Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng đầu tư tại Hồ Chí Minh

Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
...
- Chăm sóc, quản lý tài khoản chứng khoán của khách hàng, hỗ trợ khách hàng giao dịch;
- Cập nhật thông tin phân tích, tư vấn chiến lược đầu tư chứng khoán cho khách hàng;
- Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
- Khảo sát thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh để đạt chỉ tiêu được giao;
- Đối với Trưởng Phòng Môi Giới: tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ chuyên viên tư vấn, cộng tác viên phát triển khách hàng;
- Địa điểm làm việc: Chi Nhánh Chợ Lớn - 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP. HCM.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... tại;
- Chăm sóc, quản lý tài khoản chứng khoán của khách hàng, hỗ trợ khách hàng giao dịch;
- Cập nhật thông tin phân tích, tư vấn chiến lược đầu tư chứng khoán cho khách hàng;
- Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
- Khảo sát thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh để đạt chỉ tiêu được giao;
- Đối với Trưởng Phòng: tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ chuyên viên tư vấn, cộng tác viên phát triển khách hàng;
- Địa điểm làm việc: Hội Sở - Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... o khách hàng (cổ phần hoá, định giá doanh nghiệp, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết chứng khoán, tư vấn M&A, tư vấn tái cấu trúc vốn, tư vấn và bảo lãnh phát hành…) và kiểm soát về tiến độ cũng như chất lượng.
- Phối hợp với các phòng ban khác của công ty để triển khai các dịch vụ, sản phẩm chéo nhằm mang lại chất lượng tư vấn tốt nhất cho khách hàng.
- Xây dựng, đào tạo và phát triển nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên của Phòng.
- Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ và phát triển các mô hình tài chính cho hoạt động định giá và báo cáo tài chính.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... c, báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư và quản lý hậu đầu tư
- Hỗ trợ Giám đốc Đầu tư Danh mục đầu tư trong việc xây dựng các chiến lược đầu tư bằng cách đánh giá xu hướng thị trường hiện tại, báo cáo tài chính, mô hình tài chính;
- Phát triển, duy trì quan hệ với các cơ quan chức năng, đối tác để phục vụ công việc Đầu tư
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ia đàm phán, soạn thảo và soát xét các tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn của Tập đoàn và các công ty thành viên của Tập đoàn:
_Soạn thảo và rà soát các tài liệu phục vụ hoạt động huy động vốn thông qua các gói trái phiếu và/hoặc khoản vay nước ngoài của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn;
_Phân tích, đánh giá và xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro đối với các đối tác khi phát hành các gói trái phiếu bao gồm đại lý phát hành, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý lưu ký và thanh toán.
_Đánh giá và đề xuất ý kiến pháp lý đối với cơ cấu phát hành trái phiếu hoặc các khoản vay để kiểm soát và hạn chế rủi ro bị thâu tóm.
_Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Phòng Pháp Lý và/hoặc Phó Giám đốc Phòng Pháp lý
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... vi, thẩm quyền thực hiện của tất cả các bên có liên quan đến giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngân hàng, các đơn vị tư vấn.
II.2 Nhiệm vụ 2: Đàm phán, soạn thảo, soát xét các tài liệu, hồ sơ giao dịch trong hoạt động đầu tư giữa tập đoàn, công ty con, công ty liên kết của tập đoàn và/hoặc nhân sự chỉ định bởi tập đoàn với đối tác:
2.1. Soạn thảo và/hoặc xem xét, điều chỉnh, đàm phán, thương lượng với đối tác về nội dung các thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc (sơ bộ), các hợp đồng chi tiết/ chính thức và các tài liệu giao dịch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với Cấu trúc đầu tư được phê duyệt;
2.2. Soát xét các vấn đề pháp lý đối với các tài liệu, hồ sơ giao dịch trong hoạt động đầu tư khi được đệ trình bởi phòng ban chuyên môn.
II.3. Nhiệm vụ 3: Tư vấn hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn pháp lý độc lập để thực hiện tư vấn cho phòng ban chuyên môn, các Giám đốc khối, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Tập đoàn về những rủi ro pháp lý và giải pháp pháp lý khắc phục các rủi ro này trong giai đoạn đầu tư và giai đoạn hậu đầu tư:
3.1. Tư vấn về các rủi ro pháp lý trọng yếu có ảnh hưởng đến kết quả giao dịch và các giải pháp để khắc phục rủi ro pháp lý đối với cấu trúc đầu tư, nội dung tài liệu hồ sơ, giao dịch của hoạt động đầu tư và các vấn đề pháp lý phát sinh tại giai đoạn hậu đầu tư;
3.2. Phối hợp với đơn vị tư vấn pháp lý độc lập và giám sát hoạt động của các đơn vị tư vấn này trong hoạt động tư vấn về các rủi ro pháp lý trọng yếu được quy định tại Mục 3.1 này.
II.4. Nhiệm vụ 4: Khi được ủy quyền bởi Giám đốc pháp lý đầu tư, thay mặt Giám đốc pháp lý đầu tư giải quyết và quyết định những vấn đề pháp lý trọng yếu trong hoạt động đầu tư mà thuộc thẩm quyền của Giám đốc pháp lý đầu tư.
4.1. Giải quyết và quyết định những vấn đề pháp lý trọng yếu trong hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của Giám đốc pháp lý, khi được ủy quyền bởi Giám đốc pháp lý đầu tư.
III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)
 Báo cáo trực tiếp cho: Giám Đốc Pháp Lý Đầu Tư
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... hoán niêm yết, chưa niêm yết và trái phiếu
• Chỉ đạo thực hiện các giao dịch đầu tư (mua) chứng khoán trên thị trường niêm yết và chưa niêm yết theo các khoản đầu tư đã được phê duyệt
• Quản lý, theo dõi Danh mục đầu tư, báo cáo về tình hình đầu tư và kinh doanh chứng khoán
• Chỉ đạo thực hiện thanh lý (bán) đầu tư theo quyết định của các cấp thẩm quyền
• Xây dựng kế hoạch cho phòng, tổ chức thực hiện kế hoạch trong từng giai đoạn cụ thể
• Xây dựng, soạn thảo, cập nhật các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ác Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn
- Hỗ trợ thu hút NĐT, Cổ đông tiềm năng thông qua việc duy trì và mở rộng mối quan hệ với các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng Đầu tư…
- Kết nối, duy trì và nâng cao mối quan hệ với các Cơ quan Quản lý Nhà nước (CQ QLNN) đảm bảo tuân thủ pháp luật trên mức tuân thủ của các Mã cổ phiếu của Tập đoàn
- Tư vấn Ban Lãnh đạo về các hoạt động Quản trị Doanh nghiệp (QTDN) và Phát triển bền vững (PTBV) phù hợp từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn và các Mã cổ phiếu của Tập đoàn.
2 3

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT