Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng tín dụng tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... triển các cơ hội phát triển kinh doanh mới, phối hợp với các phòng ban xây dựng chính sách, test thử thị trường và phối hợp với TTKD & RSM triển khai…..
• Tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh và xây dựng các kế hoạch và chính sách phát triển kinh doanh
• Thiết kế kế hoạch đào tạo huấn luyện hàng năm, xây dựng bộ khung năng lực và phát triển tài liệu nội dung phù hợp dựa vào kết quả của việc đánh giá năng lực hiện hữu của CBNV, triển khai thực hiện các khóa đào tạo huấn luyện theo lịch đào tạo huấn luyện đã được xây dựng và phê duyệt. Xây dựng các công cụ đánh giá năng lực phù hợp với từng vị trí then chốt, thiết kế tài liệu nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ nguồn, thực hiện các khóa đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ nguồn.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan (Phòng Đối tác nhân sự, và các Phòng ban chuyên môn) triển khai các chương trình Đào tạo nguồn nhân lực dự phòng (Fresh Graduate)
• Thực hiện các công việc khác do cấp lãnh đạo yêu cầu.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ển khai công việc của phòng Thẩm định và phê duyệt tín dụng bán lẻ.
• Xây dựng quy trình và hệ thống phần mềm thẩm định, và phê duyệt tín dụng bán lẻ tập trung.
• Tổ chức kiểm tra, giám sát tuân thủ; Đánh giá hiệu quả vận hành để có điều chỉnh kịp thời phù hợp với yêu cầu kinh doanh.
• Quản trị nhân lực, đào tạo, tổ chức back up công việc thuộc phạm vi công việc của Phòng.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... Prepare macroeconomic / Industrial Analysis report
- Analyze Credit Portfolio
- Make necessary arrangements for the launch of new business when required
- Other jobs as assigned from time to time by the BOD
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... các hoạt động/ chiến lược Marketing trong năm.
- Phân tích tình hình kinh doanh theo định kỳ, đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo, tiếp thị và đề ra biện pháp triển khai thực hiện, củng cố thương hiệu và các kênh phân phối.
- Quản lý, định hướng nội dung, theo dõi, giám sát và kiểm tra hiệu quả các bài viết của nhân viên/ bộ phận được giao.
2. Công tác quản lý
- Quản lý, theo dõi, đôn đốc đội ngũ nhân sự đảm bảo tiến độ công việc, hiệu quả, tiết kiệm, đạt được kết quả cao.
- Trách nhiệm giám sát, phân bổ, phối hợp và điều tiết kế hoạch công việc của từng bộ phận trong phòng Marketing.
3. Phối hợp thực hiện
- Phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng, hiệu quả công việc của Phòng với các cửa hàng/ bộ phận/ phòng ban khác để đảm bảo tiến độ công việc, doanh số và hiệu quả kinh doanh cuối.
- Các công việc khác theo yêu cầu/ chỉ đạo của BGĐ.
4. Tham khảo các brand công ty tại facebook.../thegomhouse hoặc facebook..../wholemartcosmetic.
- Thương hiệu sẽ quản lí: The Gom House
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... 。
+ Tiếp thị khách hàng doanh nghiệp
+ Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến khoản vay doanh nghiệp
+ Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý các công việc của phòng/hoặc quản lý team trong phòng
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... thuộc phòng Thẩm định đảm bảo đúng quy định của Công ty
3. Đào tạo phát triển kiến thức, kỹ năng cho cán bộ nhân viên của Phòng hoặc theo sự phân công của Lãnh đạo;
4. Kịp thời giải quyết các vướng mắc của đơn vị kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm được giao;
5. Xây dựng, hệ thống hóa quy trình, hướng dẫn thuộc phạm vi của Phòng thẩm định;
6. Báo cáo trực tiếp và tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... gular training, coaching to maintain the credit quality, delinquency as per threshold (# of credit finding, delinquency ratio…), to enhance the assessment skills for the CV, FV team, as well as to deliver excellent
service to customer
- Conducting proper capacity planning, prompt recruiting and training to fill in any vacancy, to ensure business continuity
- Proactively participating in or initiating change projects to enhance the CIU performance and effectiveness
- Proactively connecting all CIU staff to maintain good team morale, high spirit, proper mindset and high integrity

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT