Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng tuyển sinh tại Hồ Chí Minh

... chức các hoạt động telesale để tuyển sinh và tư vấn cho khách hàng tiềm năng qua điện thoại;
- Tổ chức khai thác nguồn cho tuyển sinh thông qua xây dựng quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân liên quan;
- Phối hợp với Ban giám hiệu Nhà trường trong việc thông tin liên lạc, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, phản ánh của phụ huynh liên quan đến chất lượng dịch vụ và giáo dục;
- Triển khai, giám sát thực thi về các dịch vụ thông tin, thủ tục hành chính, dịch vụ tuyển sinh đối với phụ huynh hiện tại;
- Tham gia xây dựng quy trình tuyển sinh, quy trình phối kết hợp với các bộ phận khác như kế toán, hành chính, nhà trường;
- Triển khai, thực thi các thủ tục, dịch vụ tuyển sinh cũng như quản lý dữ liệu khách hàng tiềm năng, khách hàng ghi danh và khách hàng hiện có;
- Tổ chức, triển khai việc chăm sóc và tái ghi danh đối với các học sinh cũ
... i Giám đốc yêu cầu.
II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN:
1. Trách nhiệm:
- Hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh được giao;
- Tuân thủ theo sự phân công công việc của cấp quản lý trực tiếp
- Lập kế hoạch làm việc và báo cáo kết quả làm việc theo tuần, tháng, quý, năm;
2. Quyền hạn:
- Được sử dụng các phương tiện phục vụ công việc theo quy định của đơn vị;
- Đề xuất các phương án tuyển sinh, tài chính, ý kiến cải tiến quy trình tuyển sinh, nâng cao hiệu quả công việc
- Được tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh.
- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực làm việc
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... c tiêu doanh số, tăng trưởng và lợi nhuận.
- Nghiên cứu định hướng và phát triển các sản phẩm mới Công nghiệp 4,.0 tại Việt Nam;
- Hỗ trợ, giúp đỡ và lập kế hoạch tuyển sinh thông qua các hội thảo tại Công ty, nơi làm việc của khách hàng tiềm năng, khách sạn hoặc cho sinh viên năm cuối Đại học;
- Quảng bá hình ảnh Học viện thông qua các Phương tiện truyền thộng, mạng xã hội để Marketing hình ảnh của Công ty.
- Đảm bảo tuân thủ chính sách, quy định, quy trình của Công ty đã ban hành
- Giám sát các Nhân viên luôn tuân thủ về hình ảnh đẹp của Học viện và đảm bảo duy trì tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị Công ty hướng đến;
- Báo cáo định kỳ về kế hoạch tuyển sinh và gặp gỡ trao đổi công việc của Phòng ban và báo cáo cùng Trưởng phòng Marketing và Ban Giám đốc;
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
... đạo.
***Quản lý&Vận hành
- Phối hợp bộ phận marketing triển khai các chương trình truyền thông của trung tâm theo nhiều hình thức phù hợp.
- Thiết lập các công cụ theo dõi và quản lý hoạt động kinh doanh tại trung tâm.
- Tổng kết và đánh giá kết quả các mục tiêu đã đạt và chưa đạt của phòng tuyển sinh từ đó lên phương án giải quyết khắc phục.
- Các công việc khác theo sự phân công Lãnh đạo.
***Quyền lợi
- Mức lương cạnh tranh;
- Được làm việc trong môi trường giáo dục hiện đại, tiên tiến;
- Được khuyến khích nghiên cứu, phát triển, áp dụng các phương pháp để nâng năng suất tuyển sinh
- Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, các chương trình đào tạo chuyên môn trong và ngoài đơn vị;
- Hưởng chế độ đãi ngộ cạnh tranh (lương, thưởng, v.v…)
- Trở thành cổ đông Tập Đoàn Công Ty ICO Group hơn 1,000 nhân viên.
... to sales for CISS.
4. Provide information interviews, meetings and emails to foreign and Vietnamese prospective parents and companies to promote enrolment.
5. Liaise with companies and relocation agents fostering relationships to promote growth for CISS.
6. Manage distribution of workload to the Admissions Team.
7. Maintain and providing a regular reporting system for management in regards to enrolment.
8. Manage the procedures for correct Student Management Systems and storage and digitalizing of student files.
9. Work closely with Principals, School Operations Managers, Academic Advisory Officers, School Counsellors, and other related Departments in caring for admission records, withdrawals, transcripts and other related tasks.
Community Liaison
1. Maintain effective working relationships within the internal (parent and teacher community) and with external (local and overseas) associates.
2. Attend networking events; in particular, the chambers of commerce such as AmCham, EuroCham, BBGV, and CanCham, and other Chambers.
3. Liaise with important community groups i.e. Consulate Generals, Corporate Clients, Cultural Representative Group, PTO etc.
4. Advise the Deputy General Director of Business/Admissions & Marketing and or/and Principals regarding observations about academics within CISS, through statistical reporting, local and job knowledge.
5. Address any other matters related to the position which may be requested by the Deputy General Director of Business/Admissions & Marketing or/and the Principals from time to time.
PR & Marketing Support
1. Assist with the development of appropriate materials and school publications for PR & Marketing purposes.
2. Other Admissions, PR & Marketing activities as required/requested by the BOD.
... ch, nội dung huấn luyện sản phẩm đáp ứng được yêu cầu cho cán bộ tại các đơn vị nhằm hỗ trợ mục tiêu cuối cùng là chốt sales.
*Quản lý&Vận hành
- Quản lý và điều hành công việc của phòng kinh doanh/marketing.
- Lập kế hoạch kinh doanh/marketing hằng tháng, hằng quý và triển khai cho các cán bộ tại trung tâm.
- Phối hợp bộ phận marketing triển khai các chương trình truyền thông của trung tâm theo nhiều hình thức phù hợp.
- Thiết lập các công cụ theo dõi, giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh tại trung tâm/đơn vị phục vụ cho việc báo cáo với GĐ Trung tâm/Tổng công ty.
- Tổng kết và đánh giá kết quả các mục tiêu đã đạt và chưa đạt của phòng tuyển sinh từ đó lên phương án giải quyết khắc phục.
Lương15 triệu - 20 triệu
Hồ Chí Minh
... tuyển sinh (tuần, tháng, quí, năm) cho phòng Tuyển sinh và đạt doanh thu theo đúng kế hoạch;
-Báo cáo hoạt động phòng Tuyển sinh với Ban Giám đốc.
-Liên hệ hợp tác đào tạo,  tổ chức sự kiện, hội thảo, chiêu sinh tại các khu vực mục tiêu Công ty đưa ra.
-Thực hiện các công việc theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... r />-Xây dựng quy trình và phương pháp tư vấn tuyển sinh, mục tiêu, chiến lược, kế hoạch tuyển sinh (tuần, tháng, quí, năm) cho phòng Tuyển sinh.
-Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc về việc bổ sung, điều chỉnh, sáng tạo trong các hoạt động tuyển sinh của Trung tâm Anh ngữ/ Trường Mầm non.
-Đảm bảo hoạt động tuyển sinh, chất lượng dịch vụ phát triển ổn định.
-Đánh giá năng lực nhân sự; đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc phòng.
-Thực hiện chính xác, hiệu quả các chiến lược phát triển của Công ty thuộc phạm vi của phòng.
-Đảm bảo phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban khác vì sự phát triển chung của Công ty
-Liên hệ hợp tác đào tạo, tổ chức sự kiện, hội thảo, chiêu sinh tại các khu vực mục tiêu Công ty đưa ra.
-Quản lý, điều phối nhân sự toàn phòng.
-Thực hiện các công việc theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
2
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT