Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng sản xuất tại Hà Nội

Lương15 triệu - 20 triệu
Hà Nội
... ận Sản xuất, phối hợp làm việc với các bộ phận Thiết kế và Kế toán để đảm bảo hàng hóa có mặt tại cửa hàng đúng như kế hoạch; - Quản lý nhân sự, quản lý chất lượng sản phẩm, (kiểm tra vật liệu, kiểm mẫu, kiểm tra thành phẩm, bảng màu, vải, mẫu PP, mẫu xác suất trên chuyền, kiểm tra và duyệt các điều kiện trước và sau khi sản xuất); - Theo dõi, giám sát quá trình sản xuất và báo cáo tiến độ trong kỳ sản xuất với cấp trên; - Đảm bảo tỷ lệ hàng lỗi trong định mức cho phép của công ty, chịu trách nhiệm lên phương án xử lý hàng lỗi do sản xuất với nhà cung cấp nguyên vật liệu/ nhà gia công.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... hàng tháng/ Make daily, monthly production report and inventory report.
- Quản lý chung về 5S, hoạt động cải tiến, nhân sự bộ phận PC/ Manage activity of 5S, improvement activities, and manpower of PC department.
- Quản lý vận hành hệ thống AX/ Manage processing of AX system.
- Lập dự toán chi phí tháng, quý, năm cho bộ phận/ Making budget for department in short & long - term.
- Các công việc khác theo sự phân công của Tổng giám đốc/ Other job assigned by General Director.
... ch nhiệm các nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, Vận tải, Hỗ trợ Mua hàng, Kho bãi...
- Các nghiệp vụ liên quan tới hải quan, chứng từ, P/O..., khai báo xuất nhập khẩu, đối ứng thanh tra sau thông quan
- Phối hợp với các phòng ban, công ty forwarder
- Quản lí tài sản, nghiệp vụ kho
(chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... ó hiệu quả cao nhất, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ.
- Quản lý, chấm công, chỉ đạo, sắp xếp nhân sự bộ phận Kỹ thuật, tiếp nhận các báo cáo từ bộ phận Kỹ thuật, đưa ra phương án xử lý triệt để.
- Chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận: Nguyên liệu, Cơ khí, Cơ điện, KCS trong nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo vận hành nhịp nhàng theo quy trình.
- Quản lý, phân công công việc cho từng bộ phận công nhân sản xuất, điều phối nhân sự ở các tổ, các ca đáp ứng cho sản xuất, đảm bảo kế hoạch sản xuất của Công ty.
- Chỉ đạo, đôn đốc tất cả các bộ phận trong Nhà máy thực hiện vệ sinh công nghiệp, vệ sinh nhà máy, vệ sinh máy móc trang thiết bị.
- Chỉ đạo đôn đốc thực hiện đảm bảo An toàn lao động, An toàn của hệ thống máy móc trang thiết bị tại Nhà máy.
- Phải phối hợp với tất cả các bộ phận trong Nhà máy đưa ra biện pháp cải tiến tăng năng suất lao động giảm giờ công công nhân.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ lên Ban giám đốc trong lĩnh vực được phân công cũng như các xử lý các công việc theo chỉ đạo của Ban giám đốc.
... cần tuyển vị trí Trưởng phòng sản xuất như sau.
Mô tả công việc:
* Giám sát kế hoạch sản xuất, sản lượng của nhà máy
* Quản lý máy móc, con người
* Giám sát công việc của nhân viên dưới quyền
* Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn
... ize the assembly layout of workstations and materials
Tối ưu hóa các chuyền sản xuất và nguyên vật liệu tại khu vực lắp ráp
4. Maintenance of all equipment
Bảo trì tất cả các thiết bị
5. Identify process best practices and drive implementation (including: process setup, tooling design, automation, cost-out activities, productivity improvement, bottle-neck and downtime analysis, etc.)
Xác định quy trình sản xuất tối ưu nhất và thực hiện các bước đưa vào áp dụng (thiết lập quy trình, thiết kế công cụ, tự động hóa, phân tích chi phí, cải thiện năng suất, công đoạn nút thắt, phân tích thời gian lãng phí,…)
6. Drive improvements in the plant’s manufacturing processes, leading specific tests and actions to be performed and proactively looking for new solutions.
Thiết lập các cải tiến trong các quá trình sản xuất của nhà máy, tiên phong thực hiện các kiểm nghiệm đặc thù và tìm kiếm những giải pháp mới từ các nhà cung cấp bên ngoài.
7. Ensure consistent approach for molds and machines built purchased from ext. suppliers
Đảm bảo tiếp cận sát sao các máy móc thiệt bị được xây dựng nội bộ hay được mua ngoài từ nhà cung cấp.
8. Provide inputs to tooling/or Global Industrial Development organization in order to ensure continuous innovation and improvement for new equipment
Cung cấp dữ liệu đầu vào cho các thiết bị/hoặc Tổ chức phát triển công nghiệp toàn cầu nhằm đảm bảo các thiết bị mới luôn được cải tiến và cải thiện.
9. Support the definition and implementation of the equipment upgrade and re-investment strategy for the plant
Hỗ trợ diễn giải và thực hiện việc nâng cấp trang thiết bị hoặc kế hoạch tái đầu từ của nhà máy.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... các phòng ban khác để tối ưu mức tồn kho.
2.2. Quản lý vận hành:
- Chịu trách nhiệm quản lý việc lập và theo dõi kế hoạch chuỗi cung ứng:
- Theo định kì, họp và nhận dự báo nhu cầu và đơn hàng từ khối Kinh doanh để đề xuất kế hoạch sản xuất và lịch xuất hàng theo chi tiết của đơn đặt hàng.
- Thống nhất với khối Kinh doanh và Sản xuất về phương án sản xuất chi tiết và ngày xuất hàng tháng/quý/năm, từ đó triển khai kế hoạch cho tuần và ngày.
3. Đưa ra các phương án dự phòng cho các thay đổi đột xuất do đơn hàng khẩn, thay đổi trong nguồn cung vật tư, cũng như các tình huống trục trặc liên quan đến sản xuất.
4. Xử lý các phát sinh trong công việc nhằm hạn chế việc thay đổi kế hoạch gây ra ảnh hưởng đến ngày xuất hàng cho khách hàng.
- Cập nhật kế hoạch theo tuần khi cần thiết và liên lạc lập tức với khối Kinh doanh về bất kì thay đổi về khả năng đáp ứng đơn hàng.
- Cân đối năng lực sản xuất của các phân xưởng và đơn vị gia công, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc, nguồn nhân lực và các đề xuất liên quan đến nguồn lực.
5. Lập và phân tích dự toán cho Ban Lãnh đạo
6. Giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu theo đúng định mức, theo dõi thống kê nguyên vật liệu, kiến nghị và thực hiện giải pháp giảm hao hụt trong sản xuất.
Lương15 triệu - 20 triệu
Hà Nội
... mới và các đầu việc liên quan với cơ quan chức năng .
- Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành mục tiêu, kế hoach công việc của phòng/ban đã được phê duyệt từng thời kỳ.
- Tổng hợp, phân tích số liệu về tiến độ, chất lượng chị phí các đề tài… mà công ty đang triển khai. Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban giám đốc, tình hình, tiến độ của mảng nghiên cứu trong các kỳ họp giao ban.
- Thu thập và quản lý thông tin khách hàng về chất lượng sản phẩm để cải tiến, kiện toàn
- Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động nghiên cứu của Công ty.
- Giám sát và kiểm tra chất lượng công việc, sản phẩm của phòng ban mình cũng như các bộ phận khác nhằm mang đến khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ cao nhất.
- Cùng khối kinh doanh Xây dựng cách chiến lược PR, marketing cho các sản phẩm theo từng giai đoạn và đối tượng khách hàng mục tiêu phù hợp với nhãn hàng.
- Các công việc khác do Ban lãnh đạo giao phó.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT