Vietnamwork's Client

Vietnamwork's Client

Địa chỉ: Phan Thiết

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Vietnamwork's Client

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 13/09/2019

Vietnamwork's Client

Giám Đốc Nhà Máy

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 13/09/2019

Vietnamwork's Client

Giám Đốc Logistics

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 13/09/2019

Vietnamwork's Client

Phó Ban Kinh Doanh

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 29/08/2019

Vietnamwork's Client

Trưởng Phòng R&D

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 29/08/2019

Vietnamwork's Client

Testing Development Manager

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 31/08/2019

Vietnamwork's Client

Giám Đốc Trung Tâm Phân Phối Ngành Ống

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 29/08/2019

Vietnamwork's Client

Trưởng Ban Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 19/09/2019

Vietnamwork's Client

Outwear Production Manager – Working At Binh Duong Factory

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 18/08/2019

Vietnamwork's Client

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc/ Chánh Văn Phòng Miền Nam

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 13/09/2019

Vietnamwork's Client

[Fastgo] 10 Java Developer

Vietnamwork's Client

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 18/07/2019

Vietnamwork's Client

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 10/07/2019

Vietnamwork's Client

Trưởng Phòng Hành Chính

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 10/07/2019

Vietnamwork's Client

LOGISTICS Manager

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 29/06/2019

Vietnamwork's Client

Giám Đốc Tài Chính - CFO

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 28/06/2019

Vietnamwork's Client

Kế Toán Trưởng

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 28/06/2019

Vietnamwork's Client

HR Manager – Working At Binh Duong Factory

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 14/07/2019

Vietnamwork's Client

JAVA Developer / Lương, Thưởng Tốt

Vietnamwork's Client

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 12/06/2019

Vietnamwork's Client

E-Commerce Business Development Manager

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 16/02/2019

Vietnamwork's Client

Factory Manager (Phan Tiet)

Vietnamwork's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Thuận

Hạn nộp hồ sơ : 28/12/2018