Hồ sơ ứng viên Quan hệ đối ngoại mới nhất tháng 04/2020

Giám Đốc Kinh Doanh

NGUYỄN HỮU LỰC

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 19/03/2020

Giám Đốc Nhân Sự/ Trưởng Phòng Nhân Sự

PHẠM VĂN QUANG

Mức lương : 20 triệu - 30 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 12/03/2020

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Trần Thị Hồng Hơn

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Khánh Hòa

Cập nhật: 11/03/2020

trưởng phòng/giám đốc kinh doanh

nguyễn thị châm

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội

Cập nhật: 09/03/2020

Nhân viên đối ngoại

Nguyễn Thị Trang

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội

Cập nhật: 09/03/2020

Sourcing Manager

Pang Man Hung

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

Cập nhật: 23/02/2020

Logistics import and export Director

Thúy Hoàng

Mức lương : Trên 50 triệu

Địa điểm: Hà Nội Đà Nẵng Bắc Ninh

Cập nhật: 19/02/2020

quản lý kinh doanh

VÒNG THIÊN THANH

Mức lương : 15 triệu - 20 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 10/02/2020

quản lý kinh doanh

VŨ NGỌC TÂN

Mức lương : 15 triệu - 20 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 10/02/2020

xuất nhập khẩu

Tran Thi Trang

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

Cập nhật: 05/02/2020

Danh sách ứng viên theo ngành nghề

Danh sách ứng viên theo tỉnh thành