Trimmers Viet Nam Co., Ltd

trimmers viet nam co., ltd

0

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

Đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: Song Than III Industrial Park, Binh Duong

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

We offer thoughtfully designed, innovative and extremely reliable products in the specialized luggage component industry. Every part we make is meticulously designed to exceed our customers’ needs, desires and expectations. We look forward to your inquiry! Trimmers Hardware Company is a manufacturing company that provides hardware products that focuses on Carrygear Systems. Started in 2007, we continue growing our production and expansion our business facilities. Based on our technology and creation, we want to be the best supporter of the company’s growth. Our primary intention is to be true partner to support your company that you can rely on. Website: www.trimmers-pro.com

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Trimmers Viet Nam Co., Ltd

HR Manager - Trưởng Phòng Nhân Sự (Working Place: Bình Dương)

23/10/2019

Trên 30 triệu

Bình Dương Hồ Chí Minh

1. Advise and propose to the Board of Directors about organizational structure of company, complete and improve management regulations:
2. Plan and organize the recruitment, training, and human resource development:
3. Plan and organize the benefits system for the employees and develop the evaluation system in accordance with given goal& target of job requirement for all departments
4. Manage and control HR staff in department to ensure that objectives, functions and tasks of HR dept. are completed
*** Detail will be discussed in an interview.
2 năm trước Xem thêm

Production Planner/ Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất( Làm Việc Tại Bình Dương)

09/10/2019

10 triệu - 15 triệu

Bình Dương Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch sản xuất.
- Theo dõi kế hoạch sản xuất hàng tuần, tháng
- Triển khai lệnh sản xuất đến các bộ phận liên quan.
- Theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng tiến độ sản xuất
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu và phân công của trưởng bộ phận.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Genenal Accountant/ Kế Toán Tổng Hợp (Làm Việc Tại Bình Dương)

05/10/2019

15 triệu - 20 triệu

Bình Dương Hồ Chí Minh

- Thực hiện công việc của kế toán tổng hợp
- Kiểm tra, báo cáo các khoản phải thu, các khoản phải trả.
- Báo cáo thuế.
+ Kê khai thuế GTGT, Thuế TNCN hàng tháng, quý
+ Lập BCTC, quyết toán thuế TNCN , TNDN với cơ quan thuế.
- Kỹ năng phân tích, thống kê và thương mại.
- Tính giá thành sản phẩm
- Công việc cụ thể sẽ trong đổi trong phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Genenal Accountant/ Kế Toán Tổng Hợp ( Bình Dương)

05/10/2019

15 triệu - 20 triệu

Bình Dương

- Thực hiện công việc của kế toán tổng hợp
- Kiểm tra, báo cáo các khoản phải thu, các khoản phải trả.
- Báo cáo thuế.
+ Kê khai thuế GTGT, Thuế TNCN hàng tháng, quý
+ Lập BCTC, quyết toán thuế TNCN , TNDN với cơ quan thuế.
- Kỹ năng phân tích, thống kê và thương mại.
- Tính giá thành sản phẩm
- Công việc cụ thể sẽ trong đổi trong phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Production Assistant (Working Place: Bình Dương)

26/09/2019

Trên 30 triệu

Bình Dương Hồ Chí Minh

- Make plan, implement and monitor the production process.
- Make report: Daily, weekly, monthly,…
- Translator.
- Detail will be discussed in an interview.
2 năm trước Xem thêm

Facility Management Team Leader (Korea)

30/08/2019

Trên 30 triệu

Bình Dương

Responsibilities
- Responsible for the entire facilities of the company/ Chịu trách nhiệm toàn bộ sơ sở vật chất của các nhà máy
- Construction, infrastructure development for all factory/ - Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng cho tất cả các nhà máy
- Manage maintenance team/ Quản lý đội bảo trì, sửa chữa của công ty
- Detail will be discuss in an interview/ Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Office Managing Supervisor (Làm Việc Tại Nam Tân Uyên Mở Rộng - Bình Dương)

17/08/2019

15 triệu - 20 triệu

Bình Dương Hồ Chí Minh

- Manage all jobs of Warehouse, HR, GA section (~ 10 people) speed up and guide team members to complete the work on time and effectively
- Support manager update, build, adjust procedure, company policy
- Report to Senior Director.
- Detail will be discuss in an interview.
2 năm trước Xem thêm
- Manage all jobs of Warehouse, HR, GA section (~ 10 people) speed up and guide team members to complete the work on time and effectively
- Support manager update, build, adjust procedure, company policy
- Report to Senior Director.
- Detail will be discuss in an interview.
2 năm trước Xem thêm

Kế Toán Tổng Hợp (Biết Tính Giá Thành) - Làm Việc Tại Bình Dương

12/07/2019

15 triệu - 20 triệu

Bình Dương Đồng Nai Hồ Chí Minh

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.
- Kiểm tra, báo cáo các khoản phải thu, các khoản phải trả.
- Báo cáo thuế.
- Làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,...
- Kỹ năng phân tích, thống kê và thương mại.
- Công việc cụ thể sẽ trong đổi trong phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

10/07/2019

20 triệu - 30 triệu

Bình Dương

- Làm quyết toán báo cáo hàng năm
- Làm định mức Xuất Nhập Khẩu
- Làm quyết toán, kiểm tra sau thông quan.
- Công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
2 năm trước Xem thêm

Giám Sát Kho - Từ 30 Tuổi Trở Lên (Làm Việc Tại Bình Dương)

22/06/2019

10 triệu - 15 triệu

Bình Dương Đồng Nai Hồ Chí Minh

- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.
- Phụ trách lập/ theo dõi/ đối chiếu phiếu nhập - xuất hàng hóa từ các Kho vật tư của Công ty theo đúng quy trình, quy định liên quan.
- Tham gia, đề xuất ý kiến liên quan đến việc sắp xếp, bảo quản các loại hàng hóa trong kho đảm bảo an toàn, đúng số lượng, chất lượng, quy cách và quản lý, vận hành kho hàng an toàn, hiệu quả, tuân thủ các nguyên tắc an toàn, vệ sinh, PCCC khu vực kho.
- Đối chiếu số liệu quản lý kho theo tình hình thực tế và phần mềm theo dõi/ quản lý kho.
- Thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng bộ phận.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Kế Toán Tổng Hợp (Biết Tính Giá Thành)

12/06/2019

15 triệu - 20 triệu

Bình Dương

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.
- Kiểm tra, báo cáo các khoản phải thu, các khoản phải trả.
- Báo cáo thuế.
- Làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,...
- Kỹ năng phân tích, thống kê và thương mại.
- Công việc cụ thể sẽ trong đổi trong phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Marchandise (Làm Việc Tại Bình Dương)

27/05/2019

20 triệu - 30 triệu

Bình Dương Hồ Chí Minh

- Tiếp nhận và theo sát các đơn hàng của Công ty.
- Liên hệ với khách hàng để cập nhật đơn hàng.
- Liên hệ với các phòng ban khác để theo dõi tình trạng đơn hàng.
- Làm các báo cáo liên quan tới đơn hàng.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Marchandise

27/05/2019

20 triệu - 30 triệu

Bình Dương

- Tiếp nhận và theo sát các đơn hàng của Công ty.
- Liên hệ với khách hàng để cập nhật đơn hàng.
- Liên hệ với các phòng ban khác để theo dõi tình trạng đơn hàng.
- Làm các báo cáo liên quan tới đơn hàng.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Kho (Làm Việc Tại Bình Dương)

16/05/2019

10 triệu - 15 triệu

Bình Dương Đồng Nai Hồ Chí Minh

- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.
- Phụ trách lập/ theo dõi/ đối chiếu phiếu nhập - xuất hàng hóa từ các Kho vật tư của Công ty theo đúng quy trình, quy định liên quan.
- Tham gia, đề xuất ý kiến liên quan đến việc sắp xếp, bảo quản các loại hàng hóa trong kho đảm bảo an toàn, đúng số lượng, chất lượng, quy cách và quản lý, vận hành kho hàng an toàn, hiệu quả, tuân thủ các nguyên tắc an toàn, vệ sinh, PCCC khu vực kho.
- Đối chiếu số liệu quản lý kho theo tình hình thực tế và phần mềm theo dõi/ quản lý kho.
- Thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng bộ phận.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Kế Toán Tổng Hợp và Tính Giá Thành

11/05/2019

15 triệu - 20 triệu

Bình Dương

- Thực hiên các nghiệp vụ kế toán tổng hợp
- Kiểm tra, báo cáo các khoản phải thu, các khoản phải trả.
- Báo cáo thuế
- Làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,...
- Kỹ năng phân tích, thống kê và thương mại
- Công việc cụ thể sẽ trong đổi trong phỏng vấn.
2 năm trước Xem thêm

Thiết Kế Khuôn Nhựa, Lập Trình CNC

21/04/2019

Thỏa thuận

Bình Dương

- Thiết kế khuôn nhựa, Lập trình CNC.
- Thực hiện các yêu cầu từ quản lý cấp trên.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi đến phỏng vấn.
3 năm trước Xem thêm

Mechanical Design Engineer (3 People)

06/04/2019

Thỏa thuận

Bình Dương

1. Component and system level design, analysis, debug and rework.
2. Proper interpretation of design specifications and drawings
3. Preparation of instruction and operation manuals
4. Generate Production drawings
5. Conceptualize design layout, package prototyping, and fixture/tooling design, to achieve a high level of efficiency and quality in the resulting products.
6. Material selection/specifications
7. Develops manufacturing processes by designing and modifying equipment for fabricating, building, assembling, and installing components.
8. Other job assigned by manager
***Salary: 10 ~ 15 mil VND
3 năm trước Xem thêm

Assistant Finance Director

10/02/2019

20 triệu - 30 triệu

Bình Dương

- Assist Accounting/Finance Manager to set up Accounting system, training staff
- Manage, support Manager, staff in team.
- Cost analyst (Raw Material and Cost of Goods Sold…)
- Account Receivables & Account Payable analyst
- Expenses analyst
- Support for internal and external audit
- In charge of Monthly and Yearly Inventory
- Others tasks if required
3 năm trước Xem thêm

Kỹ Sư Tự Động Hóa ( PLC Engineer)

10/02/2019

15 triệu - 20 triệu

Bình Dương Hồ Chí Minh

- Thông thạo về lập trình PLC, hệ thống tự động hóa.
- Theo dõi tiến độ thiết kế phần điện để đáp ứng tiến độ theo lệnh sản xuất.
- Hướng dẫn, tư vấn, giải quyết khiếu nại cho khách hàng liên quan đến phần tự động hóa, chương trình máy
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
3 năm trước Xem thêm

Assistant Director

10/02/2019

10 triệu - 15 triệu

Bình Dương

- Assistant Director to manage Management Division (Accounting, EXIM, HR, GA, Purchasing, Warehouse)
- Support Director to prepare report for Meeting: Weekly, Monthly, others follow request from BOD.
- Checking all document before submit to Director.
- Assist the Director in directing, monitoring, developing and implementing the companys program and plan.
- Communicate the information related to the job requirements from the director to departments or any specific staff.
- Coordinate with other departments to implement and complete the work.
- Translator
- Perform other duties as required by the Board of Directors.
3 năm trước Xem thêm

liên hệ

Song Than III Industrial Park, Binh Duong

CÔNG VIỆC BẠN CÓ THỂ THÍCH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

Tổng hợp bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán thuế mới nhất

Bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán thuê sẽ giúp ứng viên có nhiều thông tin và kinh nghiệm về buổi phỏng vấn. Giúp ứng viên hoàn thành tốt câu trả lời của mình.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

Tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn SQL chinh phục nhà tuyển dụng!

Đi phỏng vấn SQL nhưng không biết trả lời sao cho đúng? Bỏ túi ngay tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn sql giúp ứng viên chinh phục nhà tuyển dụng ngay lập tức!

Theo chuyên gia: Trương Thanh Thanh

Bộ câu hỏi phỏng vấn Giám đốc điều hành mới kèm đáp án!

Vượt qua vòng phỏng vấn Giám đốc điều hành là không hề dễ. Lưu ý những thông tin về bộ câu hỏi phỏng vấn Giám đốc điều hành sau đây để thêm phần tự tin!

Theo chuyên gia: Nguyễn Hà Linh

[Update] Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán bán hàng mới nhất 2020

Bạn đang tìm bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán bán hàng chuẩn nhất để tham khảo? Vậy, click ngay bài viết để có bộ câu hỏi, gợi ý trả lời và thông tin liên quan.

Theo chuyên gia: Phùng Hà

[HOT] Bộ câu hỏi phỏng vấn Giao dịch viên bao gồm đáp án!

Bộ câu hỏi phỏng vấn Giao dịch viên sẽ giúp cho ứng viên trang bị được những kiến thức cơ bản và cần thiết để tự tin vượt qua vòng phỏng vấn thành công nhất!

Theo chuyên gia: Nguyễn Hà Linh

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT