Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng bảo hành tại Hà Nội

... ỡng, bảo hành sản phẩm
- Xây dựng, quản lý & đào tạo nhân sự của Phòng.
- Quản lý và chăm sóc hệ thống khách hàng
- Đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến trong công tác kỹ thuật, bảo dưỡng, bảo hành,
ý tưởng cải tiến, phát triển sản phẩm mới, chất lượng dịch vụ...
- Phối hợp Phòng bán hàng & Marketing trong công tác đào tạo nội bộ, trong hoạt động nghiên cứu, chăm sóc và phát triển khách hàng.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác trong các công việc liên quan.
- Quản lý chi phí trong phạm vi ngân sách
- Lên kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ
- Công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc
Lương10 triệu - 15 triệu
Hà Nội
... h các công việc được giao
- Trực tiếp xử lý hoặc hướng dẫn nhân viên xử lý các tình huống phức tạp, các kiến nghị, bức xúc của khách hàng.
- Thực hiện công tác quản lý nhân sự trong bộ phận: tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất công việc, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển CBNV... phù hợp với năng lực CBNVvà nhu cầu phát triển của Công ty.
- Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định, chính sách bảo hành;quy trình, chính sách về chăm sóc khách hàng của Công ty.
-Tham gia học tập, nâng cao các kiến thức về Công nghệ thông tin của các hãng Công nghệ: HP, Dell, Lenovo…
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... o hành sản phẩm sau bán hàng
- Lập kế hoạch và dự trữ linh kiện bảo hành
- Tổ chức, triển khai quản lý hoạt động Xuất-Nhập, tồn kho và quản lý sắp xếp, an toàn hàng hóa trong Kho bảo hành
* Hoạt động sửa chữa và tư vấn kỹ thuật, đào tạo sản phẩm
- Tổ chức, triển khai thực hiện dịch vụ sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng, lắp đặt sản phẩm sau bán hàng cho Khách hàng và sản phẩm nhập lại của trung tâm
- Tổng hợp, phân tích các lỗi phát sinh ngoài thị trường và lập báo cáo đánh giá để cải thiện chất lượng sản phẩm và lựa chọn sản phẩm mới
- Tư vấn, đào tạo kỹ thuật sản phẩm cho Khách hàng, các đối tác dịch vụ
* Xây dựng và hoàn thiện hệ thống và quản trị nhân sự
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, biểu mẫu áp dụng trong công việc;
- Tham gia xây dựng và hoàn thiện các hệ thống khác như: BSC, KPI, … theo yêu cầu của công ty
- Hoạch định tổ chức nhân sự trong bộ phận
- Tuyển dụng, phân công, đào tạo, huấn luyện, đánh giá, kiểm soát nhân viên.
... tỉ lệ hàng bảo hành, tiến độ đáp ứng, hàng bảo hành quay đầu, chất lượng sửa ... phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp
- Thông tin cho Ban Lãnh Đạo kịp thời về những sự cố bất thường, lỗi hàng loạt, lỗi nghiêm trọng … để có phương án xử lý nhanh chóng, tránh thất thoát và ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng
- Giao việc, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên trong việc thực hiện công việc
- Đào tạo nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp và các kỹ năng làm việc
- Xây dựng các quy trình, chính sách bảo hành. Quy trình, chính sách về chăm sóc khách hàng của Công ty và đồng thời triển khai thực hiện
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... uản lý Nhân viên Kỹ thuật, tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật
Đào tạo và hướng dẫn về kỹ thuật, phương pháp làm việc cho các nhân viên cấp dưới; Thực hiện các báo cáo công việc của bộ phận và cá nhân theo yêu cầu của cấp trên;
Tổ chức, giám sát thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của phòng
Sẵn sàng thay thế các vị trí chuyên môn khác nhau trong phòng khi cần thiết
Lập báo cáo liên quan đến công việc theo yêu cầu của cấp trên
Lương15 triệu - 20 triệu
Hà Nội
... uản lý Nhân viên Kỹ thuật, tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật
Đào tạo và hướng dẫn về kỹ thuật, phương pháp làm việc cho các nhân viên cấp dưới; Thực hiện các báo cáo công việc của bộ phận và cá nhân theo yêu cầu của cấp trên;
Tổ chức, giám sát thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của phòng
Sẵn sàng thay thế các vị trí chuyên môn khác nhau trong phòng khi cần thiết
Lập báo cáo liên quan đến công việc theo yêu cầu của cấp trên
... tâm bảo hành ủy quyền (nếu có). Triển khai công việc và quản lý mọi hoạt động liên quan của trung tâm bảo hành ủy quyền tới Công ty. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm bảo hành ủy quyền;
5. Quản lý các kho thuộc bảo hành (kho linh kiện, hàng trả lại, kho chờ linh kiện, kho hàng bảo hành ....);
6. Tổ chức, giám sát việc kiểm tra thử nghiệm sản phẩm theo thủ tục kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm trước khi hoàn thành việc sửa chữa, bảo hành;
7. Giao việc, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên trong việc thực hiện công việc, đào tạo nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp và các kỹ năng làm việc;
8. Xây dựng các quy trình, chính sách bảo hành. Quy trình, chính sách về chăm sóc khách hàng của Công ty và các mẫu biểu liên quan đồng thời triển khai thực hiện;
9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT