Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Địa chỉ: 7 đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa I (gần Ngã Ba Vũng Tàu)

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín của Việt Nam cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ các yêu cầu quản lý Nhà nước và phục vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trung tâm Kỹ thuật 3 hiện có gần 700 nhân viên làm việc có kỹ năng và kiến thức sâu rộng. Chúng tôi có các phòng thí nghiệm hiện đại thuộc nhóm hàng đầu tại Việt Nam phục vụ việc đánh giá chất lượng hàng hóa thuộc tất cả các ngành nghề như hóa, thực phẩm, vi sinh, dầu khí, môi trường, điện-điện tử, tương thích điện từ, hiệu suất năng lượng, cơ khí, xây dựng,... Trung tâm Kỹ thuật 3 hiện đang cần tuyển nhân sự như sau:

Việc làm cùng công ty

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Kỹ Sư Bảo Trì Điện Tử

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Hiệu Chuẩn Viên Dung Tích Lưu Lượng Dầu Khí

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 06/09/2019

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Hiệu Chuẩn Viên Đo Lường Điện

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 27/03/2019

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Chuyên Gia Đánh Giá Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 28/04/2019

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Chuyên Viên Nhân Sự Admin

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2018

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Hiệu Chuẩn Viên/ Kiểm Tra Viên Lưu Lượng Lĩnh Vực Dầu Khí

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 19/12/2018

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Thử Nghiệm Viên Vật Liệu Xây Dựng

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 14/10/2018