Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Valqua Vietnam Co., Ltd

Valqua Vietnam Co., Ltd

Địa chỉ: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH VALQUA VIỆT NAM là doanh nghiệp 100% vốn của Nhật Bản. Công ty được thành lập ngày 21 tháng 4 năm 2008 với qui mô nhà xưởng trên 12.000 m2 và hơn 100 cán bộ công nhân viên. Công ty chuyên sản xuất và bán các loại sản phẩm lót đệm dùng cho hệ đường ống công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp và các mục đích công nghiệp khác.

Việc làm cùng công ty

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên Bảo Dưỡng Khuôn

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên An Toàn- Môi Trường

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/08/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên Mua Hàng

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/08/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Quản Lý Thiết Bị

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/08/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên Nhóm Kiểm Tra

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/08/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên An Toàn Môi Trường

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 12/07/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên Quản Lý Thiết Bị

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 21/06/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

03 Trợ Lý Sản Xuất ( Assistant Manager)

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/05/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Trợ Lý Phòng Hành Chính - Nhân Sự ( Assistant Manager)

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/05/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên Kế Toán

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 27/09/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

02 Nhân Viên Kĩ Thuật, Quản Lý Thiết Bị

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/05/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Trợ Lý Mua Bán Xuất Nhập Khẩu

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 14/04/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/04/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Trợ Lý An Toàn- Môi Trường

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/05/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Trợ Lý Phòng Hành Chính - Nhân Sự ( AM)

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 05/04/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên Sản Xuất

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/08/2019

Valqua Vietnam Co., Ltd

Nhân Viên Kĩ Thuật, Quản Lý Thiết Bị

Valqua Vietnam Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ : 30/03/2019