Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng kho vận tại Hà Nội

Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... chậm luân chuyển, hàng kém chất lượng để xử lý kịp thời.
- Đảm bảo vấn đề kho bãi gọn gàng, luôn trong tầm kiểm soát.
- Quản lý, giám sát các hệ thống về an ninh, phòng cháy chữa cháy …đảm bảo an toàn của hàng hóa, tài sản.
- Đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động kho vận.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động kho vận theo kế hoạch phát triển kinh doanh công ty.
* Quản lý hoạt động xuất hàng:
- Tổ chức tiếp nhận và xử lý đơn hàng, lên kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các nhà phân phối, khách hàng đảm bảo đúng thời gian, chủng loại, số lượng, chất lượng.
- Tổ chức xây dựng quy trình và áp dụng đầy đủ thủ tục, hướng dẫn công việc của Phòng đáp ứng chức năng quản lý kho, vận tải, bốc vác, xe nâng.
- Tổ chức kiểm kê nội bộ kho hàng ngày và đảm bảo kế hoạch kiểm kê kho định kỳ theo tháng, quí, năm của phòng kế toán. Quản lý tốt hàng hoá trong kho theo quy định.
- Lập và quản lý ngân sách của phòng theo tháng quí năm và quản lý tốt các chi phí thuê kho, sửa chữa các phương tiện vận chuyển.
- Báo cáo tỉ lệ đáp ứng đơn hàng, số lượng xuất-nhập-tồn và các công việc tuần/tháng, và kế hoạch tuần/tháng tiếp theo.
* Quản lý nhân sự:
- Tham mưu Ban lãnh đạo trong việc xây dựng cơ cấu nhân sự, công việc của nhân viên phòng Kho vận.
- Phối hợp với Phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự.
- Giao việc, hướng dẫn, giám sát công việc nhân viên.
- Đánh giá KPI hàng tháng cho Nhân viên phòng Kho vận.
- Xây dựng các chính sách lương, thưởng phù hợp cho bộ phận Kho vận.
- Lập kế hoạch và báo cáo định kỳ công việc kho vận.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... g việc.
- Quản lý khối lượng tồn kho, phối hợp phòng kế toán kiểm kê định kỳ.
- Cảnh báo hàng chậm luân chuyển, hàng kém chất lượng để xử lý kịp thời.
- Đảm bảo vấn đề kho bãi gọn gàng, luôn trong tầm kiểm soát.
- Tổ chức, sắp xếp, điều chỉnh hoạt động của Kho vận phục vụ tốt kế hoạch của tập đoàn.
- Quản lý, giám sát các hệ thống về an ninh, phòng cháy chữa cháy …đảm bảo an toàn của hàng hóa, tài sản.
- Đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động kho vận.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động kho vận theo kế hoạch phát triển kinh doanh công ty.
2. Quản lý hoạt động Giao hàng:
- Tổ chức tiếp nhận và xử lý đơn hàng, lên kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các nhà phân phối, khách hàng đảm bảo đúng thời gian, chủng loại, số lượng, chất lượng.
- Tổ chức xây dựng quy trình và áp dụng đầy đủ thủ tục, hướng dẫn công việc của Phòng đáp ứng chức năng quản lý kho, vận tải, bốc vác, xe nâng.
- Tổ chức kiểm kê nội bộ kho hàng ngày và đảm bảo kế hoạch kiểm kê kho định kỳ theo tháng, quí, năm của phòng kế toán. Quản lý tốt HSD hàng hoá trong kho theo quy định.
- Theo dõi, giám sát việc giao hàng của đội xe Công ty, đánh giá và phân tích chi phí để trình cấp trên các phương án cải tiến.
- Kiểm tra việc tối ưu hóa phương tiện vận chuyển để đạt chi phí vận tải thấp nhất.
- Lập và quản lý ngân sách của phòng theo tháng quí năm và quản lý tốt các chi phí vận chuyển, thuê kho, sửa chữa các phương tiện vận chuyển.
- Báo cáo tỉ lệ đáp ứng đơn hàng, số lượng xuất-nhập-tồn và các công việc tuần/tháng, và kế hoạch tuần/tháng tiếp theo.
3. Quản lý nhân sự:
- Quản lý toàn bộ nhân sự kho vận gồm: Kế toán, hành chính, điều phối, thủ kho, phụ kho, giao hàng
- Tham mưu Ban lãnh đạo trong việc xây dựng cơ cấu nhân sự, công việc của nhân viên trong bộ phận.
- Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự.
- Phỏng vấn các vị trí nhân viên trong bộ phận kho khi phòng HCNS thông báo.
- Giao việc, hướng dẫn, giám sát công việc nhân viên.
- Đánh giá KPI hàng tháng.
- Xây dựng các chính sách lương, thưởng phù hợp cho bộ phận Kho vận.
- Báo cáo định kỳ công việc kho vận.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... trình vận hành nội bộ, kết nối với các phòng ban
- Đảm bảo số liệu tồn vật lý và trên phần mềm khớp nhau
- Tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo, đánh giá nhân sự trong phạm vi quản lý (kế toán kho, kho vận, vận chuyển, bảo vệ,...)
- Quản lý và phát triển mạng lưới NCC hiệu quả
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... n lý khối lượng tồn kho, phối hợp phòng kế toán kiểm kê định kỳ.
- Cảnh báo hàng chậm luân chuyển, hàng kém chất lượng để xử lý kịp thời.
- Đảm bảo vấn đề kho bãi gọn gàng, luôn trong tầm kiểm soát.
- Tổ chức, sắp xếp, điều chỉnh hoạt động của Kho vận phục vụ tốt kế hoạch của tập đoàn.
- Quản lý, giám sát các hệ thống về an ninh, phòng cháy chữa cháy …đảm bảo an toàn của hàng hóa, tài sản.
- Đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động kho vận.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động kho vận theo kế hoạch phát triển kinh doanh công ty.
2. Quản lý hoạt động Giao hàng:
- Tổ chức tiếp nhận và xử lý đơn hàng, lên kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các nhà phân phối, khách hàng đảm bảo đúng thời gian, chủng loại, số lượng, chất lượng.
- Tổ chức xây dựng quy trình và áp dụng đầy đủ thủ tục, hướng dẫn công việc của Phòng đáp ứng chức năng quản lý kho, vận tải, bốc vác, xe nâng.
- Tổ chức kiểm kê nội bộ kho hàng ngày và đảm bảo kế hoạch kiểm kê kho định kỳ theo tháng, quí, năm của phòng kế toán. Quản lý tốt HSD hàng hoá trong kho theo quy định.
- Theo dõi, giám sát việc giao hàng của đội xe Công ty, đánh giá và phân tích chi phí để trình cấp trên các phương án cải tiến.
- Kiểm tra việc tối ưu hóa phương tiện vận chuyển để đạt chi phí vận tải thấp nhất.
- Lập và quản lý ngân sách của phòng theo tháng quí năm và quản lý tốt các chi phí vận chuyển, thuê kho, sửa chữa các phương tiện vận chuyển.
- Báo cáo tỉ lệ đáp ứng đơn hàng, số lượng xuất-nhập-tồn và các công việc tuần/tháng, và kế hoạch tuần/tháng tiếp theo.
3. Quản lý nhân sự:
- Tham mưu Ban lãnh đạo trong việc xây dựng cơ cấu nhân sự, công việc của nhân viên trong bộ phận.
- Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự.
- Phỏng vấn các vị trí nhân viên trong bộ phận kho khi phòng HCNS thông báo.
- Giao việc, hướng dẫn, giám sát công việc nhân viên.
- Đánh giá KPI hàng tháng.
- Xây dựng các chính sách lương, thưởng phù hợp cho bộ phận Kho vận.
- Báo cáo định kỳ công việc kho vận.
... iers and consumers
• Keep track of quality, quantity, stock levels, delivery times, transport costs and efficiency
• Arrange warehouse, catalog goods, plan routes and process shipments
• Resolve any arising problems or complaints
• Supervise, coach and train warehouse workforce
• Meet cost, productivity, accuracy and timeliness targets
* TRÁCH NHIỆM:
• Lập kế hoạch và quản lý logistics, bộ phận kho, vận tải và dịch vụ khách hàng
• Giám sát, tối ưu hóa và điều phối chu kỳ đặt hàng
• Liên lạc và đàm phán với nhà cung cấp và khách hàng
• Quản lý chất lượng, số lượng, mức tồn kho, thời gian giao hàng, chi phí vận tải và hiệu quả
• Sắp xếp kho hàng, danh mục hàng hóa, lên lộ trình và quy trình giao hàng
• Giải quyết các vấn đề và khiếu nại phát sinh
• Giám sát, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kho
• Đạt mục tiêu tiết kiệm chi phí, năng suất, tính hợp lý và kịp thời
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... p hàng hóa, an ninh kho bãi.
2. Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kho vận
3. Duy trì việc thực hiện nguyên tắc nhập xuất hàng và kiểm kê
4. Theo dõi kiểm soát tình hình hàng hóa, làm báo cáo về tình trạng hàng hóa vật tư tồn kho, đảm bảo định mức tồn kho theo kế hoạch ngày/ tuần/ tháng/ năm;
5. Đào tạo nhân viên cũ và mới.
Quản lý giao vận
1. Tổ chức vận tải điều chuyển hàng giữa các dự án
2. Kiểm soát chi phí vận tải trong định mức
3. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến điều vận và hàng hóa
*** Chi tiết trao đổi cụ thể trong phỏng vấn
... n lợi với các nhà thầu vận chuyển đường bộ sao cho sản phẩm được yêu cầu luôn sẵn sàng tại kho cảng để xếp lên tàu, đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa không xảy ra nhiễm bẩn
- Thiết lập và đàm phán các điều kiện thuận lợi với các chủ tàu để việc vận chuyển hàng hóa từ cảng đến khách hàng được kịp thời.
- Quản lý, đảm bảo xuất hóa đơn đúng và thu tiền kịp thời từ khách hàng
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... m Chi nhánh, ATM và CDM"
"
- Xây dựng, kế hoạch Quy hoạch mạng lưới (bao gồm Chi nhánh, ATM và CDM) theo lộ trình năm và dài hạn.
- Xây dựng, hoàn thiện các Quy trình, quy định và tiêu chuẩn liên quan tới PTML CN, ATM"
Quản lý công việc
- Kiểm soát việc triển khai và quản lý kế hoạch mở mới, di dời, cải tạo Chi nhánh và ATM theo kế hoạch PTML hằng năm đạt kế hoạch đề ra.
- Phân công đầu mối QLDA, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị chức năng của VPBank để đảm bảo tiến độ các công trình/dự án theo kế hoạch PTML, KH cải tạo các toà nhà hoàn thành đúng tiến độ
- Phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn thực hiện công tác thẩm định, giám sát đảm bảo các địa điểm đúng quy hoạch và đạt chuẩn mô hình
- Đảm bảo hoàn thành các trách nhiệm của Phòng PTML trong QT PTML, XDCB, Hỗ trợ các CN theo đúng cam kết SLA đã đăng ký
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm
Chất lượng dịch vụ
- Quản lý và kiểm soát các tiêu chuẩn về mạng lưới CN / ATM sao cho đồng bộ, đồng nhất và đúng quy định của VPBank
Tuân thủ
- Đảm bảo không có phê bình từ kết luận kiểm toán của KTNB
- Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình của VPBank
Quản lý nhân sự
- Khả năng quản lý công việc và quản lý nhóm
- Hướng dẫn, kèm cặp nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cho nhóm Chuyên viên / Nhân viên PTML được giao quản lý

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT