Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng giao dịch tại Hồ Chí Minh

... ẩm quyền phê duyệt.
• Giám sát, đôn đốc và trực tiếp tham gia công tác xử lý nợ quá hạn tại đơn vị.
• Kiểm soát và giám sát việc thực hiện nghiệp vụ tín dụng của nhân viên theo quy định.
• Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên thuộc đơn vị nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
*** LÝ DO GIA NHẬP EXIMBANK ***
- Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.
- Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.
- Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.
- Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, …
- Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/nhân viên
- Hỗ trợ ăn trưa 50.000đ/ngày
... tại đơn vị
- Rà soát, cập nhật, hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn công bố chất lượng sản phẩm
- Hỗ trợ giám sát chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng
- Kiểm tra sản phẩm đầu vào, quy trình sản xuất, thành phẩm
- Tổng hợp thông tin về tình hình chất lượng và kỹ thuật, và tiếp nhận các khiếu nại về chất lượng sản phẩm và đề xuất hướng giải quyết
- Thực hiện các công việc liên quan khác do Lãnh đạo phòng phân công.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... g tác nghiên cứu thị trường, đề xuất chính sách sản phẩm phù hợp, phát triển khách hàng cấp tín dụng, khách hàng huy động, quản lý rủi ro,...
- Quản lý, tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ;
- Quản lý và phát triển nhân viên trong phòng;
- Liệt kê và chấm đối soát/báo cáo cuối ngày của phòng giao dịch;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... trách nhiệm về nội dung các tờ trình tín dụng
- Trực tiếp thẩm định và đánh giá khách hàng cùng với trung tâm thẩm định
- Kiểm soát lãi suất, cơ cấu hồ sơ vay, quản lý việc thu nợ lãi của khách hàng.
3. Quản lý hoạt động giao dịch và an toàn kho quỹ tại đơn vị
- Quản lý hoạt động thu chi tiền mặt tại quầy của bộ phận giao dịch và cân đối nguồn tiền giao dịch trong ngày
- Quản lý hoạt động lưu trữ chứng từ, hồ sơ khách hàng tại Phòng Giao Dịch
- Quản lý mã két Phòng Giao Dịch và chìa khóa kho tiền (đối với PGD có kho).
4. Quản lý công tác chất lượng dịch vụ:
- Cập nhật và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định VAB
- Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại đơn vị;
- Giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của từng cá nhân cũng như của đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng.
5. Quản lý mục tiêu của phòng và CBNV:
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV và kèm cặp nhân sự trong Phòng
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ảm bảo tuân thủ theo quy chế cho vay, quy trình tín dụng của Ngân hàng nhà nước và PGBank (đối với những phòng giao dịch có hoạt động tín dụng)
• Duyệt những giao dịch liên quan đến dịch vụ tài khoản, chuyển tiền tại phòng giao dịch
• Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức và cá nhân để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng,
• Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ban lãnh đạo Ngân hàng về kết quả hoạt động của phòng giao dịch

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT