Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (Sowatco) – thành viên của hệ thống Sotrans, với hơn 40 năm kinh nghiệm và là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp các dịch vụ vận tải thủy, khai thác cảng biển và cảng sông… Với mong muốn tạo sự đột phá trong phát triển kinh doanh, Sowatco cần tuyển những ứng viên xuất sắc để phục vụ cho chiến lược phát triển.

Việc làm cùng công ty

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

02 Nhân Viên Kinh Doanh & Hỗ Trợ Kinh Doanh ( Sales & Sales Support)

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 18/09/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

02 Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Support)

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 18/09/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 11/07/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Nhân Viên Điều Độ Cảng: 03 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 11/07/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Chuyên Viên Sales (Sales Executive): 02 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 11/07/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Nhân Viên Điều Độ Cảng: 3 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/04/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Chuyên Viên Kế Hoạch Khai Thác Cảng: 02 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/04/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Chuyên Viên Nhân Sự (Hr. Executive)

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/04/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Nhân Viên Hành Chính kiêm Tiếp Tân - Admin Cum Receptionist

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/04/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/04/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Trưởng Ca Khai Thác Cảng: 02 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: 15 - 20 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/04/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Chuyên Viên Sales (Sales Executive)

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/03/2019

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Nhân Viên Thương Vụ Tại Cảng - 02 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2018

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Chuyên Viên Sales Cao Cấp (Senior Sales Executive): 02 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2018

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Nhân Viên Tiếp Tân - 01 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2018

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Chuyên Viên Khai Thác Cảng, Sà Lan - 03 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2018

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Nhân Viên Điều Độ Cảng - 03 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2018

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Trưởng Ca Trực Ban Điều Độ Cảng - 03 Người

Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2018