Tìm việc làm

Tìm việc làm trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị tại Hồ Chí Minh

... đề xuất, báo cáo kế hoạch từ ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban trước khi trình Chủ tịch HĐQT và tham mưu cho Chủ tịch HĐQT giải quyết các vấn đề
- Hỗ trợ Chủ tịch trong các quan hệ đối nội, đối ngoại , gặp gỡ, trao đổi, đàm phán công việc liên quan với các đối tác của Công ty
- Theo dõi, quản lý các dự án của Công ty
- Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty
- Liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị tham gia, các cấp ban ngành có liên quan đến việc thực hiện dự án trong quá trình triển khai
- Các công việc khác do Chủ tịch yêu cầu, trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... Trị
3. Xây dựng và duy trì các mối quan hệ đối nội, đối ngoại
4. Thu thập các thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty.
5. Thực hiện công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
6. Sắp xếp lịch làm việc và lịch công tác của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
7. Thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước.
... ch làm việc, lịch họp, chuẩn bị các tài liệu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp và tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Thực hiện các công việc khác khi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phân công & sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
... ch làm việc, lịch họp, chuẩn bị các tài liệu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp và tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Thực hiện các công việc khác khi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phân công & sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
... dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình kế hoạch công tác mà Chủ tịch giao
- Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch HĐQT
Lương15 triệu - 20 triệu
Hồ Chí Minh
... ánh máy, kiểm tra thể thức văn bản.

- Đóng dấu, vào sổ, lưu trữ công văn đi – đến; trình ký, chuyển công văn kịp thời, chính xác;

- Soạn thảo văn bản đúng yêu cầu, quy định về thẩm quyền, thể thức, văn phong, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời;

- Lập và cập nhật danh bạ điện thoại, địa chỉ và các ghi chú cần thiết của cán bộ nhân viên, đối tác, cộng tác viên, các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ;

- Quản lý công tác Hành chính – Văn thư phối hợp với Chi nhánh Miền Nam và Văn phòng Công ty mẹ.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc chi nhánh…

* Quyền lợi được hưởng:

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân (tối thiểu từ 13 triệu trở lên).

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, ngày thành lập Tập đoàn;

- Tham gia chế độ BHXH,BHTN: theo đúng quy định của Pháp luật và công ty;

- Được hưởng chế độ phúc lợi hằng năm: Nghỉ mát hằng năm, tham quan du lịch, hiếu hỷ.....

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... òng ban; theo dõi việc thực hiện chỉ đạo để báo cáo CT HĐQT

- Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban trong Công ty trình TCT HĐQT phê duyệt

- Tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài gửi cho CT HĐQT: điện thoại, thư tín, hàng hóa, fax, email...

- Chuẩn bị các chuyến đi công tác của CT HĐQT: đặt vé máy bay, khách sạn, visa...

- Làm thanh toán các khoản chi phí công tác, tiếp khách của CT HĐQT.

- Soạn thảo văn bản, công văn, hợp đồng, báo cáo... theo yêu cầu của CT HĐQT

- Tổng hợp thông tin, báo cáo theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc hành chính khác: pho to tài liệu, fax, gửi thư và quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu đi, đến của CT HĐQT.

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... kế hoạch của Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban;
- Tổ chức các hoạt động như: sắp xếp các cuộc họp, tham dự các buổi họp cùng Chủ tịch, theo dõi và đôn đốc các công việc theo sự chỉ đạo của Chủ tịch.
- Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Chủ tịch;
- Hỗ trợ Chủ tịch trong các quan hệ đối nội, đối ngoại của HĐQT;
- Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Chủ tịch;
- Trợ giúp CTHĐQT quản lý thời gian và kiểm soát công việc
- Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty.
- Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Các công việc khác do Chủ tịch yêu cầu.
2
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT