Tìm việc làm IT phần mềm

Nhân viên thiết kế 3D

Pro Connect Asia

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 31/10/2019

tuyển Tester

Tìm Việc 365 +365

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 5 - 7 triệu

Hạn nộp: 31/10/2019

nhân viên lập trình back end

Công Ty TNHH Lazitech

Địa điểm : Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hạn nộp: 10/10/2019

it phần mềm

Tìm Việc 365

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 3 - 5 triệu

Hạn nộp: 31/10/2019

FI/CO Executive (SAP ERP)

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Atad

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019

Customer and Market Insights Leader (Analyst)

Oppo Vietnam

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019

8 Senior PHP Developers (Up to $1500)

Công Ty TNHH Control Hrt Việt Nam

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Trên 30 triệu

Hạn nộp: 23/10/2019

BrSE / IT Comtor / Project Manager (Up to $2000)

Vietnamworks’ Client

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Trên 30 triệu

Hạn nộp: 25/10/2019

Giám Đốc Tài Chính (Fintech)

Navigos Search

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 24/10/2019

[HN] 05 iOS Developer -Up to $1,500

Fpt Software

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 1 - 3 triệu

Hạn nộp: 23/10/2019

Automation/manual Tester (All Levels)

Dxc Vietnam

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019

Front-End Developer (Up to NET $1500)

Defide Company Limited

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 1 - 3 triệu

Hạn nộp: 25/10/2019

[VinID] - 50 Fresh Software Engineers Program

Vinid - Vingroup

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 20 - 30 triệu

Hạn nộp: 25/10/2019

Lập Trình Viên C++

Dfm Engineering

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hạn nộp: 25/10/2019

UX/UI Designer

Innerbus

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 25/10/2019

Data Analytic / Data Scientist

Navigos Search's Client

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Trên 30 triệu

Hạn nộp: 25/10/2019

HR Data Analyst (Manager)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Địa điểm : Hồ Chí Minh Long An

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019

Software Support Engineer

Prestige Atlantic Asia

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019

Appstore Operation Leader

Oppo Vietnam

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019

AX Developer

Công Ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019

Front-End Web Developer

Công Ty TNHH Denco

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019

Game Planner / Designer

Navigos Search's Client

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 1 - 3 triệu

Hạn nộp: 25/10/2019

Application Tester

Defide Company Limited

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Trên 30 triệu

Hạn nộp: 25/10/2019

Embedded SW Tester - Fresher

Robert Bosch Engineering Vietnam

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019

Project Coordinator (IT)

Rmit University Vietnam

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019

Lập Trình Viên

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Xuân Thành

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/10/2019