Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng nhóm nhân sự tại Hà Nội

Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... ban chuyên môn.
- Nghiên cứu xây dựng, phát triển quy trình tuyển dụng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty
- Xây dựng và quản lý các giấy tờ biểu mẫu liên quan đến quy trình tuyển dụng.
- Đánh giá và đưa ra đề xuất về nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban dựa trên mục tiêu chung
- Xây dựng hệ thống mô tả công việc và bản tin tuyển dụng cho các vị trí cần thiết.
- Tham gia vào quá trình phỏng vấn và tuyển chọn.
- Xây dựng quy trình đào tạo định hướng, giúp người mới hòa nhập về cả kỹ năng và tính cách để phù hợp với cộng đồng.
- Thu hút tuyển dụng qua xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu tuyển dụng.
2. Chế độ phúc lợi và văn hóa nội bộ (50%): Nhân sự tuyển vào không phải là đối tượng duy nhất cần sự chăm sóc đặc biệt mà ngay cả với những nhân sự hiện tại đang cống hiến cho Công ty càng cần phải được khích lệ, tạo điều kiện tốt nhất để nhân sự yên tâm làm việc và phát triển, tạo sự gắn kết cho nhân sự và Công ty để hướng tới mục tiêu chung.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc,
- Thực hiện công việc tính lương và các chế độ cho người lao động.
- Xây dựng các hoạt động nội bộ để tăng tính đoàn kết cho nhân viên các phòng ban với nhau, chăm sóc các nhân viên trong Công ty để mỗi nhân sự đều cảm thấy mình được quan tâm, khích lệ tinh thần để nhân sự toàn tâm toàn lực cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty
... n khai và quản lý các kênh tuyển dụng hiệu quả. Phát triển quan hệ với các ứng viên tiềm năng, và tài năng trong thị trường để tạo nguồn tuyển dụng trong tương lai.
● Lên kế hoạch đào tạo & huấn luyện nhân sự hàng tháng/ hàng quý/ hàng . Xây dựng và phát triển Văn hoá doanh nghiệp
● Xây dựng hệ thống thang bảng lương, ngân sách lương, chế độ phúc lợi và ngân sách hoạt động hàng năm của Phòng Nhân sự.
● Tham gia soạn thảo Nội quy, quy chế làm việc trong Công ty. Hướng dẫn và giám sát thực hiện.
● Tham mưu cho Ban Giám đốc nhằm thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, giữ chân người tài, tạo động lực cho nhân viên, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... hiện chính sách, quy định
o Triển khai các dự án thuộc hệ thống HR Corp.
o Kiểm soát bảng lương, giải quyết chính sách, chế độ nhân sự
o Thực hiện các công việc khác theo phân công
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... ộng.
- Kê khai thuế TNCN
+) Công tác quản trị và thống kê nguồn nhân lực
- Quản lý số lượng nhân sự tại công ty
- Báo cáo cho Ban lãnh đão theo quy định
- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ theo chuẩn ISO. Cập nhật các Văn bản liên quan đến công tác tổ chức Nhân sự.
+) Quan hệ đối nội, đối ngoại
- Liên hệ mật thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Tổ chức nhân sự của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.
- Tư vấn và giúp đỡ người lao động trong giải quyết những khó khăn có tác động đến tinh thần.
- Làm các thủ tục thuyên chuyển, đề bạt, cho thôi việc, nghỉ chế độ...
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... và đề xuất chính sách phù hợp để quản lý hệ thống nhân sự được hiệu quả;
- Đề xuất các chính sách phúc lợi phù hợp để giữ chân nhân sự tốt cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Tổ chức, quản lý việc thực hiện các chế độ ( BHXH, BHYT, BHTN, các loại trợ cấp...) cho người lao động;
- Tư vấn chiến lược cho Ban Giám đốc để xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm phục vụ tốt cho việc vận hành, quản lý chung của toàn Tập đoàn.
- Tư vấn và hỗ trợ các phòng/ban xây dựng lộ trình phát triển CBNV trong Công ty;
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... ns.
- Develop hiring strategy and plan, continuous improving recruiting channel.
3. Training
- Support employee development and coordinates orientation and training programs.
- Develop & apply company’s procedures and policies affecting staff and incorporating into the Management System.
4. Relation
- Keep management informed of any employee problems or concerns.
- Minimize risk to the organization and employees by establishing, following, and enforcing standards; complying with legal regulations.
5. C & B
- Develop pay strategy including base pay, bonuses, benefits, and allowance for employees.
- Develop salary structure to be competitive with labor market and reflecting pay for performance; performance appraisal and incentive system.
- Manage the process of payroll, employment contract, social insurance, medical insurance, unemployment insurance, and personal income tax.
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... n khai thực hiện kế hoạch công việc của phòng, của nhóm đã được phê duyệt. Kiểm soát việc thực hiện công việc, tuân thủ quy trình, quy định đối với nhân viên trong nhóm nhân sự.
3. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách, nội quy, quy định. Thực hiện phổ biến, giám sát cán bộ, nhân viên tuân thủ các nội quy, quy định đã được phê duyệt và ban hành.
4. Tham gia xây dựng và thiết lập các quan hệ lao động, là đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động (hợp đồng lao động, thoải thuận, chế độ chính sách…)
5. Báo cáo định kỳ/ đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
III. Công việc cải tiến
1. Thường xuyên đưa ra các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc của nhóm, phòng, chất lượng dịch vụ của Trung tâm Y khoa.
2. Kiểm tra thường xuyên quy trình làm việc, chất lượng công việc của nhân viên nhằm phát hiện những tồn tại, yếu kém, tiêu cực trong công tác quản lý, điều hành, giám sát, hỗ trợ để và cải tiến, khắc phục kịp thời.
IV. Xây dựng ý thức, kỷ luật
1. Ý thức trách nhiệm cao trong công việc, nhiệm vụ được giao và luôn gương mẫu thực hiện đúng các nội quy, quy định của Công ty.
2. Bảo mật các thông tin và có trách nhiệm kiểm soát việc bảo mật các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
V. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
1. Cùng ban lãnh đạo, khối/đơn vị trực thuộc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Xây dựng các hoạt động gắn kết nhân viên phù hợp với Văn hóa doanh nghiệp.
2. Tham gia tích cực các hoạt động văn hóa doanh nghiệm của Công ty.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... bản ban hành với hệ thống Luật pháp
- Quản lý và phát hành HĐLĐ của nhân viên
- Phụ trách các công tác nhân sự khác: tuyển dụng, đào tạo, quan hệ lao động
- Công việc cụ thể trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
2 3

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT