Hồ sơ ứng viên tại Hà Giang mới nhất tháng 04/2020

Nhân viên Lái xe

lù mí vàng

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 23/03/2020

làm thêm khi rảnh rỗi

Lý Trung Đoàn

Mức lương : 3 triệu - 5 triệu

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 19/03/2020

làm thêm khi rảnh rỗi

Lý Trung Đoàn

Mức lương : 3 triệu - 5 triệu

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 19/03/2020

Nhân viên kinh doanh

Ma Thị Thảo

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 18/03/2020

Lao động phổ thông

Trần Thanh Sơn

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 18/03/2020

Lao động phổ thông

Viên Lệ Nhật

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 18/03/2020

Lao động phổ thông

Hoàng Thị Như Bình

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 18/03/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lã Thị Ngọc Ánh

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 18/03/2020

Nhân viên Văn phòng

Nguyễn Thị Minh Phong

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 18/03/2020

hành chính văn phòng

Vương Nguyền

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 05/03/2020

Lao động phổ thông

Nguyễn Thị Tuyến

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 25/02/2020

Kỹ sư điện tử viễn thông

Nông Thị Nhung

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Giang

Cập nhật: 25/02/2020

2

Danh sách ứng viên theo ngành nghề

Danh sách ứng viên theo tỉnh thành