Thẩm tra, thẩm định thiết kế trình phê duyệt;
- Thiết kế các hạng mục phụ trợ M&E của Dự án;
- Khả năng quản lý, giám sát tổ chuyên môn làm việc độc lập;
- Xử lý tốt các tình huống công việc ở công trường;
2 năm trước Xem thêm
- Kiểm soát tiến độ thiết kế dự án nói chung và bộ môn kiến trúc nói riêng.
- Kiểm soát chất lượng hồ sơ kiến trúc
- Phối hợp với Ban QLCDAHT-MB xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công dự án kịp thời, hiệu quả.
- Tham gia công tác đánh giá lựa chọn nhà thầu thiết kế, thẩm tra, khảo sát, thi công
-Tham gia vào quá trình chuẩn bị hồ sơ mời thầu: Lập yêu cầu kỹ thuật, danh mục vật tư, phạm vi công việc, cung cấp hồ sơ thiết kế…
- Tham mưu cho cấp quản lý về các vấn đề chuyên môn và quy trình phối hợp, hoạt động của bộ phận
- Báo cáo cấp quản lý trực tiếp về quá trình triển khai các công việc được giao
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp quản lý
2 năm trước Xem thêm

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước - TNG

18/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Làm việc tại Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. HCM
1. Lập kế hoạch và triển khai công tác quản lý thiết kế các dự án KNO, KCN các giai đoạn:
- Báo cáo khả thi - Thiết kế cơ sở;
- Bản vẽ thi công Hạ tầng kỹ thuật (giao thông, san nền, cấp/thoát nước, cấp điện trung thế/MBA, cấp điện hạ thế, thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải, ...).
2. Kiểm soát TVTK để đảm bảo chất lượng, tiến độ hồ sơ thiết kế theo quy định hợp đồng, tiêu chuẩn, quy chuẩn để phục vụ phát triển dự án và thi công.
3. Quản lý công tác Khảo sát Địa hình/Địa chất, thẩm tra các hồ sơ thiết kế Hạ tầng kỹ thuật.
4. Lập yêu cầu kỹ thuật, danh mục vật tư cho các gói thầu xây dựng Hạ tầng kỹ thuật.
5. Xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật.
6, Báo cáo cấp quản lý trực tiếp về quá trình triển khai các công việc được giao
2 năm trước Xem thêm
1. Thực hiện hoạt động kiểm soát chi phí mảng xây dựng đối với các dự án đầu tư:
- Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh toán/quyết toán
- Đề xuất, kiến nghị với Ban Lãnh đạo các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
2. Thực hiện công tác quyết toán dự án mảng xây dựng với các nhà thầu sau khi dự án được bàn giao, nghiệm thu:
- Thực hiện thủ tục và theo dõi quá trình trình ký hồ sơ.
- Theo dõi việc trình ký phê duyệt đề nghị thanh toán, lập biên bản và bàn giao hồ sơ thanh toán/quyết toán cho các phòng ban liên quan và nhà thầu sau khi đề nghị thanh toán/quyết toán được duyệt.
3. Tham gia xây dựng các văn bản, quy định, quy trình liên quan đến công tác kiểm soát chi phí phù hợp với quy định của pháp luật và Tập đoàn
2 năm trước Xem thêm

CVCC Quản Lý Thương Hiệu - TNG

18/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Quản lý thương hiệu cho Tập đoàn và các công ty thành viên:
- Xây dựng các quy trình/quy định để quản lý thương hiệu cho Tập đoàn và các công ty thành viên đảm bảo sự đồng nhất về thương hiệu;
- Xây dựng brand guideline, brand attributes, brand assets cho Tập đoàn, đảm bảo việc duy trì và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu trong Tập đoàn được thống nhất và đồng bộ;
- Phối hợp team Truyền thông để quản lý chặt chẽ các kênh truyền thông đối ngoại và nội bộ nhằm đảm bảo thông điệp và hình ảnh thương hiệu phù hợp với chiến lược Thương hiệu chung đã được xác định.
2. Tham gia xây dựng chiến lược thương hiệu cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên:
- Lên kế hoạch phát triển thương hiệu cho Tập đoàn theo lộ trình ngắn và dài hạn;
- Tư vấn/quản trị/ giám sát việc lập và triển khai kế hoạch thương hiệu của các Công ty thành viên.
3. Giải quyết các vấn đề về thương hiệu cho ban lãnh đạo Tập đoàn:
- Tư vấn về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý thương hiệu cho các đơn vị thành viên;
- Rà soát và đưa ra những đề xuất thay đổi/sửa chữa về những quy chuẩn nhận diện chưa đồng nhất trong toàn Tập đoàn.
4. Đánh giá, nhận định và phân tích thông tin về Thương hiệu Tập đoàn và của đối thủ cạnh tranh (gián tiếp và trực tiếp) từ đó đưa ra các chiến lược cạnh tranh khác biệt.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Truyền Thông - Marketing

17/10/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Mô tả công việc:
- Xây dựng chiến lược Marketing – Truyền thông ngắn và dài hạn ở mảng B2B và B2C cho 2 nhãn hàng: BM Forms (cốp pha nhôm) và BM Windows.
- Quản lý bộ phận Truyền thông – Marketing để triển khai kế thoạch công việc chi tiết theo kế hoạch tổng thể đã đặt ra.
- Triển khai trade marketing cho hệ thống showroom, đại lý phân phối trên khắp cả nước.
- Phối hợp cùng Giám đốc Kinh doanh mảng dự án và Giám đốc kinh doanh mảng bán lẻ để nghiên cứu, phát triển thị trường.
- Đào tạo, phát triển đội ngũ
Quyền lợi:
- Thu nhập cao/ chế độ đãi ngộ tốt (thu nhập > 600 tr/năm)
- Cơ hội thăng tiến cao, được tham dự các khóa đào tạo kỹ năng quản lý.
- Phúc lợi BHXH, BHYT, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (Bảo Việt).
- Phụ cấp: cơm trưa, điện thoại, công tác phí (nếu có).
- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm.
- Ngày nghỉ: 12 ngày phép + 02 ngày nghỉ hè Công ty.
2 năm trước Xem thêm

Production Executive

16/10/2019

Thỏa thuận

Đồng Nai

- Field of business: Manufacturing of animal feed additives (powder)
- Responsibilities and tasks:
o Coordinate and manage the production staff
o Communication with Plant Director
o Working inside of the production: Carry our certain tasks during the production process
o Control quality of finished goods
o Maintain high-quality standard during the production process
o Responsible for maintenance of machinery and equipment
* Benefits:
• Salary: As per experience and qualification
• Others: 13th salary + annual company trip
• Allowances: Private health care and accidental insurance, and more…
2 năm trước Xem thêm
- Đầu mối quản lý lịch làm việc, công tác của Phó Tổng Giám đốc
- Đầu mối tiếp nhận, theo dõi, tổng hợp, báo cáo các công việc theo kế hoạch, chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc
- Tham mưu cho Phó Tổng Giám đốc ở các mảng công việc được giao
- Biên, phiên dịch cho Phó Tổng Giám đốc với các đối tác nước ngoài trong các công việc được giao
- Thực hiện đàm phán với đối tác theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc
- Các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc
2 năm trước Xem thêm

Kỹ Sư Cao Cấp Dân Dụng và Công Nghiệp - TNG

16/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch và triển khai công tác quản lý thiết kế các dự án khu nhà ở, khu công nghiệp các giai đoạn: báo cáo khả thi, thiết kế cơ sở; bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật (giao thông, san nền, cấp/thoát nước, cấp điện trung thế/MBA, cấp điện hạ thế, thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải, ...).
- Kiểm soát TVTK để đảm bảo chất lượng, tiến độ hồ sơ thiết kế theo quy định hợp đồng, tiêu chuẩn, quy chuẩn để phục vụ phát triển dự án và thi công.
- Quản lý công tác khảo sát Địa hình/Địa chất, Thẩm tra các hồ sơ thiết kế Hạ tầng kỹ thuật.
- Lập yêu cầu kỹ thuật, danh mục vật tư cho các gói thầu xây dựng Hạ tầng kỹ thuật.
- Xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật.
- Báo cáo cấp quản lý trực tiếp về quá trình triển khai các công việc được giao
2 năm trước Xem thêm

Recruitment Manager

09/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

We are looking for a Recruitment Manager to lead our Talent Acquisition function in Vietnam. You will be an expert in recruiting highly sought-after candidates in the technology or IT industry, developing and executing strategies to proactively identify, engage and recruit the best-fit talent for Tek Experts. An essential contributor to our high-performing team, the Recruitment Manager will also be responsible for the successful operation of the candidate management function, interviewing processes and pre-onboarding activities.
Responsibilities:
• Team Management
• Full execution of the recruitment process including job posting, phone interviewing, job interviewing, regular communication with candidates, recruitment administration; sending employment confirmation to successful candidates etc.
• Actively search resumes on various recruitment channels to get qualified CVs for recruitment requirements
• Screening CVs, shortlist candidates for further process
• Coordinate with team leaders, directors and colleagues to make interview appointments
• Builds applicant sources, data by researching and contacting community services, colleges, employment agencies, recruiters, media, and internet sites
• Manages the posting of job vacancies at the best performing recruitment channels
• Draft or revise job description when assigned
• Draft employee contracts, complete on-boarding processes like adding to personnel profile management software and provide recruitment and HR report as requested
• Other duties as and when assigned
2 năm trước Xem thêm

Receivable Accountant

05/10/2019

1 triệu - 3 triệu

Hà Nội Hưng Yên

JOB PURPOSE
• Provide financial and administrative services to ensure efficient, timely and accurate accounts receivable of British University Vietnam.
• Separate duties of Receivables accountant from General Accountant to ensure transparency & effective internal control.
AREAS OF RESPONSIBILITIES
1. Accounts receivable:
• Maintain up-to-date billing system including details of students’ information such as course, payment deadline, result of exam, entitled discounts & bursaries, etc. and calculate fees to be billed.
• Generate and send out invoices / fee information
• Follow up on, assist, collect receivables and allocate receipts
• Monitor student account details for non-payments, delayed payments and other irregularities
• Resolve payment discrepancies
• Generate age analysis
• Maintain accounts receivable customer files and records
• Follow established procedures for processing receipts, cash etc.
• Generate reminder letters
• Develop a recovery system and initiate collection efforts
• Communicate with customers via phone, email, mail or personally
• Collect data, allocate revenue and prepare monthly reports
• Assist with month-end, year-end closing
2. General accounting
• Cash reconciliation at month end
• Monitor fixed assets registration and depreciation monthly
• Prepare, review, reconcile, and issue bills, invoices, and account statements according to company procedures
3. Other duties
• Maintain books & equipment system
• Inventory books, equipment & prepare inventory report
• Perform other duties as assigned by line manager
2 năm trước Xem thêm
1. Xây dựng và kiểm soát kế hoạch công việc theo định kỳ năm/ quý/ tháng:
- Kế hoạch bảo dưỡng - bảo trì định kỳ/Kế hoạch sửa chữa lớn, cải tạo hệ thống kỹ thuật và cơ sở hạ tầng/ kế hoạch đào tạo.
- Tổ chức triển khai hoặc kiểm soát việc triển khai của nhà thầu theo phương án được phê duyệt.
- Tổ chức điều phối, nghiệm thu, nhận bàn giao các hạng mục xây dựng, kỹ thuật từ nhà thầu để đưa vào vận hành
- Phân tích các báo cáo thống kê bảo trì, sửa chữa; nhật ký vận hành, tiêu hao năng lượng để phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn, những bất cập của các hệ thống nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục triệt để.
2. Theo dõi, đánh giá, yêu cầu thực hiện bảo hành theo đúng hợp đồng đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường:
- Kiểm soát và đảm bảo tính an toàn và ổn định của hệ thống: an toàn điện, an toàn cháy nổ và các vấn đề an toàn khác tác động trực tiếp lên đối tượng sử dụng hoặc vận hành hệ thống.
- Thực hiện kiểm định hệ thống định kỳ theo qui định của cơ quan Nhà nước.
- Kiểm soát và đảm bảo các hệ thống PCCC, cứu hộ…luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng và hoạt động tốt.
- Kiểm soát và đảm bảo các vấn đề môi sinh, tác động môi trường theo qui định của công ty và của cơ quan nhà nước.
3. Tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản,vật tư do bộ phận sử dụng, quản lý nhằm kiểm soát, quản lý tài sản, các hệ thống kỹ thuật, tránh thất thoát.
4. Tổ chức giám sát, hỗ trợ các bộ phận khác, khách thuê, nhà thầu những vấn đề liên quan đến hệ thống kỹ thuật/ cơ sở hạ tầng tại cơ sở:
- Đưa ra các tư vấn, hỗ trợ về mặt chuyên môn.
- Thẩm định/ phê duyệt các bản vẽ, thiết kế, biện pháp thi công của nhà thầu.
- Tham gia giám sát quá trình thi công của nhà thầu làm việc tại cơ sở đảm bảo đúng thiết kế, tiêu chuẩn an toàn, tiến độ.
- Thực hiện và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các chương trình sự kiện, hội nghị…
5. Quản lý hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ hoàn công của cả cơ sở và khách thuê tại cơ sở.
6. Kịp thời cập nhật thông tin, triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, các quy trình phối hợp với các bộ phận liên quan. Chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra.
7. Lập ngân sách hoạt động và kiểm soát việc chi tiêu ngân sách kỹ thuật hàng năm của cơ sở:
- Theo dõi, thống kê tiêu hao nguyên vật liệu/nhiên liệu/năng lượng; công cụ, dụng cụ để kiểm soát các chi phí theo định mức tiêu hao và tìm các biện pháp tối ưu.
- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, công cụ dụng cụ.
8.Thường xuyên kiểm tra đánh giá ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro để đảm bảo hệ thống kỹ thuật và cơ sở hạ tầng của tòa nhà vận hành an toàn.
Lập báo cáo đề xuất và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
9. Quản lý nhân sự:
- Xây dựng và đề xuất sơ đồ tổ chức của bộ phận với chức năng/nhiệm vụ/mô tả công việc/tiêu chuẩn nghề phù hợp;
- Quản lý đội ngũ cấp dưới bao gồm: giám sát, đào tạo, đánh giá các ca thực hiện
- Chịu trách nhiệm về chất lượng CBNV dưới quyền
- Phối hợp với Bộ phận Đào tạo để xây dựng quy trình,các hướng dẫn công việc và tổ chức/trực tiếp thực hiện các chương trình đào tạo cho CBNV trực thuộc; trực tiếp đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn nghề cho nhân viên.
- Thường xuyên rà soát, đánh giá CBNV/Lập kế hoạch đào tạo kế thừa, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ CBNV tiềm năng.
+ Xem xét và đề xuất mức khen thưởng/xử phạt/tăng lương cho CBNV trực thuộc theo đúng các quy định.
+ Đề xuất việc bổ nhiệm/bãi miễn/ tham gia tuyển dụng các chức danh dưới quyền.
+ Đánh giá mức độ hài lòng của CBNV thông qua việc thăm dò, lấy ý kiến định kỳ và đưa ra các phương án định hướng phát triển nhân sự phù hợp.
+ Tham gia xây dựng môi trường làm việc phù hợp với văn hóa công ty,tập đoàn
2 năm trước Xem thêm

Course Office Manager

29/09/2019

20 triệu - 30 triệu

Hà Nội Hưng Yên

Due to the expansion of the British University Vietnam, we are recruiting:
Job title: Course Office Manager
Report to: Head of Registry and Student Services
Work location: Ecopark township
Job Objective:
Operational Supervising Course Office
Managing services for students and parents
Assisting the Head of Registry and Student Services in supervising other aspects within the department
Key responsibilities:
1. Course Office Manager and Student List
Manage course planning and preparation all programmes at least 2 months before commencement date, based on academic calendar; timetabling and academic planning in timely fashion. Ensure academic calendar of the University is planned for at least 3 years
Manage day-to-day course delivery to ensure classes running smoothly on schedule, timetable of students and faculty are updated and logistic is well prepared
Liaise with faculty, teaching institution partners to ensure academic policy and procedures are developed and well implemented
Ensure course materials of each semester to be updated, printed and stored in timely fashion.
Manage the team to keep accurate student’s information on system, including student’s number, students’ status of each programme over semesters, recording accurately students’ data and profile from the enrolment to graduation.
2. Student Services Management
Manage student services to ensure the excellent services are fully provided to students and parents with accuracy and in timely fashion, for example bus services, health insurance card, fee information, attendance report, academic result…
Ensure all teaching learning facilities are kept maintained, plan for future expenditure required to facilitate teaching
Ensure feedback system is maintained and developed, such as student feedback, course feedback, Students Staff Liaison Committee meeting, NPS score. Report issues or potential risks to the Chief Academic Officer and Head of Registry and Student Services and follow up with stakeholders to solve the problems
3. Other tasks
Ensure staff and resources utilisation are optimized. Allocate tasks and resources to ensure the good team performance, work balance among the team, report any potential risks to senior managers.
Maintain the good relationship with University partners. Develop and coordinate the schedule for guest visit.
Accurate weekly and monthly admission and progression record to Chief Academic Officer and Head of Registry and Student Services.
2 năm trước Xem thêm

Student Support Officer

29/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hưng Yên

Due to the expansion of the British University Vietnam, we are recruiting:
Job title: Student Support Officer
Report to: Academic Operations Supervisor
Work location: Ecopark township
Job Objective:
This position is to be the first level of contact between Academic Services Department at BUV and parents/students in order to streamline and improve our customer services. This position is also to support the department with tasks for course operation and administration.
Key responsibilities:
1. Student communication:
As a front desk officer, deal with all student queries. Responses are to be provided to students in a timely fashion and followed up
Ensure the excellent provision of proactive and reactive student information services
2. Course Operations:
Prepare, monitor, and summarise attendance registers on a daily basis
Manage student information systems
Follow disciplinary actions and keep track of these to report to COS
Send fee information and fee reminder to students and parents/ fee payers
Conduct course feedback and prepare reports
Prepare monthly updates to send to parents (attendance, disciplines, and Academic results if any)
Support the admissions officer to manage UPP & Foundation courses during busy periods
3. Administrative tasks
Ensure logistics for each classroom
Stationary order for course office and faculty
Logistic support academic events (orientation, parent’s day, student staff liaison meetings)
Prepare purchase requests
4. Other tasks as assigned by/via line manager
2 năm trước Xem thêm

Agronomist

28/09/2019

Thỏa thuận

Đắk Lắk Gia Lai Lâm Đồng

Execute the research duties and sustainability programs aligning with Company’s strategy:
• Participating in all activities of research programs on the field.
• Supporting team leader in crop estimation, contributing findings/observations made during crop surveys for continuous improvement of research methodology.
• Estimating coffee areas by interviewing farmers, collecting data from official sources, gathering of information from third parties like research institutes, nurseries, state farms etc. Or estimating the changes of coffee areas via GIS software.
• Training for group leaders, farmers on sustainable standards (4C, UTZ/RFA).
• Developing manuals for the sustainable production of coffee based on standards
• Organizing internal audits and coordination with Certification Body in external audits.
• Marking/mapping all farms’ locations of farmers in the system of COFCO’s sustainable programs.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

15/09/2019

Trên 30 triệu

Hà Nội

1. Đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về khiếu nại của khách hàng, đưa ra phương hướng xử lý và giải quyết với khách hàng theo chỉ đạo của lãnh đạo
2. Xây dựng Quy trình hoat động chăm sóc khách hàng, đề xuất các biện pháp để cải tiến các hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty.
3. Lên kế hoạch triển khai hệ thống chương trình Khách hàng thân thiết của Tập đoàn bao gồm thẻ cư dân/ thẻ khách hàng thân thiết…và các dịch vụ hậu mãi
4. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh kế hoạch. Ghi nhận ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua Khảo sát khách hàng
5. Phối hợp với phòng ban thực hiện các chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng tại các chương trình sự kiện hoặc theo chính sách bán hàng
6. Đào tạo nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng.
7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo/ Giám đốc đơn vị trực tiếp chỉ đạo.
2 năm trước Xem thêm

Thủ Kho Công Trình

13/09/2019

7 triệu - 10 triệu

Kiên Giang

- Xuất nhập Kho các Vật tư cho các tổ đội của Dự án.
- Theo dõi số liệu nhập xuất trên phần mềm, file Excel.
- Báo cáo tồn kho.
- Viết phiếu kho, nhật ký kho, thẻ Kho.
- Nhận hàng, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học.
- Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận.
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Chứng Từ - Khai Quan (Nhơn Trạch, Đồng Nai)

12/09/2019

10 triệu - 15 triệu

Đồng Nai

You are capable candidate who can do:
1. Making import - export documents (Female/Nữ)
- Making import - export documents when needed (Packing list, Invoice, ...).
- Marine and inland insurance agency knowledge, applied if needed.
- be responsible for booking ships and planes to transport goods to designated places
- Can purchase materials (domestics and oversea cagoes) - is prefered...
2. Customs declaration (khai quan, Male/Nam)
- Customs handling in Vietnam and South east Asia Region.
- Understand customs documents. Exemption certificates and other documentations.
- Selection of HS codes and other technical terms of Customs departments.
2 năm trước Xem thêm

Customer Service Supervisor (German Speaking)

25/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Department Management
- Fully responsible for all operations in customer relation (CR) functions as well
- Recruit, supervise, performance evaluate, training and develop staff/Intern when required.
- To build a strong CR department in maintaining and developing to clients’ satisfaction and relations.
Customer relations responsibilities
- Responsible for handling the 24-hour hotline callings.
- To share 24 hours primary hotline every 2 weekends
- Investigate, provide answers and handle to clients’ complaints received.
- Liaising with other destination offices to resolve hotline calls of clients’ queries, changes, difficulties and complaints.
- Compile a monthly and a yearly Troubles report on all clients’ problems and problem resolutions of the hotline number and the complaints’ email.
- Review all collected clients’ surveys and compile a quarterly Clients Survey report.
- Based on the surveys and report results, propose improve solutions to develop travel quality services of company and client relations, then consult for BOD and relative Departments in improve planning.
- Responsible for direct bookings phone number for the whole booking cycle (receive the booking, ensure payment and organize operation).
- Assist in the communication and dealing with clients visiting the HCM office.
- Supervise and review client information (information folders)
- Supervised and assigned by Direct Manager
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

02/11/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

• Responsible for the overall management of all strategic and operational customer relationship activities.
• Uncovering new markets and customers based on their experience in the enterprise business
• Acquire and develop new customers and channel partners
• Successfully engage with our product specialists Team and other sales support teams
• Develop and maintain an up to date Account Plan for each customer.
• Prepare Sales Reports and annual Sales & Marketing Plan for both properties.
• Assist General Director in preparation of the marketing, advertising, sales plans, programs and annual budget; manages within approved plans and budgets
• Feedback and work with the other department heads to ensure delivery of quality services to customers’ expectation and satisfaction.
• Prepare, implement and compile data for the strategic sales plan, monthly reports, annual goals, sales and marketing budget, forecasts and other reports as directed/required.
3 năm trước Xem thêm

Quản Lý Kho

26/10/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

1.Tổ chức quản lý kho.
- Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng;
- Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng;
- Chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố trong quá trình giao nhận hàng.
- Quản lý nhân sự bộ phận kho
- Báo cáo hoạt động của Bộ phận theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý.
2. Công việc chuyên môn :
2.1. Thực hiện thủ tục xuất nhập nhiên liệu, vật tư thiết bị phụ tùng:
- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập, xuất theo đúng quy định.
- Thực hiện việc nhập và xuất nhiên liệu, vật tư thiết bị phụ tùng cho cá nhân liên quan.
- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.
2.2. Theo dõi nhiên liệu, vật tư thiết bị nhập xuất tồn:
- Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.
- Trực tiếp chuyển phiếu nhập, phiếu xuất kho cho kế toán
- Theo dõi số lượng nhập xuất tồn hàng ngày
2.3. Sắp xếp hàng hoá trong kho:
- Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hoá trong kho.
- Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hoá.
- Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.
3 năm trước Xem thêm

Junior Accountant

14/10/2018

7 triệu - 10 triệu

Hà Nội

- Being in charge of bookkeeping and financial report to a number of client.
- Preparing full set of monthly or quarterly VAT, CIT, PIT, FCT declarations.
- Be responsible for consulting to clients for related.
WORK PLACE: Eurowindow Multi Complex Tower, 27 Tran Duy Hung, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi.
Working time: From Monday to Friday.
3 năm trước Xem thêm

liên hệ

Ba Dinh, Hanoi

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

Tuyển chọn bộ câu hỏi phỏng vấn data analyst mới nhất

Data analyst là một vị trí công việc có nhu cầu tuyển dụng nhiều. Nhưng có rất nhiều ứng viên sợ khi đi phỏng vấn vị trí này. Bộ câu hỏi phỏng vấn data analyst.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

[Trọn bộ bí kíp] Câu hỏi phỏng vấn kế toán ngân hàng

Câu hỏi phỏng vấn kế toán ngân hàng đang được rất nhiều người quan tâm, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để sở hữu trọn bộ câu hỏi nhé

Theo chuyên gia: Trần Hải Minh

Những câu hỏi phỏng vấn ngành dược cho ứng viên phổ biến nhất

Các câu hỏi phỏng vấn ngành dược nhằm mục đích giúp nhà tuyển dụng đánh giá năng lực ứng viên. Vì vậy ứng viên cần nắm được các câu hỏi này để chuẩn bị trước.

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Những câu hỏi phỏng vấn giám sát bán hàng hay được hỏi nhất

Những câu hỏi phỏng vấn giám sát bán hàng nào hay được hỏi nhất? Bạn đã có cho mình bí kíp để đi phỏng vấn xin việc chưa? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn nhân viên thu mua mới nhất!

Để “vượt cạn” thành công đừng bỏ qua tuyển tập câu hỏi phỏng vấn nhân viên thu mua mới nhất này. Các gợi ý sẽ giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng từ giây đầu tiên

Theo chuyên gia: Trương Thanh Thanh

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT