Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng giáo dục tại Hà Nội

LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... iên trong Phòng
- Xây dựng quy trình bán hàng và thường xuyên cập nhật tối tưu để nâng cao doanh số, tỷ lệ chốt đơn
- Chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo và huấn luyện nhân sự về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
- Giám sát chất lượng tư vấn của các nhân viên.
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... n Telesales - Chăm sóc khách hàng như: email, inbox, gọi điện tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Tuyển dụng, set up và phát triển phòng ban
- Xây dựng và chuẩn hóa quy trình làm việc của bộ phận.
- Xây dựng kế hoạch công việc của bộ phận theo tuần/ tháng/ quý.
- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên.
- Phối hợp với bộ phận nhân sự trong công tác tuyển dụng nhân viên
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... n Telesales - Chăm sóc khách hàng như: email, inbox, gọi điện tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Tuyển dụng, set up và phát triển phòng ban
- Xây dựng và chuẩn hóa quy trình làm việc của bộ phận.
- Xây dựng kế hoạch công việc của bộ phận theo tuần/ tháng/ quý.
- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên.
- Phối hợp với bộ phận nhân sự trong công tác tuyển dụng nhân viên
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... c và các Trưởng Phòng/Ban chuyên môn các vấn đề liên quan tới công tác nhân sự.
- Triển khai xây dựng và hoàn thiện KPIs.
- Chủ động và phối hợp với Trưởng Khối/ Phòng chức năng xây dựng các chỉ tiêu hiệu suất trọng yếu (KPIs) và mục tiêu công việc cho tất cả các chức danh tại Công ty phù hợp với mục tiêu từng giai đoạn.
- Xây dựng & tổ chức đào tạo, hướng dẫn nội dung các Quy trình/ Quy định đánh giá KPIs cho các Khối chức năng. Cập nhật, cải tiến các Quy trình/ Quy định đó phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
- Lập kế hoạch triển khai & giám sát công tác đánh giá KPIs theo từng tháng/ quý/ năm trước khi trình BĐH xem xét phê duyệt.
2. Công tác C&B và Quan hệ lao động
- Chủ trì công tác tính và thanh toán lương, thưởng, chế độ BHXH, các thủ tục liên quan đến MST, thuế TNCN cho CBNV
- Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các chính sách, quy định, quy trình nhân sự cho toàn bộ CBNV và đảm bảo tính thống nhất trong toàn Tập đoàn
- Triển khai các thủ tục liên quan đến công tác quan hệ lao động: HĐLD, điều chuyển, phân công, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật cho các CBNV
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hàng tháng liên quan đến công tác biến động lương
3. Công tác Hành chính
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính, đối nội, đối ngoại, theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban điều hành
- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty
- Kiểm soát chi phí hành chính
- Thực hiện các Công việc khác theo sự phân công của Ban Điều hành
- Thực hiện lịch công tác, chương trình đào tạo, các báo cáo theo yêu cầu của quản lý ngành dọc thuộc Tập đoàn khi được yêu cầu.
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... n, dài hạn và các sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của công ty.
- Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh/marketing định kỳ. Phân tích, báo cáo kết quả đã thực hiện so với kế hoạch.
- Lập và triển khai kế hoạch khai trương sản phẩm, dịch vụ mới. Tìm kiếm phát triển đối tác, khách hàng mới cho sản phẩm và dịch vụ công ty đang kinh doanh.
- Lập ngân sách dự trù cho các hoạt động tại thị trường, thiết lập KPI cho hoạt động bán hàng.
- Chịu trách nhiệm về doanh thu và lợi nhuận gộp.
- Chịu trách nhiệm quản lý; đào tạo kiến thức, kỹ năng; tuyển dụng nhân sự phù hợp cho hoạt động kinh doanh được giao.
Lương15 triệu - 20 triệu
Hà Nội
... động công ty từng giai đoạn.
- Quản lý tuyển dụng nhân sự phù hợp, kịp thời.
- Báo cáo tình hình nhân sự
- Tham mưu cho BGĐ về các vấn đề thuộc lĩnh vực tổ chức - hành chính - nhân sự.
Lương10 triệu - 15 triệu
Hà Nội
... : tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự, chính sách tiền lương,thưởng,phúc lợi,thi đua khen thưởng.Tham gia xây dựng các quy trình, nội quy, kỷ luật lao động của các phòng ban tại các cơ sở.
- Theo dõi và hướng dẫn nhân viên nhân sự giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ lao động: hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản, …
-Xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm kết nối nhân viên, truyền cảm hứng làm việc, các hoạt động giúp xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT