Tìm việc làm

Tìm việc làm trợ lý tổng giám đốc tại Hồ Chí Minh

Lương15 triệu - 20 triệu
Hồ Chí Minh
... in cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
c. Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các đơn vị (nội bộ, bên ngoài) và tổng hợp gửi lên Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
d. Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan công việc của Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
e. Biên phiên dịch cho Chủ tịch HĐQT và TGĐ khi có yêu cầu.
f. Thực hiện các công việc hành chính, hậu cần của Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ợp thông tin, báo cáo việc thực hiện mục tiêu và kế hoạch đã đề ra
- Đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin trong các công việc được Phó TGĐ ủy quyền
- Soạn thảo văn bản; lên lịch làm việc và quản lý các hồ sơ liên quan
- Thực hiện các yêu cầu công việc khác từ Phó TGĐ
... công tác và hoàn thành báo cáo chi phí.
- Cung cấp hỗ trợ điều hành và hành chính cho CEO.
- Theo dõi và trả lời các thông tin đến (bao gồm cả khiếu nại) đến văn phòng CEO, bao gồm các cuộc gọi điện thoại, email và thông báo trực tiếp, đảm bảo chuyển thông tin đến các bộ phận một cách chính xác.
- Hỗ trợ thư ký cho các cuộc họp theo yêu cầu của CEO, bao gồm soạn thảo và thông báo các chương trình họp, chuẩn bị biên bản, truyền đạt lời nhắc cuộc họp, xác nhận địa điểm và chuẩn bị nước uống. Viết và phân phối biên bản và điểm hành động cho tất cả các thành viên sau cuộc họp.
- Phối hợp các cập nhật và thông tin quan trọng cho Trưởng phòng / Khu vực theo yêu cầu của CEO.
- Chịu trách nhiệm quản lý tài xế riêng của CEO theo lịch trình hàng ngày phù hợp với yêu cầu của CEO.
- Tìm kiếm thông tin, soạn thảo & dịch tài liệu và biểu mẫu theo yêu cầu.
- Theo dõi tiến độ, tổng hợp báo cáo của các phòng ban dưới sự chỉ đạo của CEO.
- Chuẩn bị, tham gia, ghi biên bản các cuộc họp, công bố kết luận tại cuộc họp, thúc giục thực hiện công việc theo biên bản cuộc họp
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ dẫn của CEO, chi tiết sẽ được trao đổi trong cuộc phỏng vấn
- Trợ lý cá nhân sẽ báo cáo trực tiếp với CEO.
... ám đốc các giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc.
- Đề xuất các giải pháp thực hiện cho Ban TGĐ.
- Hỗ trợ các phòng ban triển khai, xử lý các vấn đề phát sinh theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.
- Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được Ban TGĐ phân công.
- Lập báo cáo thực hiện công việc của Công ty theo định kỳ quý/ năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban TGĐ; tổng hợp kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty.
- Giúp việc cho Ban TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại; tham gia cùng Ban TGĐ trong công tác đối nội/ đối ngoại, các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng.
- Thực hiện công tác thư ký trong các cuộc họp của TGĐ với đối tác, khách hàng hoặc các phòng ban (khi cần thiết).
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... br />- Sắp xếp, triển khai các chính sách, kế hoạch công việc từ TGĐ đến các phòng ban, bộ phận. Hỗ trợ điều hành, giám sát, đôn đốc các phòng ban, bộ phận trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng đã được TGĐ phân công.
- Hỗ trợ TGĐ theo dõi công việc của các Giám Đốc và các Trưởng phòng.
- Kiểm tra các văn bản, chứng từ của các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình TGĐ phê duyệt.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ia hạn các hợp đồng cũ.
- Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các hợp đồng cũ đã ký
- Làm việc , trao đổi với khách hàng về hoạt động giao thương mở rộng lĩnh kinh doanh.
- Tham gia gặp gỡ đối tác, khách hàng nước ngoài, trao đổi về các hoạt động kinh doanh.
- Cùng BGĐ cảng lên kế hoạch trao đổi các kế hoạch, chiến lược thông thương với Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp
- Công việc sẽ đào tạo các bạn về kiến thức và nghiệp vụ về vận tải biển, ngoại thương, xuất nhập khẩu.
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... ám đốc.
- Theo dõi, nhắc nhở và đôn đốc các bên liên quan về việc báo cáo và kết quả thực hiện các chỉ đạo hoặc/và các nội dung đã đồng thuận trong các cuộc họp của Tổng Giám đốc.
- Nhận và trả lời email cho khách hàng theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
- Quản lý lưu hồ sơ chứng từ cho Tổng Giám Đốc
- Các công việc khác được TGĐ/Ban TGĐ giao
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT