Tìm việc làm

Tìm việc làm trợ lý pháp lý tại Hồ Chí Minh

Lương5 triệu - 7 triệu
Hồ Chí Minh
... g ty ban hành, ký kết.
- Kiểm soát công tác ký kết hợp đồng của Công ty với các công ty khác được giao nhiệm vụ phụ trách phù hợp với pháp luật.
- Soạn thảo, Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, tài liệu nhằm đảm bảo Thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật Thương mại cùng các quy định khác của nhà nước.
- Quản lý các văn bản, hợp đồng, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định.
- Thực hiện cáo báo cáo theo yêu cầu của công ty.
- Và các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
- Thực hiện các công việc của Ban Trợ Lý theo sự chỉ đạo của cấp trên
< 1
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT