Hồ sơ ứng viên Hàng hải mới nhất tháng 04/2020

công ty xăng dầu Tín Nghĩa

Nguyễn Văn Hải

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

Cập nhật: 14/03/2020

công ty xăng dầu tín nghĩa

Nguyễn Văn Hải

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

Cập nhật: 14/03/2020

Danh sách ứng viên theo ngành nghề

Danh sách ứng viên theo tỉnh thành