Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng đào tạo tại Hà Nội

... ung cấp chương trình và dịch vụ cho khách hàng tốt nhất đối với team Chuyên môn Tiếng Anh và team Chuyên môn Robot;
- Chịu trách nhiệm quản lý công tác chăm sóc học viên: giải quyết các khiếu nại, thắc mắc liên quan đến vấn đề chuyên môn giảng dạy, chất lượng khóa học.
- Phối hợp với các Phòng ban và Tổng Giám đốc để lên kế hoạch cho các dự án giảng dạy và các sản phẩm học tập mới.
- Làm việc với đối tác ngoài công ty để phát triển sản phẩm theo định hướng của công ty
C. Quản lý nhân sự
- Quản lý đội ngũ nhân viên trong Bộ phận: Phụ trách công việc đào tạo, phân công và đánh giá hiệu quả công việc cho nhân viên trong Bộ phận
- Hoạch định kế hoạch nhân sự và phối hợp với bộ phận Nhân sự để đảm bảo đầy đủ nhân sự.
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành đội ngũ nhân viên đào tạo và chất lượng công tác đào tạo của tất cả các chi nhánh.
- Giám sát, đẩm bảo nhân viên thực hiện theo quy định, quy trình, hướng dẫn, quy định nội bộ và tiêu chuẩn;
- Quản lý toàn bộ quá trình khóa đâò tạo
- Tham gia giảng dạy, dự giờ đánh giá Giáo viên và nhân viên (nếu cần)
WHAT WE CAN OFFER
Thu nhập từ 18-30 triệu/tháng (tùy vào năng lực ứng viên)
Thưởng cuối năm, thưởng Lễ, Tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành
Hưởng các quyền lợi của Tập đoàn dành cho CBNV về: Giáo dục - Đào tạo; chương trình khuyến mãi của chuỗi cửa hàng Soya Garden; Mr BEAN; ưu đãi của Viện trị liệu thẩm mỹ Yakson Beauty… trên toàn quốc
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... giám sát, tổ chức các lớp/chương trình đào tạo và tổ chức đánh giá kết quả sau đào tạo.
- Phối hợp và chủ trì xây dựng bộ tài liệu đào tạo nội bộ của Công ty.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện đào tạo theo quy trình; xây dựng hệ thống đánh giá sau đào tạo dựa trên mục tiêu cần đạt được đối với từng nhóm đối tượng đào tạo và nội dung đào tạo.
- Định kỳ rà soát lại nội dung cam kết đào tạo đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với thực tiễn hoạt động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... o tạo một số nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho CBNV trong hệ thống
- Thiết lập và duy trì quan hệ với các tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo, các trường Đại học,
- Học viện, các tổ chức, cá nhân tư vấn – đào tạo (trong và ngoài nước).
- Thực hiện chế độ báo cáo & tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất
* Về phát triển văn hóa:
- Tham gia quá trình quy hoạch văn hóa Tập đoàn cùng Ban Lãnh đạo, các CBQL chủ chốt trong Tập đoàn
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa phong trào nhằm thể hiện rõ các giá trị văn hóa Tập đoàn
- Tham gia quá trình truyền thông về các giá trị văn hóa Tập đoàn bằng nhiều hình thức và các kênh truyền thông khác nhau
- Tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động, sự kiện nhằm lan tỏa giá trị văn hóa Tập đoàn và hướng dẫn CBNV thực hiện đúng giá trị văn hóa Tập đoàn
- Xây dựng môi trường văn hóa, tổ chức kiểm soát, đánh giá để khuyến khích CBNV hành xử theo các giá trị văn hóa
- Kết nối, tư vấn cho đội ngũ phụ trách văn hóa đoàn thể ở các công ty thành viên nhằm đảm bảo các giá trị văn hóa được thống nhất trong toàn Tập đoàn.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... , lựa chọn và đánh giá giảng viên, nhà cung cấp, đối tác
- Phát triển quan hệ hợp tác với cơ quan, ngành liên quan cho các chiến lược đào tạo phát triển
Chức năng 3: Quản lý thực hiện đào tạo toàn Tập đoàn
- Chủ trì theo dõi báo cáo thực hiện kế hoạch đào tạo các đơn vị, đánh giá hiệu quả thực hiện
- Chủ trì Tổ chức thực hiện đào tạo cho khối các ban VPTĐ và các chương trình chung toàn Tập đoàn
Chức năng 4: Đào tạo và phát triển nhân viên
- Đóng vai trò huấn luyện/giảng viên cho đơn vị và TĐ
- Đào tạo phát triển nhân viên chức năng
- Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... • Xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo theo kế hoạch, theo từng chiến dịch, từng định hướng
• Đào tạo cho nhân viên, khách hàng (chủ Spa, thẩm mỹ viện…) về sản phẩm, kỹ thuật spa...;
• Tham gia đóng ý tưởng, đưa ra kế hoạch, phương hướng phát triển sản phẩm mới
• Tư vấn, giải quyết những vấn đề băn khoăn của khách hàng trong lĩnh vực chuyên môn;
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... />1. Tổ chức đào tạo định hướng cho các đối tượng nhân viên mới, chuẩn hóa tài liệu đào tạo, tổ chức đón tiếp nhân viên mới...
2. Phối hợp xây dựng nội dung đào tạo, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá năng lực, test, chương trình phát triển nhân viên (nội bộ, thuê ngoài...);
3. Đề xuất tổ chức các chương trình dành cho nhân viên, các hoạt động teambuilding... nhằm mục tiêu phát triển văn hóa Công ty đi đôi với phát triển nhân viên;
4. Triển khai và khai thác các cơ hội hợp tác, liên kết; tham gia các dự án phát triển nguồn nhân lực;
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý. Luôn bảo mật các thông tin đúng cấp, đúng quyền; Trong công việc luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết, công tâm/ chính trực khi thực hiện công việc được giao;
6. Trực tiếp đào tạo các khóa/kỹ năng mềm trong khả năng của mình đồng thời đánh giá hiệu quả sau đào tạo
7. Báo cáo hiệu quả đào tạo, lộ trình đào tạo phát triển đội ngũ
8. Tìm kiếm các đối tác/ nhà cung cấp đào tạo phù hợp với nhu cầu của Công ty. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo cho phù hợp.
9. Phối hợp với các phòng ban trong việc đạo tạo chuyên môn, đào tạo chéo, kế hoạch đào tạo và phát triển
10. Phát triển các nội dung đào tạo trực tuyến
Quản lý trực tiếp: Head of HR
Nơi làm việc: Văn phòng Công ty CP TM BOO
Thời gian làm việc: từ Thứ hai đến Thứ sáu: 8h30 – 12h00; 13h15-17h30
sáng Thứ 7: 8h30 – 16h00 (nghỉ luân phiên)
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... ể đủ kỹ năng để đứng lớp về các khóa chuyên môn.
- Tổ chức xây dựng tài liệu, giáo trình, triển khai thực hiện, cải tiến các quy định, quy chế Đào tạo.
- Thiết kế và phát triển một số các kỹ năng mềm nâng cao; chuẩn hóa tài liệu đào tạo nội bộ; Quản lý, triển khai các kế hoạch đào tạo, lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng.
- Xây dựng từ điển năng lực cho nhân sự khối nhà hàng, xây dựng và triển các kế hoạch đánh giá năng lực để phân hạng nhân viên.
- Tổ chức triển khai, theo dõi hoạt động đào tạo nghiệp vụ đảm bảo nhân viên được đào tạo theo đúng chuẩn chuyên môn và hướng dẫn thực hiện công việc của từng vị trí.
- Tổ chức giám sát sau đào tạo, thu thập thông tin phản hồi về các chương trình đào tạo, đánh giá và báo cáo tác động của các chương trình đào tạo.
- Xây dựng và triển khai các khóa đào tạo nâng cao năng lực theo lộ trình công việc cho đội ngũ nhân sự nguồn
- Xây dựng và truyền thông văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh truyền thông nội bộ.
- Tham mưu cho ban lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
- Phối hợp với các Khối/Phòng liên quan để thực hiện kế hoạch Đào tạo
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... nh giá/ điều chỉnh khi cần thiết
- Xây dựng và phát triển đội ngũ
- Triển khai kế hoạch và hợp tác với các đối tác để đảm bảo công việc hiệu quả, chất lượng, đúng deadline
- Giám sát và đánh giá hiệu suất công việc
- Phát hiện chậm trễ và các vấn đề xảy ra từ đó phối hợp với các phòng ban để giải quyết
- Không ngừng cải tiến trong công việc
- Gửi báo cáo định kì cho ban giám đốc
3. Phát triển kinh doanh
- Làm việc chặt chẽ với các đối tác và hỗ trợ họ trong công tác kinh doanh
- Duy trì và phát triển các kênh kinh doanh

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT