Tìm việc làm

Tìm việc làm văn thư lưu trữ tại Hồ Chí Minh

Lương5 triệu - 7 triệu
Hồ Chí Minh
... sổ sách cho công ty một cách hợp lý để lấy khi có yêu cầu Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến phòng Hành Chính

- Soạn thảo văn bản nhanh các loại văn bản, tài liệu của công ty

- Soạn thảo văn bản, thông báo,…

- Sắp xếp hồ sơ, tài liệu để lưu trữ vào hệ thống công ty

LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... lý các văn bản đi và đến của cơ quan theo các quy định của Nhà nước và quy chế Văn thư cơ quan.
- Quản lý Kho lưu trữ của cơ quan theo đúng các quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
... quan khác của đơn vị;
+ Sắp xếp, bảo quản và lưu trữ văn bản đi, đến theo đúng quy định hiện hành;
+ Lập và bảo quản các sổ đăng ký văn bản đi, sổ chuyển giao văn bản đi của các đơn vị;
+ Hoàn chỉnh các bản lưu văn bản, phân loại tài liệu theo hạng mục, loại văn bản, năm phát hành văn bản;
+ Bảo quản con dấu đảm bảo không mất mát, biến dạng và bảo mật;
+ Kiểm tra thể thức trình bày, chữ ký trên các văn bản, tài liệu và đóng dấu, vào sổ theo dõi đúng quy định;
+ Thực hiện việc tiếp nhận, phân phát báo, tạp chí, thư từ ... do bưu điện chuyển đến, chuyển đi cho các đơn vị liên quan;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... p thông tin trên phần mềm/sổ và photo, phát hành văn bản đi;
- Scan và lưu file văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản;
- Gửi văn bản đi;
- Nhận văn bản và nhập các thông tin văn bản đến trình Giám đốc bút phê xử lý; scan văn bản đến vào phần mềm/sổ quản lý văn bản, chuyển theo ý kiến xử lý của Giám đốc;
- Theo dõi, đôn đốc báo cáo tình hình xử lý văn bản.
- Thực hiện công tác lưu trữ, phân loại, sắp xếp hồ sơ công viêc, công văn đi, đến của Cơ quan;
- Quản lý kho lưu trữ.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ất và thống kê, báo cáo tình trạng cơ sở vật chất chung các văn phòng trong phạm vi HCM;
• Sửa chữa trang thiết bị cơ sở vật chất (nhỏ): Thực hiện việc sửa chữa, thay mới đối với những hỏng hóc nhỏ, tham gia giám sát NCC thực hiện việc sửa chữa;
• Giám sát, phối hợp giám sát và theo dõi việc triển khai các dịch vụ tại các văn phòng công ty trong phạm vi HCM, bao gồm dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sinh, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các hạng mục cơ sở vật chất và các dịch vụ khác;
• Tổ chức sự kiện: Hỗ trợ chuẩn bị các công việc logistics dưới sự điều phối của cấp trên cho các sự kiện do công ty tổ chức hoặc có nhân viên của công ty tham gia;
• Cấp phát tài sản: Trực tiếp cấp phát tài sản và cập nhật danh mục theo dõi.
- Tổng hợp các báo cáo ngày / tuần / tháng / theo yêu cầu của trưởng bộ phận;
- Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận phân bổ.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... nh xác, logic, rõ ràng và đúng lúc đồng thời lưu trữ hồ sơ để sử dụng.
2. Nhiệm vụ chính
- Chịu trách nhiệm quản lý các công tác quản lý chất lượng hệ thống quản lý nội bộ theo tiêu chuẩn iso 9001 của toàn Công ty.
- Thực hiện, phối hợp với các bộ phận xây dựng, hiệu chỉnh, cải tiến hệ thống quản lý nội bộ (quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, MTCV…) nhằm cải thiện hệ thống cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện mục tiêu chất lượng/ tiêu chí KPI của các bộ phận trong Công ty.
- Kiểm tra, hướng dẫn, ban hành, lưu trữ văn bản tài liệu được Ban lãnh đạo phê duyệt. Cập nhật danh mục quản lý khi có thay đổi.
- Lập kế hoạch – báo cáo chương trình đánh giá nội bộ trong công ty và theo dõi, hỗ trợ khắc phục phòng ngừa đảm bảo hệ thống quản lý nội bộ được thực thi.
- Làm đầu mối liên hệ và đánh giá giám sát bên ngoài.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Lương5 triệu - 7 triệu
Hồ Chí Minh
... g theo yêu cầu của các bộ phận
- Theo dõi việc chấp hành nội quy, quy định, quy trình chuẩn.
- Soạn thảo các văn bản, hợp đồng của công ty
- Và một số công việc của cấp trên giao xuống
Lương7 triệu - 10 triệu
Hồ Chí Minh
... ình và các chính sách, chế độ của công ty; Nắm vững, thực hiện đúng các quy trình, biểu mẫu và phải lưu giữ toàn bộ hồ sơ, văn bản, chứng từ được lập đúng theo yêu cầu của hệ thống ISO 9001-2000.
- Nắm vững các quy định của Nhà nước về Lao động, tiền lương, BHXH, văn thư – lưu trữ… và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao;
2
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT