Việc làm lương cao

Nhân viên kinh doanh BDS

Công Ty Bất Động Sản Thế Kỷ (Cenland )

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hạn nộp: 30/12/2019

Nhân viên Content Marketing

Epacific Telecom

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hạn nộp: 07/01/2020

Nhân viên kinh doanh

Epacific Telecom

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 28/12/2019

Nam Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Phong Liên

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30/12/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành Sửa Chữa

Công Ty Cổ Phần Phong Liên

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30/12/2019

Nhân viên Kinh doanh Bất động sản

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Thiên Bảo

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 21/12/2019

Chuyên Viên C&b

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin Hr

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 15/12/2019

Cộng Tác Viên Phát Triển Thị Trường

Phòng Thu Âm Milado

Địa điểm : Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 05/04/2020

Thiết Kế Nội Thất

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Đa Năng

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31/12/2019

Thợ Đúc Nhôm Lương Từ 10-14 Triệu

Công Ty TNHH Tm Sx Cổng Nhôm Hoàng Gia

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 18/12/2019

Can You Seo?

Công Ty Cổ Phần Care With Love

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31/12/2020

Master Seo

Công Ty Cổ Phần Care With Love

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31/12/2020

Nhan Viên Seo

Công Ty Cổ Phần Care With Love

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31/12/2020