Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng đấu thầu tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... c Phòng Đấu thầu theo đúng Quy định của Công ty và pháp luật hiện hành
- Tham gia thương thảo, soạn thảo và trình ký các hợp đồng có liên quan trong việc đầu tư dự án và mua sắm vật tư, thiết bị của Công ty
- Tổ chức triển khai thực hiện đấu thầu theo đúng quy định hiện hành và chỉ đạo của Tổng Giám đốc
- Lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu/ yêu cầu, kết quả xét thầu nhưng gói thầu trong phạm vi quản lý
- Tham mưu cho Tổng giám đốc giải quyết các phát sinh, các sự cố cũng như các tranh chấp giữa các bên liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng của nhà tư vấn, nhà cung cấp, đơn vị thi công
- Báo cáo kịp thời Tổng Giám đốc những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
- Báo cáo và tham mưu cho Tổng Giám đốc về năng lực của phòng Đấu thầu đối với triển khai công tác đấu thầu của các dự án; nhu cầu nhân lực hiện tại và lập kế hoạch nguồn nhân lực trong tương lai
- Thực hiện chế độ báo cáo ngày, báo cáo tuần đầy đủ và kịp thời theo quy định
- Cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình, quy định, công nghệ mới phục vụ cho các công việc
- Thực hiện các công việc cần thiết theo sự chỉ đạo của cấp trên và các công việc khác (nếu cần)
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ứng vật tư, thiết bị cho các Phòng/Ban bộ phận, Dự án đảm bảo theo tiến độ yêu cầu và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.
- Liên hệ với các nhà cung cấp trong và ngoài nước, làm việc, đàm phán và ký kết và quản lý các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị.
- Theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu/nhà cung cấp, đảm bảo tiến độ và chất lượng hàng hóa/dịch vụ được giao đúng với cam kết.
- Phối hợp với Phòng TCKT quản lý và chịu trách nhiệm về việc tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị;
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình Mua sắm trong Công ty; kiểm soát quy trình mua sắm.
- Kiểm tra/đánh giá tình hình sử dụng vật tư của các đơn vị hàng tuần tuần/tháng/quý/năm.
- Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả. Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, tối ưu chi phí…
- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo qui định của Công ty.
... />- Thẩm định hợp đồng và sản phẩm của hợp đồng.
- Thiết lập mối quan hệ với các chủ đầu tư, đối tác để tư vấn về phương án thiết kế hoặc hợp tác đầu tư.
- Thẩm định báo cáo sản lượng và tình trạng công nợ với CĐT.
* Đối nội:
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan trong công tác nhân sự (tổ chức nhân sự nội bộ, tuyển dụng, sử dụng, điều động, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật CBNV).
- Sắp xếp, bố trí CBNV thuộc Phòng khi có lệnh điều động của Lãnh đạo Công ty.
* Đối ngoại:
- Giao dịch với các cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Quan hệ với đối tác (Chủ đầu tư, nhà cung cấp, nhà sản xuất…) để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn của phòng.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được giao về mọi hoạt động của phòng.
- Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.
* Mức lương: theo thoả thuận
* Quyền lợi được hưởng:
- Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước cũng như quy định của công ty như:
+ Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước.
+ Thưởng các ngày lễ lớn trong năm như 30/04; 02/09; tết dương lịch, tết âm lịch...
+ Chế độ nghỉ phép 12 ngày trong 1 năm.
+ Chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... sinh cho các dự án.
To compile dossiers of request for payment from the investor for each item of work completed in accordance with the signed contract; to certify payments to subcontractors for each project; Price quotation for the project
3. Quản lý tất cả những chi phí liên quan đến việc xây dựng dự án, từ việc tính toán ban đầu cho đến con số cuối cùng. Tìm cách giảm thiểu các chi phí của một dự án và nâng cao giá trị đồng tiền, trong khi vấn đạt được yêu cầu về tiêu chuẩn và chất lượng, nhưng vẫn tuân thủ những quy định của Luật xây dựng.
Manage all the costs involved in project construction, from initial calculations to final figures. Try to minimize the costs of a project and improve the value of your money, while meeting the standards and quality requirements, but still comply with the rules of the Building Code.
4. Có thể làm việc hoặc cho khách hàng hoặc nhà thầu, làm việc tại văn phòng hoặc công trình. Chức danh công việc cũng có thể được giới thiệu như là một nhà tư vấn về chi phí xây dựng hoặc nhà quản lý thương mại. Những công tác thực hiện điển hình có thể bao gồm:
Can work for clients or contractors, work in the office or works. Job title can also be referred to as a construction cost consultant or commercial manager. Typical tasks may include:
4.1 Quản lý chi phí trên nhiều dự án và công trình xây dựng mới, chẳng hạn như phát triển khu dân cư, sân vận động thể thao, đường và cầu đường, trường học, bệnh viện, các văn phòng và nhà máy…
Manage costs on many new projects and projects, such as residential development, sports stadiums, roads and bridges, schools, hospitals, offices and factories.
4.2 Đánh giá hoàn thành theo từng hạng mục công việc & sắp xếp các khoản thanh toán.
Evaluation completed by each work item & payment arrangements.
4.3 Chuẩn bị cho việc đấu thầu và hợp đồng tài liệu, bao gồm cả dự thảo về số lượng.
Prepare for bidding and contract documents, including drafts of quantities.
4.4 Chuẩn bị và phân tích chi phí cho đấu thầu.
Preparation and analysis of costs for bidding.
4.5 Đảm nhận việc phân tích chi phí cho sửa chữa và bảo trì hoạt động của dự án.
Undertake cost analysis for repair and maintenance of project activities.
4.6 Hỗ trợ trong việc thiết lập theo yêu cầu của khách hàng và nghiên cứu tính khả thi.
Assist in customer demand setting and feasibility study.
4.7 Tư vấn về việc duy trì các chi phí cụ thể của công trình xây dựng.
Advice on maintenance of specific costs of construction works
4.8 Thực hiện kiểm soát giá trị rủi ro và quản lý chi phí.
Implement value-control and cost management.
4.9 Xác định, phân tích và phát triển để đáp ứng các rủi ro thương mại.
Identification, analysis and development to meet commercial risks.
4.10 Tư vấn cho các khiếu nại về hợp đồng.
Advice on contract claims.
4.11 Duy trì ý thức về sự khác nhau trong các hợp đồng xây dựng hiện hành.
Maintain a sense of difference in existing construction contracts.
5. Giám sát và đưa ra những nguồn chi phí nguyên vật liệu có khả năng cạnh tranh được.
Monitor and provide cost competitive raw materials.
6. Các công việc khác do CEO chỉ đạo phân công trong nhiệm vụ và quyền hạn.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... c Phòng Đấu thầu theo đúng Quy định của Công ty và pháp luật hiện hành
- Tham gia thương thảo, soạn thảo và trình ký các hợp đồng có liên quan trong việc đầu tư dự án và mua sắm vật tư, thiết bị của Công ty
- Tổ chức triển khai thực hiện đấu thầu theo đúng quy định hiện hành và chỉ đạo của Tổng Giám đốc
- Lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu/ yêu cầu, kết quả xét thầu nhưng gói thầu trong phạm vi quản lý
- Tham mưu cho Tổng giám đốc giải quyết các phát sinh, các sự cố cũng như các tranh chấp giữa các bên liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng của nhà tư vấn, nhà cung cấp, đơn vị thi công
- Báo cáo kịp thời Tổng Giám đốc những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
- Báo cáo và tham mưu cho Tổng Giám đốc về năng lực của phòng Đấu thầu đối với triển khai công tác đấu thầu của các dự án; nhu cầu nhân lực hiện tại và lập kế hoạch nguồn nhân lực trong tương lai
- Thực hiện chế độ báo cáo ngày, báo cáo tuần đầy đủ và kịp thời theo quy định
- Cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình, quy định, công nghệ mới phục vụ cho các công việc
- Thực hiện các công việc cần thiết theo sự chỉ đạo của cấp trên và các công việc khác ( nếu cần)
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... n và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
5. Triển khai hồ sơ giao thầu theo kế hoạch được duyệt
6. Kiểm tra tiến độ thực hiện, cập nhật kịp thời những thông tin thay đổi trong hồ sơ để điều chỉnh cho phù hợp
7. Lập dự toán, dự kiến chi phí đầu tư trong xây dựng dự án và dòng tiền thanh toán, tiến độ mời thầu cho dự án phụ trách.
8. Kiểm soát khối lượng thực hiện, phát sinh, thanh quyết toán hợp đồng của các dự án phụ trách;
9. Thực hiện công tác phân chia gói thầu, lập hồ sơ thầu, giao thầu cho dự án;
10. Báo cáo công việc hàng tuần cho Ban Giám đốc

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT