Hồ sơ ứng viên tại Quảng Ngãi mới nhất tháng 04/2020

lao động phổ thông

Trần Minh Trường

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 26/03/2020

Trưởng nhóm/Giám sát

Võ Đoàn Đình Vĩnh

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 25/03/2020

Kỹ sư Xây dựng

lương nhất sinh

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 24/03/2020

Công nhân lao động phổ thông

Lê Thị Thanh Trà

Mức lương : 3 triệu - 5 triệu

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 24/03/2020

Kế Toán

BÙI THỊ CHÂU

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 24/03/2020

thu mua

tranvy

Mức lương : 10 triệu - 15 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh Đà Nẵng Quảng Ngãi

Cập nhật: 23/03/2020

thọ sơn nước

Phạm Linh

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 23/03/2020

Trưởng nhóm - Giám sát

TRƯƠNG THẾ PHÁT

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 23/03/2020

Kỹ sư tự động hóa

Phong Đặng

Mức lương : 10 triệu - 15 triệu

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 23/03/2020

Nhân viên Máy tính

Vo Duy Tình

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 23/03/2020

Giám sát kỹ thuật đường ống dầu khí

Trần Đặng Vương Anh

Mức lương : 20 triệu - 30 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh Quảng Ngãi Bà Rịa Vũng Tàu

Cập nhật: 21/03/2020

Nhân viên Công nghệ thực phẩm

Lê văn phước

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 20/03/2020

Danh sách ứng viên theo ngành nghề

Danh sách ứng viên theo tỉnh thành