Hồ sơ ứng viên tại Hồ Chí Minh mới nhất tháng 04/2020

Bảo trì điện, ngành nghề về điện

Nguyễn Phước Hoà

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh Bình Dương

Cập nhật: 09/04/2020

phát triên thị trường

hứa võ minh tùng

Mức lương : 10 triệu - 15 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

Cập nhật: 09/04/2020

Nhân Viên vẽ Thiết kế

Lê Minh Quân

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh Bình Dương

Cập nhật: 09/04/2020

nhân viên tiếp thị, nhân viên giao nhận

hứa võ minh tùng

Mức lương : 10 triệu - 15 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

Cập nhật: 09/04/2020

Nhân viên kinh doanh

Lê Văn Anh

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 08/04/2020

sơn nước

Thịnh Đoàn

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 08/04/2020

sơn nước

Thịnh Đoàn

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 08/04/2020

chuyên viên thiết kế điện

phạm lưu tiến đạt

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 08/04/2020

online Facebook

Lê Thị Thùy Nhi

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh Hà Nội Hưng Yên

Cập nhật: 07/04/2020

kế toán

phạm thị quỳnh phương

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 07/04/2020

Kĩ Sư M&E

Hồ Công Tấn

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh Bình Định

Cập nhật: 07/04/2020

Nhân viên

Nguyễn Bảo danh

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 07/04/2020

Danh sách ứng viên theo ngành nghề

Danh sách ứng viên theo tỉnh thành