Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Địa chỉ: Phòng 501, Tòa nhà 1, Số 16, Thuỵ Khuê, Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Trung tâm Phát triển nông thôn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn là đơn vị nghiên cứu độc lập, tự chủ. Trung tâm triển khai các hoạt động tư vấn trên các lĩnh vực phát triển nông thôn, quản trị ngành hàng, xây dựng thương hiệu và quản lý chất lượng, hệ thống giám sát nông hộ, hệ thống sản xuất nông nghiệp. Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí như sau:

Việc làm cùng công ty

Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Kế Toán Viên (Số Lượng: 02)

Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Nghiên Cứu Viên (Số Lượng: 03)

Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Trợ Lý Nghiên Cứu (Số Lượng: 02)

Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019