Tìm việc làm Luật - Pháp lý

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Mảng Pháp Chế)

Navigos Search's Client

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận (Hạn nộp: 25/10/2019)

Trưởng Nhóm Hành Chính – Nhân Sự

Công Ty TNHH May Mayfair

Địa điểm : Hải Dương Hải Phòng

Mức lương: Thỏa thuận (Hạn nộp: 25/10/2019)

Phụ Trách Pháp Chế và Tuân Thủ

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Địa điểm : Hà Nội Hải Phòng

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu (Hạn nộp: 25/10/2019)

Legal Executive

Công Ty TNHH Mtv Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức Pnj

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận (Hạn nộp: 24/10/2019)

Administration Project Coordinator

The Representative Office Of Schaefer Sys. Int’L Pte. Ltd

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu (Hạn nộp: 23/10/2019)

Business Administration Manager (Vietnamese)

Emerhub Llc

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận (Hạn nộp: 25/10/2019)

HRBP Executive

Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Francia

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận (Hạn nộp: 25/10/2019)

Trưởng Phòng Pháp Chế Tổng Công Ty

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Xuân Thành

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận (Hạn nộp: 25/10/2019)

Purchasing Officer (Travel Industry)

Easia Travel

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận (Hạn nộp: 25/10/2019)

Nhân Viên Văn Phòng - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH R Techno Việt Nam

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận (Hạn nộp: 25/10/2019)

Senior Legal Executive

Công Ty TNHH Tư Vấn L&pk

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận (Hạn nộp: 25/10/2019)

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Food Club Co.,ltd

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu (Hạn nộp: 25/10/2019)

Trợ Lý Hội Đồng Quản Trị

Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Pvoil

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận (Hạn nộp: 25/10/2019)

Mẫu CV xin việc

Mẫu CV xin việc