Hồ sơ ứng viên tại Gia Lai mới nhất tháng 04/2020

Nhân Viên IT

Nguyễn Chí Tiến Thanh

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Gia Lai

Cập nhật: 24/03/2020

Nhân viên bán hàng

Phan Phước Lâm

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Gia Lai

Cập nhật: 23/03/2020

Nhân viên văn phòng /Kinh doanh

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Gia Lai

Cập nhật: 19/03/2020

Tài xế D

Nguyễn hùng sơn

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Gia Lai

Cập nhật: 16/03/2020

Nhân viên bán hàng

Trần Thị Ánh Tuyết

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Gia Lai

Cập nhật: 16/03/2020

Giao hàng.ban xăng dầu

Phan phước lâm

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Thái Nguyên Gia Lai

Cập nhật: 15/03/2020

làm thêm

trần đại Lê Hoàng

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Gia Lai

Cập nhật: 12/03/2020

Bảo vệ/ Nhân viên kinh doanh.

Nguyễn Đình Trãi

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Gia Lai

Cập nhật: 11/03/2020

Nhân viên Hàn cơ khí

Hoàng Văn Hội

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Gia Lai

Cập nhật: 11/03/2020

nhân viên hành chính văn phòng

Nguyễn Thị Diệu Huyền

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Gia Lai

Cập nhật: 10/03/2020

Nhân viên bảo vệ

Võ thanh hà

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Gia Lai

Cập nhật: 09/03/2020

Nhân viên

Đỗ Ngọc Tiến

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Đà Nẵng Gia Lai

Cập nhật: 09/03/2020

2 3

Danh sách ứng viên theo ngành nghề

Danh sách ứng viên theo tỉnh thành