Tìm việc làm tại Hải Dương

Tuyển dụng việc làm mới nhất

Trợ lý Sản xuất

Worklink Vietnam- Vgc Group

Địa điểm : Hải Dương

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu (Hạn nộp: 30/06/2020)

Trợ lý Quản lý thiết bị

Worklink Vietnam- Vgc Group

Địa điểm : Hải Dương

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu (Hạn nộp: 30/06/2020)

Trợ lý Quản lý thiết bị

Worklink Vietnam- Vgc Group

Địa điểm : Hải Dương

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu (Hạn nộp: 30/06/2020)

Trợ lý Kĩ thuật

Worklink Vietnam- Vgc Group

Địa điểm : Hải Dương

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu (Hạn nộp: 30/06/2020)

Mẫu CV xin việc

Mẫu CV xin việc