Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng ngân hàng tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... o khách hàng (cổ phần hoá, định giá doanh nghiệp, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết chứng khoán, tư vấn M&A, tư vấn tái cấu trúc vốn, tư vấn và bảo lãnh phát hành…) và kiểm soát về tiến độ cũng như chất lượng.
- Phối hợp với các phòng ban khác của công ty để triển khai các dịch vụ, sản phẩm chéo nhằm mang lại chất lượng tư vấn tốt nhất cho khách hàng.
- Xây dựng, đào tạo và phát triển nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên của Phòng.
- Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ và phát triển các mô hình tài chính cho hoạt động định giá và báo cáo tài chính.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
... hách hàng Cá nhân tại khu vực; đề xuất chính sách, quy định phù hợp cho việc phát triển kinh doanh tại các đơn vị được giao
• Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh định kỳ, vướng mắc phát sinh và cách xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai kinh doanh sản phẩm.
• Phụ trách, hỗ trợ thực hiện các công tác kết nối đối tác cùng đơn vị kinh doanh.
• Trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự bán sản phẩm tại các đơn vị được giao.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... dõi, đánh giá hiệu quả kết quả định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo. Mở rộng danh sách Đối Tác phù hợp với định hướng, chính sách Công ty từng thời kỳ;
- Xây dựng các chương trình thanh toán qua Ngân hàng liên kết hoặc các chương trình thanh toán trước hạn, nhằm đẩy nhanh tốc độ và đạt KPI thu tiền của Khách Hàng tại dự án do Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc No Va đầu tư / Phát triển ("Công ty");
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý.
... g việc nhân viên theo định hướng phát triển của công ty.
- Theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ lao động: Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản, chấm công… của người lao động trong phạm vi toàn Công ty.
- Tham gia xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên, phối hợp với các phòng ban theo dõi kiểm tra việc thực hiện quản lý, đánh giá nhân viên định kỳ, tổng hợp kết quả đánh giá chỉ tiêu đánh giá KPIs, đánh giá nhân viên định kỳ… Xây dựng quy chế lương thưởng, kỷ luật cũng như các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc.
- Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy trình làm việc phòng nhân sự và công ty
- Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc giao.
- Làm việc tại Hà Nội hoặc Tp. HCM
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... h doanh theo chiến lược của Công ty (mở rộng hệ thống khách hàng nội địa và nước ngoài, thị trường bán hàng…)
• Tham mưu cho Phó Giám đốc Kinh doanh: Chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn của thị trường: nghiên cứu thị trường (nhu cầu, đối thủ, chính sách, giá…), đề xuất giải pháp khả thi.
• Xây dựng hệ thống báo cáo và tổ chức báo cáo các hoạt động của phòng Kinh doanh & XNK.
• Phối hợp phòng Nhân sự Tuyển dụng và quản lý nhân sự phòng Kinh doanh & XNK
• Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh của phòng.
• Các công việc khác theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Ban điều hành Công ty.
... g việc nhân viên theo định hướng phát triển của công ty.
- Theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ lao động: Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản, chấm công… của người lao động trong phạm vi toàn Công ty.
- Tham gia xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên, phối hợp với các phòng ban theo dõi kiểm tra việc thực hiện quản lý, đánh giá nhân viên định kỳ, tổng hợp kết quả đánh giá chỉ tiêu đánh giá KPIs, đánh giá nhân viên định kỳ… Xây dựng quy chế lương thưởng, kỷ luật cũng như các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc.
- Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy trình làm việc phòng nhân sự và công ty
- Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc giao.
- Làm việc tại Hà Nội hoặc Tp. HCM
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... o khách hàng (cổ phần hoá, định giá doanh nghiệp, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết chứng khoán, tư vấn M&A, tư vấn tái cấu trúc vốn, tư vấn và bảo lãnh phát hành… ) và kiểm soát về tiến độ cũng như chất lượng.
- Phối hợp với các phòng ban khác của công ty để triển khai các dịch vụ, sản phẩm chéo nhằm mang lại chất lượng tư vấn tốt nhất cho khách hàng.
- Xây dựng, đào tạo và phát triển nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên của Phòng.
- Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ và phát triển các mô hình tài chính cho hoạt động định giá và báo cáo tài chính.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT