Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng hành chính tại Hải Phòng

LươngThỏa thuận
Hải Phòng
... s and procedures written in line with company, local regulations, trade unions
- Recruit, interview and select employees to fill vacant positions
- Manage the recruiting & staff developing strategy for the Company
- Maintain employees records-insurance coverage, pension plan and personnel transactions such as promotions, transfers, performance reviews and terminations
- Organize staff performance assessment program
- Represent the HR Department both internally and externally
LươngThỏa thuận
Hải Phòng
... n of HR report.

- Administer employee benefits program and recommend changes to ensure competitiveness.

- Execute HR best practices, policies, procedures, and ensuring compliance with local laws and regulations.

- Lead employee on/off boarding process and procedure.

- Responsible for maintaining personnel files and employee database ensuring they are up to date.

- Work with leaders and employees to establish and maintain a positive work environment.

- Assist in developing sources of qualified candidates, screening, testing and selection of applicants.

- Provide support to key HR processes such as annual performance review, compensation planning, communication, and performance management

Lương20 triệu - 30 triệu
Hải Phòng
... n dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ, phát triển và quản lý hiệu quả.
(4) Quản lý tổng thể, môi trường, tuân thủ và quan hệ lao động với mục tiêu đảm bảo rằng công ty đạt được mục tiêu kinh doanh.
(5) Sử dụng nhân lực hợp lý trong khoảng ngân sách và nguồn lực được phê duyệt theo hướng dẫn và chính sách của công ty / trụ sở chính.
(6)Quản lý, phụ trách nghiệm xưởng, các đợt đánh giá của khách hàng về Trách nhiệm xã hội
- Phụ trách tiếp đón thanh tra phía khách hàng về công tác trách nhiệm xã hội.
- Tiến hành đánh giá nội bộ về sự tuân thủ của nhà máy căn cứ theo quy tắc hành xử của khách hàng đề ra, quy định Pháp luật Việt Nam về Lao động, An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, PCCC
LươngTrên 30 triệu
Hải Phòng
... in visa cho người nước ngoài vào VN, xin giấy phép lao động
- Làm báo cáo cho các ban ngành liên quan đến lao động, an toàn…
- Tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới
- Các công việc liên quan đên công việc hành chính của công ty
- Dịch các tài liệu và phiên dịch khi cần
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn
LươngThỏa thuận
Hải Phòng
... chức hành chính.
- Tổ chức tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ và năng lực làm việc của lao động, đề xuất bố trí điều động nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Đại diện theo ủy quyền làm việc, phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với cơ quan hành chính địa phương.
- Chủ trì tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, các buổi tiếp khách của Công ty, phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện quảng bá hình ảnh công ty.
- Thực hiện các công việc khác do Ban điều hành yêu cầu, báo cáo định kỳ và chịu trách nhiệm trước Ban điều hành về mọi nhiệm vụ được giao.
... ến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
11. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
12. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
13. Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
14. Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
15. Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
16. Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.
17. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.
LươngThỏa thuận
Hải Phòng
... các cơ quan nhà nước
- Làm giấy phép lao động và các giấy tờ khác cho người nước ngooài
- Kiểm tra, kiểm soát bảng công, bảo hiểm xã hội của nhân viên công ty
2

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT