Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng tín dụng tại Hà Nội

Lương1 triệu - 3 triệu
Hà Nội
... u, marketing sản phẩm, marketing online, tổ chức sự kiện, xúc tiến bán hàng...
• Quản lý và giám sát hoạt động, mức độ hiệu quả của các đối tác cung cấp dịch vụ Marketing
• Khảo sát, phân tích định kì về đối thủ cạnh tranh, nhu cầu thị trường và phản hồi khách hàng nhằm đưa ra đề xuất giải quyết
• Quan hệ đối ngoại với các cơ quan truyền thông, cơ quan chức năng và xử lý khủng hoảng truyền thông phát sinh
• Tham gia ý tưởng phát triển sản phẩm mới từ phân tích nhu cầu thị trường
... của các đoàn theo kế hoạch
- Đánh giá kết quả thực hiện công việc của các đoàn kiểm toán
- Hỗ trợ lập kế hoạch kiểm toán Phi Tín dụng theo tháng, đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên trong phòng theo kế hoạch, quản lý hành chính
2. Thực hiện các công việc của cá nhân theo kế hoạch:
- Xây dựng các báo cáo chương trình kiểm toán (tham gia với tư cách Trưởng đoàn) trước khi các đoàn đi kiểm toán, trình Trưởng phòng xem xét
- Chỉ đạo thực hiện, soát xét kết quả hoặc trực tiếp tham gia viết/chỉnh sửa hướng dẫn kiểm toán các nghiệp vụ phi tín dụng trước khi trình Trưởng phòng xem xét.
- Chỉ đạo thực hiện, soát xét kết quả hoặc trực tiếp tham gia các nhóm nghiên cứu, xây dựng đề cương kiểm toán nghiệp vụ phi tín dụng mới trước khi trình Trưởng phòng xem xét.
- Tham gia kiểm toán nghiệp vụ phi tín dụng
- Chỉ đạo thực hiện, soát xét kết quả hoặc trực tiếp xây dựng báo cáo kiểm toán, công văn phát hành báo cáo kiểm toán của từng đợt kiểm toán trước khi trình Trưởng phòng xem xét
- Tham gia cuộc họp thảo luận, trao đổi kinh nghiệm kiểm toán phi tín dụng hàng tháng
- Đào tạo nghiệp vụ phi tín dụng
- Thực hiện các công việc phát sinh ngoài kế hoạch do Trưởng phòng giao
- Phân công hoặc trực tiếp đào tạo nhân viên thử việc
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... n công việc của nhân viên trong Phòng Marketing
- Xây dựng các công cụ lường hiệu quả hoạt động Marketing;
- Tham mưu cho Ban giám đốc về truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu;
- Thiết lập và duy trì quan hệ với các đối tác, cơ quan truyền thông, các nhà cung cấp dịch; vụ có liên quan phục vụ cho hoạt động Marketing của Công ty;
- Hoạch định và phát triển chiến lược Marketing ngắn hạn và dài hạn của Elmich;
- Quản lý, thực hiện và kiểm soát các hoạt động Marketing theo kế hoạch hàng năm hướng đến việc tạo thương hiệu rộng khắp cho Elmich;
- Tổ chức việc đánh giá, phân tích thông tin, đánh giá liên lục về sức khỏe nhãn hiệu, nhu cầu người tiêu dùng, cùng những thay đổi, ảnh hưởng của thị trường, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra giải pháp thiết thực cho ngành hàng của Công ty;
- Hoàn thành các công việc liên quan khác do cấp trên giao.
Lương15 triệu - 20 triệu
Hà Nội
... ng, kế hoạch, giải pháp, xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu cho tháng/quý/năm dành cho nội bộ cũng như bên ngoài nhằm đảm bảo nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu và tạo sự khác biệt với các công ty cùng lĩnh vực.
- Xây dựng, triển khai, giám sát và tối ưu hiệu quả các chiến lược, chương trình Marketing của công ty..
- Thực hiện công tác hoạch định, định biên, huấn luyện, định hướng phát triển nhân sự của Phòng Marketing
- Báo cáo định kỳ đến cấp quản lý theo tháng/quý/năm
- Triển khai các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban Giám Đốc Công ty
... ng của KHDN.
2. Chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện mọi mặt hoạt động của phòng, đảm bảo tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng/quý/năm của Phòng;
- Phân công công việc và giao nhiệm vụ cho CBNV thuộc quyền quản lý, đảm bảo phát huy năng lực, sở trường và trí tuệ của mỗi CBNV;
- Kiểm soát các nghiệp vụ thẩm định hồ sơ cấp tín dụng của KHDN;
- Đề xuất với Lãnh đạo Khối và/hoặc cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt cấp/không cấp tín dụng cho KHDN trong phạm vi thẩm quyền; có ý kiến đề xuất rõ ràng, cụ thể về các vấn đề liên quan đến cấp tín dụng cho KHDN trong trường hợp vượt quá thẩm quyền được giao;
- Trực tiếp hỗ trợ, đôn đốc và động viên khích lệ CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Nghiên cứu, cải tiến và xây dựng các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, quy trình nghiệp vụ liên quan đến thẩm định cấp tín dụng cho KHDN để nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng.
4. Hướng dẫn, kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho CBNV.
5. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với CBNV thuộc các đơn vị chức năng có liên quan vì mục tiêu chung của OceanBank và đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.
6. Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về các hoạt động của Phòng theo quy định của OceanBank.
7. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Khối, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao.
8. Được đề xuất cấp có thẩm quyền sắp xếp nhân sự và công việc trong nội bộ Phòng, đảm bảo hoạt động hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT