Tìm việc làm

Tìm việc làm xét nghiệm tại Khánh Hòa

... c hiện kế hoạch chăm sóc
- Tham gia học tập và đào tạo
- Tuân thủ các quy định liên quan đến vị trí làm việc
- Ghi chép hồ sơ bệnh án
- Tham gia cải tiến chất lượng
... n các thiết bị xét nghiệm đặt tại các khoa lâm sàng (máy thử
đường huyết, khí máu, đông máu cấp cứu…)
- Tham gia công tác hỗ trợ chuyên môn cho các chuyên khoa khác khi được yêu cầu theo đúng quy trình chuyên môn của Bệnh viện
- Thực hiện vận hành, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị theo qui trình khi được phân công
- Tuân thủ qui trình, qui định sử dụng hóa chất xét nghiệm
- Thực hiện việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải y tế theo đúng qui định
2. TUÂN THỦ CÁC QUI ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VỊ TRÍ LÀM VIỆC
- Tuân thủ các Qui định thiết yếu liên quan đến vị trí làm việc: Định danh người bệnh; Vệ sinh tay; Phân loại rác thải, An toàn phòng xét nghiệm, An toàn truyền máu, Lưu trữ mẫu bệnh phẩm…
- Tuân thủ quy định về việc ghi chép hồ sơ, phiếu điều trị người bệnh, sổ sách hành chính
3. THAM GIA CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
- Luôn đảm bảo chất lượng, an toàn và sự hài lòng của NB khi cung cấp dịch vụ
- Phát huy tính sáng tạo và sáng kiến cải tiến quy trình kỹ thuật trong phạm vi công việc
- Tham gia triển khai thực hiện mô hình cải tiến chất lượng liên tục tại khoa, đơn vị và bệnh viện
4. THAM GIA ĐẢM BẢO SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC
- Sử dụng hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao đúng đủ cho người bệnh trong quá trình điều trị
- Tham gia dự trù, lĩnh, quản lý vật tư, môi trường, hóa chất tại vị trí làm việc
- Tham gia làm thống kê, báo cáo hang ngày và cuối tháng
- Tham gia bảo quản các phương tiện, thiết bị dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn
5. CÔNG VIỆC KHÁC
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Kỹ thuật viên trưởng khoa:
- Các trường hợp đột xuất, khẩn cấp
- Hỗ trợ các đơn vị khác
- Các việc cần, phù hợp với khả năng
- Tham gia đào tạo liên tục
... oạch chăm sóc
Tham gia học tập và đào tạo
Tuân thủ các quy định liên quan đến vị trí làm việc
Ghi chép hồ sơ bệnh án
Tham gia cải tiến chất lượng
Tham gia cải tiến chất lượng
... ười bệnh điều trị nội trú, ngoại trú, hoặc giới thiệu lên tuyến trên.
- Được cho người bệnh nghỉ ốm hoặc làm việc theo chế độ, phù hợp với sức khoẻ và theo quy định của Nhà nước.
- Thực hiện đúng Quy chế Bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh toàn diện.
- Kê đơn cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị.
- Trường hợp bệnh khó, nguy kịch phải báo cáo ngay với trưởng khoa để xin ý kiến giải quyết.
- Tham gia hội chẩn tại khoa hoặc phối hợp với các khoa khác khi có yêu cầu.
- Nắm vững chế độ, chính sách Nhà nước để vận dụng thực hiện cho từng người bệnh.
- Theo dõi, quản lí người bệnh điều trị Nội - Ngoại trú theo Quy chế Điều trị của Bệnh viện.
- Tham gia hướng dẫn học viên đến học tập tại khoa theo sự phân công của Trưởng khoa.
- Tham gia nghiên cứu khoa học.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng khoa và Phó Giám đốc chuyên môn.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT