Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng giao dịch tại Hà Nội

LươngThỏa thuận
Hà Nội
... tiền mua, bán chứng khoán với trung tâm lưu ký;
- Thực hiện các công việc liên quan đến hạch toán và theo dõi tiền vay để có đối chiếu kiểm tra chéo đối với phòng/BP liên quan;
- Thực hiện công việc liên quan đến thực hiện quyền của nhà đầu tư:
+ Quyền mua phát hành thêm
+ Phân bổ cổ tức bằng tiền mặt cho Nhà Đầu Tư
- Thực hiện việc đối chiếu, chấm sổ phát sinh và số dư các tài khoản liên quan đến tiền gửi của nhà đầu tư và tiền thanh toán bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Tập hợp chứng từ giao dịch hàng ngày; Bàn giao/ Nhận bàn giao chứng từ với Kế toán nội bộ - Kiểm soát giao dịch; Đóng sổ và lưu trữ chứng từ;
- Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu;
- Đào tạo nhân sự của Phòng đảm bảo số lượng, chất lượng cho hoạt động của phòng;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính bảo mật trong quá trình tác nghiệp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
... iao dịch tại Ngân hàng đảm bảo tính chính xác, tuân thủ quy trình nội bộ VAB, tuân thủ quy định của NHNN, pháp luật và đảm bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng.
* Thực hiện các công tác Hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh cho các Phòng/bộ phận khác của CN/PGD nhằm tối đa hóa hoạt động kinh doanh.
. Thực hiện bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Giới thiệu các cơ hội phát triển khách hàng cho các Phòng KHCN, Phòng KHDN tại CN/PGD nơi làm việc hoặc các CN/PGD thích hợp khác trong hệ thống VAB.
. Hỗ trợ Chi nhánh trong hệ thống trong việc cung cấp các dịch vụ huy động vốn, mua bán ngoại tệ và các dịch vụ khác khi được yêu cầu hoặc theo chỉ đạo của HO.
* Thực hiện công tác kế toán và kho quỹ
. Thực hiện việc tiếp quỹ đầu ngày, trong ngày, cuối ngày cho các PGD trực thuộc (đối với đơn vị chưa có đầu mối kho quỹ tập trung).
. Thực hiện việc thu chi, kiểm đếm tiền mặt đối với khách hàng đối với các giao dịch vượt quán hạn mức giao dịch tại quầy.
. Thực hiện công tác kiểm đếm, đóng bó tiền mặt tại đơn vị đảm bảo đầy đủ chính xác.
. Quản lý tài sản tại kho quỹ: tiền mặt, giấy tờ có giá, kim khí đá quý, hồ sơ chứng từ,… đảm bảo tuân thủ quy định an toàn kho quỹ và Pháp luật.
. Quản lý chi phí hoạt động và hạch toán các khoản thu chi hàng ngày tại Chi nhánh.
. Quản lý, theo dõi tiến độ các hợp đồng mua sắm, giao dịch hành chính tại CN/PGD trực thuộc.
. Tổng hợp kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của CN theo qui định của Khối Tài Chính.
... inh trong quá trình giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng.
- Cung cấp dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư cho khách hàng.
- Hướng dẫn nhân viên môi giới các quy trình nghiệp vụ, chính sách khách hàng, chính sách sản phẩm dịch vụ,… nhằm hỗ trợ nhân viên môi giới có kiến thức chuyên môn tốt, thực hiện đúng các quy định của công ty và pháp luật, hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng.
- Hỗ trợ các phòng ban khác phát triển mạng lưới khách hàng; đề xuất các sản phẩm tiện ích phục vụ nhà đầu tư.
- Kiểm soát rủi ro liên quan đến hoạt động của Phòng Giao dịch.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... g tác nghiên cứu thị trường, đề xuất chính sách sản phẩm phù hợp, phát triển khách hàng cấp tín dụng, khách hàng huy động, quản lý rủi ro,...
- Quản lý, tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ;
- Quản lý và phát triển nhân viên trong phòng;
- Liệt kê và chấm đối soát/báo cáo cuối ngày của phòng giao dịch;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
... trách nhiệm về nội dung các tờ trình tín dụng
- Trực tiếp thẩm định và đánh giá khách hàng cùng với trung tâm thẩm định
- Kiểm soát lãi suất, cơ cấu hồ sơ vay, quản lý việc thu nợ lãi của khách hàng.
3. Quản lý hoạt động giao dịch và an toàn kho quỹ tại đơn vị
- Quản lý hoạt động thu chi tiền mặt tại quầy của bộ phận giao dịch và cân đối nguồn tiền giao dịch trong ngày
- Quản lý hoạt động lưu trữ chứng từ, hồ sơ khách hàng tại Phòng Giao Dịch
- Quản lý mã két Phòng Giao Dịch và chìa khóa kho tiền (đối với PGD có kho).
4. Quản lý công tác chất lượng dịch vụ:
- Cập nhật và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định VAB
- Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại đơn vị;
- Giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của từng cá nhân cũng như của đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng.
5. Quản lý mục tiêu của phòng và CBNV:
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV và kèm cặp nhân sự trong Phòng
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị
... ảm bảo tuân thủ theo quy chế cho vay, quy trình tín dụng của Ngân hàng nhà nước và PGBank (đối với những phòng giao dịch có hoạt động tín dụng)
• Duyệt những giao dịch liên quan đến dịch vụ tài khoản, chuyển tiền tại phòng giao dịch
• Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức và cá nhân để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng,
• Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ban lãnh đạo Ngân hàng về kết quả hoạt động của phòng giao dịch
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... vụ, quy định của Ngân hàng và Pháp luật;
- Duy trì và phát triển quan hệ với các tổ chức, cá nhân để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, mở rộng và khai thác nguồn khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;
- Quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm soát các quy trình giao dịch khách hàng theo quy định của Ngân hàng và Pháp luật Nhà nước;
- Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch chính xác, kịp thời và đầy đủ;
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ và kiểm soát hồ sơ nghiệp vụ của Phòng giao dịch đầy đủ, khoa học;
- Tổ chức quy hoạch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực;
- Kiểm tra, giám sát và đề xuất phương án xử lý đối với các vi phạm trong thực hiện quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ tại Phòng giao dịch.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT