Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng xử lý nợ tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... hu nợ đã đề ra với mức chi phí phù hợp và hiệu quả.
- Theo dõi chặt chẽ quá trình thu nợ, khi phát hiện / dự doán những rủi ro tiềm ẩn, các diễn biến bất thường trong công tác thu nợ để có phương án xử lý, hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình thu nợ khách hàng.
- Nắm vững trách nhiệm của mình bằng cách thường xuyên kiểm tra, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc nội bộ, sử dụng hệ thống thông tin… theo kịp tình hình thực tế, và phổ biến cho nhân viên nghiêm túc thực hiện.
- Đảm bảo tập thể dưới quyền luôn tuân thủ nội quy, quy định của Công ty, dẫn dắt quá trình thiết lập và đánh giá hiệu quả công việc cá nhân, xét thưởng thi đua, kỷ luật vi phạm… của bộ phận.
- Phối hợp với Phòng đào tạo để lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên dưới quyền để tạo lực lượng cán bộ nòng cốt có đạo đức nghề nghiệp, được trang bị đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để quản lý hiệu quả công tác thu nợ cho Công ty.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... lý nợ bằng biện pháp tố tụng.
- Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương án tố tụng tại tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... rách nhiệm toàn diện về kết quả thu hồi nợ qua hình thức thi hành án.
- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... hỉ đạo các hoạt động thu giữ tài sản;
- Trực tiếp thực hiện các thủ tục, hành vi thu giữ tài sản theo đúng quy định pháp luật, quy định của SHB và thỏa thuận với khách hàng;
- Nhận chỉ tiêu, hoàn thành chỉ tiêu được giao đối với hoạt động thu giữ tài sản;
- Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban khác bằng chức năng nghiệp vụ thu giữ của mình và được chia tỷ lệ hoàn thành công việc tương ứng;
- Kết quả thu nợ có thể là tiền mặt, có thể là giá trị tài sản được thu giữ thành công, có thể là đơn vị tài sản (cái, chiếc);
- Thực hiện, báo cáo các công việc và kế hoạch mà cấp quản lý giao phó;
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT