Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng tổ chức hành chính tại Hà Nội

... />- Xây dựng lại nội quy lao động, hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. Đưa ra giải pháp và duy trì việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty;
- Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chánh có liên quan: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi lễ, hội thảo của Công ty;
- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng SĐTC/ cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện.
- Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm…chế độ nhân sự tại cty;
- Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động.
- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
3. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:
- Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh và chiến lược của Công ty.
- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
- Tư vấn, tham mưu cho BLĐ công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.
- Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty
- Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của công ty
- Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của công ty
4. Quản trị nhân viên và quản trị nhân tài:
- Kết hợp với bộ phận chuyên môn của Công ty và các trưởng đơn vị xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp;
- Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp;
- Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài …
- Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài
- Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên …
5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty, Ban Giám đốc Công ty
Lương15 triệu - 20 triệu
Hà Nội
... của pháp luật.
- Quản lý các hoạt động Đào tạo đảm bảo xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với đặc điểm hoạt động của Bệnh viện.
- Đánh giá nhân sự.
- Hỗ trợ các khoa phòng trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa ban GĐ và Người LĐ trong Công ty.
- Quản lý Quan hệ lao động: Đảm bảo việc tuân thủ Luật Lao động và các văn bản pháp lý có liên quan đến lao động và quản lý lao động.
- Xây dựng ngân sách lương, chế độ phúc lợi và ngân sách hoạt động hàng năm của Phòng Nhân sự và thực hiện ngân sách đã được phê duyệt.
- Phát triển các Giá trị cốt lõi của Bệnh viện thành thói quen hành động trong mỗi nhân viên.
+ Tham mưu cho Ban Giám đốc nhằm thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, giữ chân người tài, tạo động lực cho nhân viên, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.
+ Xây dựng hình ảnh nhân sự trong Bệnh viện (PR và truyền thông nội bộ)
* CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
- Lương thương lượng
- Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết…) theo quy định của Công ty.
- Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, cơm trưa, đồng phục, du lịch, thưởng lễ tết ...
... kiểm soát thực hiện, đánh giá kế quả
- Tổ chức các chương trình hội nghị, tiếp đón khách hàng, các chương trình kỷ niệm thường niên của công ty
+ Công tác Hành Chính
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty,
- Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, mô tả công việc, qui định cho các phòng ban và Công ty
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo công tác hành chính của công ty
+ Công tác Nhân sự
- Phụ trách tuyển dụng và đào tạo cán bộ- công nhân viên
- Các công việc phát sinh khác của Công ty theo sự phân công của Ban lãnh đạo
... kiểm soát thực hiện, đánh giá kế quả
- Tổ chức các chương trình hội nghị, tiếp đón khách hàng, các chương trình kỷ niệm thường niên của công ty
+ Công tác Hành Chính
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty,
- Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, mô tả công việc, qui định cho các phòng ban và Công ty
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo công tác hành chính của công ty
+ Công tác Nhân sự
- Phụ trách tuyển dụng và đào tạo cán bộ- công nhân viên
- Các công việc phát sinh khác của Công ty theo sự phân công của Ban lãnh đạo
... i quy, quy chế phù hợp cho từng thời điểm.
- Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Công ty những vấn đề, hoạt động tại Công ty thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.
- Thừa lệnh Giám đốc giải quyết và trực tiếp ký các văn bản thuộc phạm vi được phân công phụ trách; ký xác nhận những công việc của văn phòng;
- Tham mưu, bố trí, phân công, sắp xếp, đánh giá và nhận xét CBCNV Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
** Quyền hạn:
- Thực hiện các nhiệm vụ và chức năng theo sự phân công ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty.
- Bố trí, điều động, phân công, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp nhân sự của Phòng.
- Tham mưu TGĐ xây dựng, kiện toàn, cải tiến và áp dụng cơ chế quản lý hành chính, chế độ chính sách, quy định, quản lý lao động, tiền lương, tuyển dụng…
- Đề xuất với TGĐ về việc tuyển dụng, đề bạt, tăng lương, đào tạo, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ đối với CBCNV Công ty.
- Ủy quyền cho Phó trưởng phòng TCHC thực hiện các công việc khi vắng mặt.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... Địa chỉ: tầng 24, tòa nhà Center Building, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tuyển Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... a pháp luật;
- Triển khai hệ thống đánh giá KPI trong Công ty đảm bảo đánh giá đúng năng lực nhân viên;
- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính của Công ty; quản lý, sử dụng hồ sơ tài liệu, con dấu của Công ty theo quy định; quản lý tòa nhà văn phòng Công ty.
- Quản lý, bảo quản, mua sắm các tài sản, trang thiết bị văn phòng đảm bảo cho hoạt động của Công ty;
- Giải quyết các vấn đề tranh chấp lao động xảy ra trong Công ty;
- Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban TGĐ Cty.
Quyền lợi:
- Mức thu nhập tốt (theo thỏa thuận);
- Tạo điều kiện phát huy khả năng;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp;
- Được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước; tiền thưởng, phúc lợi…quy định của Công ty.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... HĐCĐ của Công ty.
- Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo kế hoạch.
- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự
- Phối hợp với các Trưởng bộ phận trong phòng TCHC trong việc lập, xây dựng định biên và ngân sách nhân sự toàn Công ty.
- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công tyCông ty.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
- Tham mưu đề xuất Ban giám đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty
- Tham mưu đề xuất cho Ban giám đốc để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức - Lao động.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
- Hỗ trợ Phòng ban khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban Giám đốc và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các Phòng ban liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…
- Thực hiện các hồ sơ PCCC và đảm bảo đầy đủ hồ sơ về công tác PCCC tại cơ sở;
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Ban giám đốc và HĐQT Công ty
* Quyền lợi
- Lương: Thương lượng theo năng lực khi phỏng vấn + phụ cấp
- Xét tăng lương 6 tháng/lần
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm;
2

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT