Hồ sơ ứng viên tại Tuyên Quang mới nhất tháng 04/2020

Lễ tân khách sạn khách sạn

Trần Huyền Diệu

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Hà Nội Tuyên Quang

Cập nhật: 23/03/2020

giao hàng

nguyễn thị phòng

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Tuyên Quang

Cập nhật: 16/03/2020

lái xe

Trần Thái Hoà

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Tuyên Quang

Cập nhật: 13/03/2020

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Anh Hoàng

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội Phú Thọ Tuyên Quang

Cập nhật: 27/02/2020

công việc gần nha

sầm văn thể

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Phú Thọ Tuyên Quang Hà Giang

Cập nhật: 11/02/2020

công nghệ thông tin

Nông văn trần

Mức lương : 3 triệu - 5 triệu

Địa điểm: Tuyên Quang

Cập nhật: 08/02/2020

Phiên dịch tiếng Hàn

nguyễn hải yến

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Tuyên Quang

Cập nhật: 06/02/2020

nhân viên- công nhân

huỳnh tòng việt

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh Đồng Nai Tuyên Quang

Cập nhật: 07/02/2020

phiên dịch tiếng hàn

trần anh phương

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Vĩnh Phúc Phú Thọ Tuyên Quang

Cập nhật: 05/02/2020

hêjkwkkw

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh Hà Nội Tuyên Quang

Cập nhật: 25/11/2019

Nhân viên tư vấn

Ma Văn Chính

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội Tuyên Quang

Cập nhật: 17/11/2019

Danh sách ứng viên theo ngành nghề

Danh sách ứng viên theo tỉnh thành