Hồ sơ ứng viên Điện tử viễn thông mới nhất tháng 04/2020

kỹ thuật điện thoại

NGUYỄN VĂN TÂN

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cập nhật: 27/03/2020

Văn phòng Chính phủ

Lê Quý Dương

Mức lương : 10 triệu - 15 triệu

Địa điểm: Hà Nội

Cập nhật: 25/03/2020

Nhân viên Kỹ thuật

Đỗ Thế Thanh

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hải Dương

Cập nhật: 24/03/2020

Quản trị mạng, viễn thông

Nguyễn Văn Năng

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Đồng Tháp

Cập nhật: 23/03/2020

Nhân viên Điện tử viễn thông

TRƯƠNG THÀNH LỄ

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: An Giang

Cập nhật: 20/03/2020

Kỹ sư điện tử viễn thông

NGUYỄN TẤN LINH

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Long An

Cập nhật: 17/03/2020

Kỹ sư điện tử viễn thông

Ngô Đình Hùng

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Bình Định

Cập nhật: 17/03/2020

Kỹ sư điện tử viễn thông

Đinh Thiên Cường

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 17/03/2020

Chuyên viên

Lương Xuân Trường

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội

Cập nhật: 06/03/2020

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Nguyễn Hoàng Thưởng

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Địa điểm: Quảng Ngãi

Cập nhật: 28/02/2020

Nhân viên Kỹ thuật

lê đình thắng

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Trị

Cập nhật: 28/02/2020

Sửa Chữa Điện Thoại

Nguyễn Văn Cường

Mức lương : 5 triệu - 7 triệu

Địa điểm: Hải Phòng

Cập nhật: 27/02/2020

2 3

Danh sách ứng viên theo ngành nghề

Danh sách ứng viên theo tỉnh thành