Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng hành chính tại Hà Nội

... ng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. - Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự. - Công tác pháp lý Xây dựng hệ thống văn bản pháp lý và quy trình pháp lý trong nội bộ nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động – sự vụ có liên quan đến pháp lý đều được giải quyết có cơ sở. - Xây dựng công cụ quản trị nội bộ và các chương trình giám sát – đánh giá việc tuân thủ của các phòng ban, bộ phận. - Tham mưu cho lãnh đạo về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty - Thực hiện các thủ tục pháp lý. - Tham mưu/tham gia giải quyết những vấn đề có tính chất pháp lý, các tranh chấp, khiếu kiện. - Hỗ trợ cho các bộ phận có liên quan của Công ty về những vấn đề pháp lý. - Công tác hành chính Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, quản lý hồ sơ, tài liệu của Công ty. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch thực hiện các công việc mua sắm, cấp phát, quản lý việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Thực hiện công tác lễ tân. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... o công tác tuyển dụng.
2. Đào tạo và quản lý nhân sự:
- Lên kế hoạch tổ chức thử việc, đào tạo cho nhân sự;
- Báo cáo kết quả thử việc, đào tạo và kế hoạch sử dụng lao động;
- Tổng hợp, đánh giá kết quả công việc hàng tháng của CBCNV.
3. Quản lí mảng Hành chính văn phòng:
- Quản lý các công tác nhân sự: Quy chế, quy định, lương, thưởng, BHXH, ...
- Quản lý công tác soạn thảo, lưu trữ, luân chuyển các văn bản, hồ sơ theo yêu cầu của Công ty;
- Tham mưu, thực hiện xây dựng quy phạm, quy chế theo yêu cầu của Công ty;
- Quản lý tài sản văn phòng. Thực hiện các công việc hành chính khác.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... chính sách đãi ngộ, phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân sự giỏi.
• Phối hợp với các Trưởng bộ phận để thiết lập hệ thống, tiêu chí đánh giá nhân sự. Theo dõi và cùng với các Trưởng bộ phận đánh giá năng lực nhân viên định kỳ.
• Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp năng động, sáng tạo, gắn kết đặc trưng của một công ty truyền thông.
B. Hành chính:
• Xây dựng hệ thống biểu mẫu hành chính và giám sát việc thực hiện; xây dung các quy trình liên quan đến nghiệp vụ hành chính.
• Quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng của Công ty;
• Tổ chức công tác hậu cần, công đoàn, đời sống tinh thần cho CBNV Công ty: sinh nhật, du lịch, kỷ niệm ngày vào làm, các ngày lễ tết….
• Tổ chức, thực hiện và điều hành các công việc hành chính có liên quan.
... ển dụng (bài kiểm tra về IQ, EQ, chuyên môn…). Đánh giá chất lượng tuyển dụng, chi phí trong báo cáo chiến lược nhân sự của Công ty
• Đào tạo - tái đào tạo
- Phối hợp với Ban giám đốc, các trường phòng ban/bộ phận xây dựng tháp đào tạo dựa trên sơ đồ chức năng nghiệp vụ của các vị trí trong Công ty
- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo (nội bộ và bên ngoài) phù hợp và đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phát triển đội ngũ quản lý kế cận
- Dự trù, phân bổ kinh phí đào tạo trong từng thời kỳ
- Giám sát, hỗ trợ công tác tổ chức và đánh giá chất lượng sau đào tạo
• Chính sách & tiền lương
- Tư vấn cho Ban giám đốc & trực tiếp đề xuất, xây dựng hệ thống chính sách lương bổng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ phù hợp, công bằng và hiệu quả mang tính cạnh tranh và thúc đẩy tinh thần làm việc của người lao động
- Giám sát việc thực hiện HĐLĐ, luật lao động cũng như các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; kiểm soát bảng chấm công và tính lương, thưởng, phúc lợi,.. hàng tháng cho toàn bộ Công ty
• Quan hệ lao động
- Tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của cán bộ công nhân viên, đề xuất các chính sách, quy định phù hợp với nguyện vọng và mong đợi của tập thể nhân viên
- Giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các công tác truyền thông nội bộ liên quan đến các thông báo, quy định, quy trình...các hướng dẫn nhân sự cho tập thể nhân viên Công ty
- Tiếp nhận và tham gia giải đáp/giải quyết tranh chấp lao động, khúc mắc, khiếu nại về toàn bộ các vấn đề liên quan đến chính sách, quy định pháp luật và công ty. Thực hiện công tác xử lý kỷ luật lao động
- Thực hiện phỏng vấn, trao đổi nhân viên nghỉ việc và có đề xuất cải thiện phù hợp
• Công tác hành chính
- Kiểm tra và theo dõi các loại giấy phép của công ty để cập nhật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Cung cấp thông tin Công ty (Hồ sơ Doanh nghiệp, văn bản lưu hành nội bộ...) cho các bộ phận trong Công ty khi có yêu cầu.
- Thực hiện các quan hệ ngoại giao với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, phòng cháy chữa cháy...
- Tổ chức và quản lý cơ sở vật chất, tài sản của công ty. Giám sát việc sử dụng tài sản, tài nguyên của công ty. Đưa ra giải pháp về tiết kiệm chi phí hành chính, quản lý tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng,...
- Xử lý kịp thời những công việc liên quan đến công tác bảo vệ. Thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty
• Truyền thông nội bộ
- Xây dựng các chương trình thi đua, hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện văn hóa nhằm gắn kết tinh thần đoàn kết của CBNV và phát triển văn hóa doanh nghiệp
- Giám sát và hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động chung của công ty như: Tiệc cuối năm, sinh nhật công ty, du lịch nghỉ mát...
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... m
- Tính lương và điều hành, quản lý hệ thống tính lương(bao gồm hoạt động cải tiến)
- Tính thuế thu nhập cá nhân, quyết toán năm và quản lý thuế PIT
- Đối ứng, giải quyết và quản lý mối quan hệ với người lao động dựa trên cơ sở hiểu biết luật lao động việt nam
- Lập kế hoạch đào tạo, điều hành và quản lý thực chất, đánh giá kết quả
- Lập kế hoạch Tuyển dụng, điều hành, tuyển dụng và quản lý
- Giấy phép lao động người nước ngoài, thẻ tạm trú
- Tiến hành các chính sách khen thưởng, xử phạt nội quy lao động trong nhà máy
- Lập các báo cáo nhân sự theo yêu cầu của tổng giám đốc
- Đối ứng với thanh kiểm tra thuế, các bộ ban ngành
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... i
- Phối kết hợp xây dựng hệ thống thang bảng lương, ngạch lương theo quy định của nhà nước và phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phối kết hợp xây dựng chế độ, chính sách phúc lợi cho CBNV
- Cập nhật chế độ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn cho người lao động.
- Đảm bảo hệ thống thang bảng lương phù hợp với cơ cấu và mô hình kinh doanh của tổ chức, tối ưu chi phí lao động trong vận hành.
- Đảm bảo chế độ phúc lợi phù hợp, giữ chân nhân viên.
- Đảm bảo chế độ đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn cho người lao động
- lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với định hướng của công ty.
- Đảm bảo hệ thống KPI phù hợp với năng lực, tình hình kinh doanh của công ty.
II. HÀNH CHÍNH
- Quản lý tổng thể Phòng Hành chính: lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPI cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của công ty. Phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác để thực hiện chức trách.
- Quản lý điều hành công tác hành chính của công ty bao gồm:
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hậu cần phục vụ các hoạt động chung của Công ty.
- Tiếp nhận các đề xuất thuộc mảng hành chính - tổng hợp từ các đơn vị; tổ chức phân công, điều phối nhân sự thực hiện.
- Tổ chức và quản lý công tác văn thư – lưu trữ, quản lý con dấu, sử dụng con dấu của Tập đoàn đúng quy định của pháp luật.
- Quản lý Công tác hành chính văn phòng: nội quy, quy chế VP (thời gian làm việc, trang phục, vệ sinh, cấp phát VPP…
- Quản lý Công tác An ninh – Điện nước – PCC, an toàn lao động.
- Quản lý Công tác quản lý Tài sản CSCV, Thông tin – hồ sơ pháp lý Công ty.
- Đầu mối chủ trì và phối hợp với các phòng liên quan trong Công ty để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, sự kiện, hội nghị... của Công ty.
- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện.
- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo TGĐ.
III. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
- Theo sự phân công của cấp trên.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... tả công việc:
- Đảm bảo hiệu quả kế hoạch tuyển dụng, điều động, và bố trí nhân sự.
- Tổ chức công tác đào tạo phát triển nhân sự.
- Đảm bảo việc thực hiện các chế độ iên quan KPIs, lương, khen thưởng, HĐLĐ và các chính sách phúc lợi cho người lao động.
- Phối hợp với các Phòng, Ban thiết lập và đề xuất điều chỉnh hệ thống quản trị nguồn nhân lực
- Tổ chức xây dựng các chương trình văn hóa doanh nghiệp.
... chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc
- Nghiên cứu, soạn thảo, xây dựng hệ thống các quy chế, quy định, … áp dụng cho công ty và giám sát việc chấp hành.
- Lên kế hoạch, phân công công việc, đánh giá và chịu trách nhiệm về nhân viên thuộc phòng.
- Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc yêu cầu.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT