Tìm việc làm

Tìm việc làm trợ lý giám đốc sản xuất tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ện đơn hàng theo quy trình chuẩn bị đơn hàng, tính chất kỹ thuật và thao tác làm việc.
3. Hỗ trợ Giám Đốc Sản Xuất điều tiết kế hoạch sản xuất đảm bảo đúng tiến độ của các đơn hàng theo yêu cầu của Khách Hàng, Phòng Kế Hoạch và các Bộ phận liên quan.
4. Phối hợp với các Phòng ban nghiệp vụ và các Bộ phận Sản Xuất để giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động của bộ phận sản xuất.
5. Báo cáo kịp thời với Giám Đốc Sản Xuất về tình hình sản xuất diễn biến lao động hàng ngày của Bộ phận Sản Xuất.
6. Tham mưu, đề xuất với Giám Đốc Sản Xuất trong việc quản lý sản xuất, điều hành tại các Bộ phận như: (Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với CB.NCV của các Bộ phận Sản Xuất)
7. Chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, đào tạo công nhân vận hành máy móc tối ưu và an toàn nhất
8. Tham mưu cho Giám Đốc Sản Xuất về kế hoạch cải tiến và nâng cấp các loại máy móc để tăng năng xuât sản lượng, năng xuất lao động.
9. Thực hiện các công việc khác khi Giám Đốc Sản Xuất phân công
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... hiện KPI của các nhà máy sản xuất
3, Quản lý R&D, công nghệ sản xuất của các nhà máy
4, Giúp việc cho Giám đốc Sản xuất
5, Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp trong phóng vấn
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... hiện KPI của các nhà máy sản xuất
3, Quản lý R&D, công nghệ sản xuất của các nhà máy
4, Giúp việc cho Giám đốc Sản xuất
5, Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp trong phóng vấn
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... ác bộ phận sản xuất,
khách hàng.
- Sắp xếp thời gian, lịch trình cho Giám đốc
- Các việc khác theo sự phân công của Giám đốc
Mức lương: 7 –15 triệu
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT