Hồ sơ ứng viên tại Ninh Thuận mới nhất tháng 04/2020

Lao động phổ thông

Hán Văn Tính

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 20/03/2020

Tìm việc kế toán - kiểm toán

Phan Thị Châu Phương

Mức lương : 1 triệu - 3 triệu

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 18/03/2020

Cơ khí - chế tạo

Nguyễn Văn Thuận

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 18/03/2020

KCS kiểm tra chất lượng sản phẩm

bá thị trang

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 16/03/2020

bán hàng, kỹ thuật điện tử

Đỗ bá Vương

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 14/03/2020

nhân viên bán hàng

Tô Lê Huyền Trâm

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 13/03/2020

nhân viên kinh doanh

Trương Hồng Nhật

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 09/03/2020

Nhân viên nhập liệu

nại khánh huyền

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 07/03/2020

Nhân viên kinh doanh

Trần Gia Huy

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 06/03/2020

Nhân viên giao hàng

Đặng Huỳnh Đức

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 22/02/2020

bán hàng

Nguyễn Thị Hạnh

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 15/02/2020

Lái Xe Hạng D

hoài anh tuấn

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Ninh Thuận

Cập nhật: 13/02/2020

2

Danh sách ứng viên theo ngành nghề

Danh sách ứng viên theo tỉnh thành