Hồ sơ ứng viên Lao động phổ thông mới nhất tháng 03/2020

dịch vụ

Trần Văn Quang

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 30/03/2020

tài xế giao nhận

võ Văn tuấn

Mức lương : 10 triệu - 15 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu

Cập nhật: 29/03/2020

tài xế giao nhận

võ Văn tuấn

Mức lương : 10 triệu - 15 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu

Cập nhật: 29/03/2020

lao đong pho thong

Nguyen Duy Hung

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 28/03/2020

bảo vệ

nguyễn minh quang

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 28/03/2020

lao động phổ thông

võ bá hoàng đạt

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 27/03/2020

lao động phổ thông

nguyễn thái ngọc

Mức lương : 3 triệu - 5 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 27/03/2020

lao động phổ thông

Dương Đỉnh Tuyên

Mức lương : 3 triệu - 5 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 27/03/2020

Bảo Vệ

Nguyễn Thành Tâm

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 27/03/2020

Thợ điện nước

Nguyễn Văn An

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 27/03/2020

lao động phổ thông

hồ văn minh

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 27/03/2020

Phụ Kho

Trần trung Hậu

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Cần Thơ

Cập nhật: 27/03/2020

Danh sách ứng viên theo ngành nghề

Danh sách ứng viên theo tỉnh thành