Vietnamworks' Client

Vietnamworks' Client

Địa chỉ: .

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Vietnamworks' Client

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Khu Vực - Regional Sales Manager

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 17/10/2019

Vietnamworks' Client

Contracting Assistant

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Vietnamworks' Client

Nhân Viên Bán Hàng – Full time

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/10/2019

Vietnamworks' Client

Material Planning

Vietnamworks' Client

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Vietnamworks' Client

Quản Lý Cửa Hàng

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/10/2019

Vietnamworks' Client

Nhân Viên Bán Hàng – Part time

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/10/2019

Vietnamworks' Client

Material Planner

Vietnamworks' Client

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Vietnamworks' Client

Trưởng Phòng Kinh Tế Kế Hoạch (Fecon Fci&u)

Vietnamworks' Client

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/10/2019

Vietnamworks' Client

Finance Manager

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Vietnamworks' Client

Compensation and Benefit Specialist

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Vietnamworks' Client

Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Vietnamworks' Client

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Vietnamworks' Client

Chief Executive Officer

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Vietnamworks' Client

Giám Đốc Dự Án(Mảng Hầm,ngầm)

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/10/2019

Vietnamworks' Client

Giám Đốc Truyền Thông

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Vietnamworks' Client

Sales Support & Procurement Staff

Vietnamworks' Client

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 05/10/2019

Vietnamworks' Client

Content And Brand Communication Manager

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 26/09/2019

Vietnamworks' Client

Recruitment Manager

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 27/09/2019

Vietnamworks' Client

Engineering Staff

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Vietnamworks' Client

CA Cum CFO

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 19/09/2019

Vietnamworks' Client

Human Resources Mânger/supervisor

Vietnamworks' Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Nai Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 19/09/2019