Tìm việc làm tại Quảng Trị

URGENT - Plant Manager (Anywhere)

Navigos Search' Client

Địa điểm : Bình Dương Hồ Chí Minh Quảng Trị

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 18/10/2019

Assistant To Board of Directors

Vietnam Singapore Industrial Park J.v., Co., Ltd

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 14/09/2019

Senior Project Finance Officer (Spfo)

Mines Advisory Group - Mag

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/09/2019

Project Finance Assistant

Mines Advisory Group - Mag

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 01/09/2019

VPBank - Chuyên Viên Thẩm Định Hiện Trường Tại Huế, Quảng Trị

Vpbank

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 16/06/2019

Electrical Supervisor (Quang Tri Province)

Saint-Gobain Vietnam Ltd.,

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: 20 - 30 triệu

Hạn nộp: 06/06/2019

Fleet Coordinator

Mines Advisory Group - Mag

Địa điểm : Hà Nội Quảng Bình Quảng Trị

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 05/07/2019

Project Secretary (Quang Tri Province)

Saint-Gobain Vietnam Ltd.,

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 22/05/2019

Deputy HRBP Manager (Quang Tri Province)

Saint-Gobain Vietnam Ltd.,

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 29/06/2019

Cost Controller (Quang Tri Province)

Saint-Gobain Vietnam Ltd.,

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hạn nộp: 29/06/2019

Project Secretary

Saint-Gobain Vietnam Ltd.,

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 22/05/2019

Deputy HRBP Manager

Saint-Gobain Vietnam Ltd.,

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 22/05/2019

Cost Controller

Saint-Gobain Vietnam Ltd.,

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hạn nộp: 22/05/2019

Plant Manager (Quảng Trị Province)

Saint-Gobain Vietnam Ltd.,

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/06/2019

WVV Special Project Coordinator - Trieu Phong, Quang Tri

World Vision International Vietnam

Địa điểm : Quảng Trị

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 16/05/2019