Tìm việc làm tại Yên Bái

[URGENT] Accountant - Yên Bái

Navigos Search's Client - A Foreign Company

Địa điểm : Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 19/10/2019

[URGENT] Accounting Supervisor - Yên Bái

Navigos Search's Client - A Foreign Company

Địa điểm : Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 19/10/2019

Sales Trainer (Thanh Hóa, Yên Bái, Hà Nội)

Prudential Vietnam Assurance

Địa điểm : Hà Nội Thanh Hóa Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 19/10/2019

WVV AP Development Facilitator - Van Chan, Yen Bai

World Vision Vietnam

Địa điểm : Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 24/08/2019

IE Manager | FDI Manufacturing Company

Navigos Search's Client

Địa điểm : Vĩnh Phúc Yên Bái

Mức lương: Trên 30 triệu

Hạn nộp: 23/08/2019

WVV AP Development Facilitator - Tram Tau, Yen Bai

World Vision Vietnam

Địa điểm : Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 24/08/2019

WVV AP Bookkeeper - Van Chan, Yen Bai

World Vision International Vietnam

Địa điểm : Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 18/09/2019

Phiên Dịch Tiếng Hàn ( Lương Hấp Dẫn)

Công Ty TNHH Unico Global Yb

Địa điểm : Hà Nội Phú Thọ Yên Bái

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hạn nộp: 28/07/2019

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Unico Global Yb

Địa điểm : Hà Nội Phú Thọ Yên Bái

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hạn nộp: 28/07/2019

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Unico Global Yb

Địa điểm : Hà Nội Phú Thọ Yên Bái

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 28/07/2019

WVV AP Development Facilitator, Van Chan, Yen Bai

World Vision International Vietnam

Địa điểm : Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 06/07/2019

WVV Zonal Technical Program Officer - Child Protection

World Vision Vietnam

Địa điểm : Tuyên Quang Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 05/06/2019

WVV AP Development Facilitator, Tram Tau, Yen Bai

World Vision International Vietnam

Địa điểm : Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 05/06/2019

General Accountant | FDI Manufacturing Company

Navigos Search's Client

Địa điểm : Yên Bái

Mức lương: 1 - 3 triệu

Hạn nộp: 21/07/2019

Nhân Viên QC

Mitani Corporation/pacific Basin Partnership Inc.

Địa điểm : Yên Bái

Mức lương: 5 - 7 triệu

Hạn nộp: 21/04/2019

Zonal Technical Program Officer - Livelihood - North 2

World Vision Vietnam

Địa điểm : Tuyên Quang Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 04/05/2019

WVV AP Sponsorship Facilitator - Tran Yen Ap, Yen Bai Province

World Vision International Vietnam

Địa điểm : Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 02/03/2019

Nhân Viên Kế Toán

Stone Base Vietnam Joint Stock Company

Địa điểm : Hà Nội Yên Bái

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 23/02/2019

2 3 4